NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

 

Vaše príspevky

 

 

2013

 

Světový svaz Maďarů: V zájmu míru. Budapešť, 17. februára 2013, Versailles, 4. júna 2013

 

 

2012

 

“Bože, žehnej Maďarům!” alebo – Vzbura Maďarska proti Bruselu. Magnificat Slovakia. Mariánske spravodajstvo a vydavateľsrvo. 7. januára 2012.

 

2011

 

Václav Havel – z jiné strany mince. Dôležité.sk, spravodajský portál. 19. decembra 2011

 

List Františka Juhásza občianskemu združeniu Nobilitas Carpathiae. Tehla, okr. Levice, 8. novembra 2011

 

Vladislava Plančíková: Ako fungovali v praxi Benešove dekréty. SME, 6. augusta 2011

 

Slávnostný otvárací prejav Dr. Ferenca Dévényiho na I. Šľachtickom kongrese. Budapešť, Magyarok Háza, 7. mája 2011

 

Kázeň Andrása Alberta na I. Šľachtickom kongrese. Budapešť, Magyarok Háza, 7. mája 2011

 

Spoločná výzva dočasných sekretariátov miestnych organizácií na obnovu ústavy (A helyi alkotmány-helyreállító szövetségek ideiglenes szervezési titkárságainak közös felhívása). Budapešť, 9.1.2011.

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2eX2yV7Hp4dMDlkN2JiN2EtYzM5Mi00YmI3LThiNjEtZDM2N2ZiYTZmNDMx&hl=en (2011-04-25)

Otvorený list zväzu Fejér Szövetség tvorcovi novej ústavy (Fejér Szövetség nyílt levele az újalkotmányozónak). Budapešť, 8.1.2011:

https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B2eX2yV7Hp4dYTRiMjNmNTAtM2QwOS00ZWUyLWI3ZGQtMGExM2NlMTAwYTNl&hl=en (2011-04-10)

 

 

2010

 

Štátnici o trianonskom mierovom diktáte (Államférfiak a trianoni béke-parancsról). Szabad SólyomNemyeti Blog. 2010. máj. 30.

http://s79.freeblog.hu/archives/2011/03/21/Allamferfiak_a_trianoni_beke-parancsrol/ (2011-04-25)

 

 

2009

 

Händl Richard: Používejte šlechtické hodnosti. Historická šlechta. Internetový portál. Praha, 29.11.2009

http://www.historickaslechta.cz/pouzivejte-slechticke-hodnosti-id2009110026-19 (2011-01-15)