NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Štátnici o trianonskom mierovom diktáte*)

(Preklad)

 

Andrej Hlinka, vodca najväčšej slovenskej strany, Slovenskej Ľudovej Strany, dňa 4. júna 1925:

„Nech v duši každého z nás nech horí spomienka na maďarskú vlasť, lebo počas tisícročného maďarského panstva sme netrpeli toľko, ako počas šiestich rokov českého panstva.“

 

Vladimír Iľjič Lenin:

„Nanútili im mier, ale tento mier je mierom úžerníckym, mierom vrahov a mäsiarov...mierom neslýchaným, mierom zbojníckym...toto nie je mier, toto sú také podmienky, ktoré s nožom v ruke diktujú pocestní bezmocným obetiam.“

 

André Tardieu, trojnásobný francúzsky ministerský predseda, vo svojej knihe La paix:

„Nanútili im mier, ale tento mier je mierom úžerníckym, mierom vrahov a mäsiarov...mierom neslýchaným, mierom zbojníckym...toto nie je mier, toto sú také podmienky, ktoré s nožom v ruke diktujú pocestní bezmocným obetiam.“

 

Tomáš Garrigue Masaryk, prvý prezident Československej republiky:

„Bolo treba si vybrať medzi vytvorením Československa a ľudovým hlasovaním.“

 

Lord Viscount Rothermere, vydavateľ a šéfredaktor Daily Mail, vo svojom článku, ktorý bol publikovaný dňa 21.júna 1927 pod názvom Miesto Maďarska pod Slnkom (Hungary s Place in the Sun):

„Vo vojne padli dvaja moji synovia. Svoje životy obetovali za ušľachtilé ciele a nie preto, aby sa s týmto slávnym národom vysporiadalo takto nespravodlivo. V Európe dovtedy nebude pokoj, kým sa nepristúpi k revízii tejto ohavnej a hlúpej trianonskej zmluvy.“ 

 

Francesco Nitti, taliansky predseda vlády, v septembri 1924:

„V Trianone ani jednu krajinu nezničili tak zlomyseľne ako Maďarsko. Túto krajinu však obývajú duchom silní ľudia, ktorí sa neuspokoja s rúcaním ich vlasti. Okyptenie Maďarska bolo také nehanebné, že nikto za to nechce vziať na seba zodpovednosť. Všetci sa tvária, ako keby o tom nevedeli, všetci ostýchavo mlčia. Odvolanie sa na právo národov na sebaurčenie je iba lživou frázou ... svoje víťazstvo zlomyseľne zneužili ... Niet takého Francúza, Angličana alebo Taliana, ktorý by pre svoju vlasť prijal také podmienky, ktoré nanútili Maďarsku.“

 

Herbert Henry Asquit, ktorý bol 8 rokov anglickým ministerským predsedom, v roku 1925:

„Tento mier nie je výsledkom práce štátnikov, ale výsledkom závažných a fatálnych omylov.“ 

 

Arthur Neville Chamberlain, anglický ministerský predseda:

„Výsledkom trianonskej zmluvy nie je mier v Európe, ale obava z novej vojny.“ 

 

Stanley Baldwin, anglický ministerský predseda:

„Mier v Európe zanikol dňom podpísania trianonskej zmluvy.“

 

Lloyd George, anglický ministerský predseda, vo svojom prejave dňa 7. okt.1929:

„Celá dokumentácia, ktorú nám naši spojenci na mierových rokovaniach poskytli, bola lživá a nepravdivá.“

 

 

 


*) Szabad SólyomNemyeti Blog. 2010. máj. 30., 23:15

http://s79.freeblog.hu/archives/2010/05/30/Allamferfiak_a_trianoni_beke-parancsrol/ (2011-02-0