NOBILITAS  CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

Petícia Svetového zväzu Maďarov za Jánosa Esterházyho

Budapešť-Praha, 8. marca 2012

 

Delegácia Svetovího zväzu Maďarov dnes v pražskom parlamente odovzdalala petíciu, v ktorej Svetový zväz Maďarov spoločne s viacerými českými občianskymi združeniami žiadajú rehabilitáciu grófa Jánosa Esterházyho. Predseda Svetového zväzu Maďarov Miklós Patrubány pri odovzdaní petície adresovanej predsedovi prlamentu Českej republiky zdôraznil, že rehabilitácia Jánosa Esterházyho nie je právnou otázkou, ale politickou, ktorú pralament môže vybaviť jedným ťahom pera, ak je k tomu politická vôľa. Delegáciu Svetového zväzu Maďarov doprevádzali aj aktivisti organizácie pre ľudské práva HABEAS CORPUS, ktorá je spolusignatárom petície.

 

 

Nižšie uvádzame plné znenie petície, ku ktorej sa môže ktokoľvek pripojiť na nasledovnej adrese:

Svetový zväz Maďarov (Magyarok Világszövetsége)

Tlačová služba (Sajtószolgálat)

sajtoszolgalat@mvsz.hu

- - -

 

Vážená paní

Miroslava Němcová

předsedkyně

Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky, Praha

 

Vážená paní předsedkyně!

 

Oslovujeme tímto dopisem Vás, a Vaším prostřednictvím i Parlament České republiky, který legitimně reprezentuje Českou republiku, abychom v den 55. výročí úmrtí vynikajícího politika maďarské národnosti, hraběte Jánose Esterházyho v jedné z věznic bývalého Československa, požádali o jeho rehabilitaci.

János Esterházy byl jednou z emblematických postav obětí komunismu.

Byl to člověk ušlechtilé duše, který na sebe z věrnosti ke svému lidu dobrovolně vzal menšinový osud. Zatímco jeho angažované maďarství bylo nesporné, otevřeně hlásil ideu pokojného soužití Čechů, Slováků a Maďarů, a v bouřlivých letech nacismu jako poslanec parlamentu hájil židovskou menšinu, která byla vydána rasistickému pronásledování.

Pro rehabilitaci Jánose Esterházyho stojí následující argumenty:

- Gustav Husák, komunistický pověřenec vnitra, nejenže v tajnosti nabídl Slovensko Sovětskému svazu, ale nezákonným způsobem vydal Jánose Esterházyho tajné službě této komunistické světové velmoci.

- Československý komunistický soud Jánose Esterházyho, za jeho nepřítomnosti, v monstrprocesu po krátkém jednání odsoudil k smrti.

- Ze Sovětského svazu byl převezen zpět do Československa z toho důvodu, aby opětovným uveřejněním rozsudku v tisku zastrasili Maďary v Československu, a tak je nahnali do komunistické strany, pod komunistické jarmo.

Jánose Esterházyho obvinili z toho, že se podílel na rozbití první Československé republiky. Dnes již mezinárodní společenství historiků prokázalo, že toto obvinění je zcela nepodložené, protože toto rozhodnutí prosadily síly, na které János Esterházy neměl žádný vliv.

Jeho humanistickou osobnost historického formátu již zřetele hodným způsobem uznalo Polsko, jehož hlava státu, mezitím na jaře roku 2009 tragicky zesnulý Lech Kaczyński ocenil Jánose Esterházyho posmrtně uděleným vyznamenáním Polonia Restituta, uznavše tím jeho vynikající humanitární, životy zachraňující skutky. V roce 2010 uznal izraelský Yad Vashem jeho úsilí, vynalozené na záchranu pronásledovaných Židů. Americká Anti-Defamation League na podzim roku 2011 rovněž in memoriam udělila Jánosi Esterházymu Cenu Jana Karského (Courage to Gare Award) za odvážnou ochranu univerzálních lidských hodnot.

Nemůžeme zamlčet to, že János Esterházy, v roce 1947 na základě vykonstruovaných obvinění, v nepřítomnosti a bez možnosti obhajoby odsouzený k trestu smrti, jakožto bývalý předseda strany československých Maďarů a pražský, později bratislavský parlamentní poslanec, byl přivezen zpět ze sovětského pekla i z toho důvodu, aby jeho popravou bylo možno zastrašit Maďary, kteří nebyli ochotni přijmout jho komunismu a kteří byli v letech 1945 az 1948 zbaveni veškerých občanských práv.

 

Vážená paní předsedkyně,

víme, že Česká republika a česká politika byla v čele odhalování zločinů komunizmu, jak dokazuje i Pražská deklarace - o svědomí Evropy a komunismu, prijatá dne 3. června 2008.   Bod čtvrtý a desátý této deklarace jsou těmi body, které si vyžadují rychlý postup v souvislosti s věci rehabilitace Jánose Esterházyho.

Obracíme se na vás s důvěrou, jakožto k legitimním představitelům dnešní České republiky, jakožto v počadí prvního nástupnického státu někdejšího Československa, které spáchalo vůči Jánosi Esterházymu a potažmo též vůči celé maďarské národní menšině jeden z komunistickych zločinů, a doufáme, že vy nebudete diskriminovat Jánose Esterházyho kvůli jeho maďarskému původu, a důsledně vytrvajíce na odsouzení hříchů komunizmu, budete ho rehabilitovat.

Světový svaz Maďarů spolu s dalšími signatáři této petice nabízí tímto spolupráci svých odborníků, jak v podrobné dokumentaci životní cesty Jánose Esterházyho, tak v potřebných politických konzultacích v zájmu námi doufané rehabilitace.

 

Budapešť-Praha, 8. března 2012.

 

Světový svaz Maďarů

Miklós István Ádám Patrubány

předseda

 

Maďarská národní sekce politického hnutí Coexistentia-Együttélés v ČR

 

Polská národní sekce politického hnutí Coexistentia-Wspólnota v ČR

 

PhDr. Kocsis László Attila, MUDr. Mária Dědinová, Ing. Palágyi István György, DSc., Dr.Ing. Stanislaw Gawlik, Wladyslaw Niedoba

 

Koexistencia o.p.s. , Český Těšín

 

Ing. Józef Tobola, Karol Madzia, Wladyslaw Drong, Ing. Tadeusz Toman

 

Slovenská celostátní rada Světového svazu Maďarů

 

                                                   Sándor Fuksz            László Mihályi Molnár

                                                       předseda                                  podpředseda,

                     vedoucí frakce Coexistencia v pražskom parlamente (1991-92)

 

HABEAS CORPUS, O.Z.

Ing. Jiri Plicka

předseda