NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

List Františka Juhásza občianskemu združeniu Nobilitas Carpathiae

Tehla, okr. Levice, 8. novembra 2011

strana 1.:       strana 2.:

 

Nobilitas Carpathiae

Bočná ul. 26

940 01 Nové Zámky

 

Úvodom môjho listu by som chcel, Vážení páni, pozdraviť Vašu organizáciu. Musím poznamenať, že Vy ste skutoční páni, hoc len potomkovia predošlých vysoko postavených ľudí z minulosti.

Hneď v úvode tohto listu sa Vám chcem ospravedlniť za unúvanie. Zároveň Vám chcem poďakovať za to, že ste si našli čas a prečítali moje predošlé listy. Možno ste ich nedostali, tak ak dovolíte, trochu by som sa vratil na samý začiatok. Ako vlastne som sa o Vás dozvedel.

Som stály čitateľ Našich Novostí. Zaujal ma článok, v ktorom redaktor mal rozhovor s jedným z Vás. Nakoľko ma zaujíma história a minulosť, tak ma tento článok zaujal. Mám rád historické filmy, kde hrá hlavnú úlohu šľachta. Jedným z takýchto serialov bol aj „Alžbetin Dvor.“ Nakoľko som ešte nemal adresu na Vás, tak prvý list som Vám adresoval prostredníctvom Nitrianskych novín – Naše Novosti. Až neskoršie sa mi dostala do rúk Vaša adresa. Na túto adresu som potom adresoval ten môj druhý list. Na túto adresu adresujem aj tento môj tretí list. Hoci som na predošlé dva listy nedostal odpovede, teraz pevne verím, že na tento list dostanem odpoveď.

Na napísanie tohto listu Vám, ma naviedlo niekoľko skutočností. Ak dovolíte, začnem od začiatku. Počas komunistického režimu naša rodina bola prenasledovaná, tak isto aj Vy. Preto sme uvítali november 1989. Cítili sme zmenu, zmenu k lepšiemu. Verili sme tomu, že čo nám počas komunizmu bolo ukradnuté, že sa nám všetko vráti. U nás to až neboli také veľké majetky, ako to bolo vo Vašich prípadoch. Od novembra 1989 bolo prijatých niekoľko zákonov na odškodnenie, lepšie povedané „reštitucie“. Neľúbi sa mi, že ešte dnes 22 rokov po nežnej revolúcii nie sú vybavené všetky reštitučné nároky. A nie je správne, že čo sa týka majetku, že sa môže vrátiť do určitej výšky. Jedná sa o poľnohospodársku pôdu. Ja viem, tak by sa nič neušlo dnešným zbohatlíkom. Musím poznamenať, že v novembri 1989 som mal len 43 rokov, ale už som mal predstavu, ako by to mohlo v ďalšich rokoch vyzerať. Moja predstava bola taká, že všetko sa vráti vlastníkom pred rokom 1948. Veril som, že títo noví vlastníci si budu vážiť svoj majetok a celá spoločnosť bude napredovať. Bohužial stalo sa to, čo sa stať nemalo. Bývalí vlastntnici, alebo lepšie povedané ich potomkovia dostali späť len omrvinku. Znovu musím opakovať, že menej by sa ušlo dnešným zbohatlíkom.

Po novembri 89 ma mrzelo, že sa málo angažovali potomkovia šlachty na začiatku dvadsiateho storočia. Teraz ak sme pár mesiacov pred parlamentnými voľbami, Vás ako členov hore uvedeného zoskupenia prosím, aby ste sa angažovali v politike a kandidovali do NR na kandidačnej listine niektorej pravicovej politickej strany. Najlepšie by to bolo svojou stranou. No teraz je už nesoro zakladať nejaku novú stranu.

Musím poznamenať, že mojim snom je a stále bude, aby NRSR bola dvojkomorová. Spodná komora by mala 100 poslancov a vrchná 50. A týchto 50 poslancov by bolo len z členov šľachtického rodu.

Nehnevajte sa, že mám takéto ilúzie. Ako sa dá už vydedukovať, bývam v Levickom okrese. Do Nových Zámkov to nemám ďaleko, ak sa dostanem do N. Zámkov rád vy Vás navštívil.

Zostávam s pozdravom

 

Juhász.