NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Posledná rozlúčka s Rudolfom Rakovskym de Nagyrákó et Nagyselmecz (* 28.07.1943  + 14.11.2011)

Kremnička, 18. novembra 2011

 

 S hlbokým zármutkom sme prijali správu o tom, že 14. novembra 2011 nás vo veku 68 rokov navždy opustil náš kamarát Rudolf Rakovsky de Nagyrákó et Nagyselmecz. Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala v Kremničke 18. novermbra 2011.

Rudolf Rakovsky sa narodil v Banskej Bystrici 28. júla 1943 rodičom Árpádovi a Jolane Rakovským. Ako potomok starobylého uhorského šľachtického rodu od malička pocítil krutosť ľudovodemokratického zriadenia importovaného do povojnového Československa na princípe proletárskeho internacionalizmu. Jeho mladosť nebola závideniahodná. Ako vyrastajúci chlapec plný životného elánu bol nútený na vlastnej koži precítiť perzekúcie a neľudské zaobchádzanie, lebo vtedajší nastupujúci režim v duchu ideológie diktatúry proletariátu označil jeho rodinu  nielen za triednych nepriateľov, ale na základe zásady kolektívnej viny aj za nepriateľov národa. To všetko len preto, lebo jeho predkovia boli iní, než ostatní, lebo jeho predkovia boli na základe ich mimoriadnych zásluh v prospech svojej vlasti odmenení tým, že im bol udelený šľachtický titul.

Na základe svojich životných skúseností a neblahých spomienok na svoje mladé roky preto v roku 1969 ako 26-ročný emigroval a usadil sa v Nemeckej spolkovej republike. Tu si založil svoju rodinnú aj materiálnu existenciu.

Po nežnej revolúcii roku 1989 sa v ňom po dvoch desaťročiach emigrácie ozvalo vlastenecké cítenie a so svojou rodinou sa bez meškania vrátil do rodnej zeme. V Nemeckej pri Banskej Bystrici si založil svoje nové rodinné sídlo, kde žil a pracoval ako podnikateľ až do svojej smrti.

Rudolf Rakovsky sa aj so svojou manželkou Milenou zúčastňoval na živote a činnosti občianskeho združenia potomkov šľachticov na Slovensku Nobilitas Carpathiae. Počas početných podujatí sme ho spoznali ako človeka úprimného, zásadového a priateľského. Celým svojim nasadením sa snažil o to, aby sa obnovilo spoločenské postavenie potomkov šľachticov na Slovensku, aby sa dosiahlo ich spoločenské uznanie a aby sa im dostalo spravodlivého zadosťučinenia za krivdy spáchané v dôsledku Benešových dekrétov. Žiaľ, jeho predčasná smrť prekazila, aby sa toho dožil.

Drahý náš priateľ Rudko! Prežili sme s Tebou pekné chvíle. Chvíle radosti, chvíle spomienok na osudy našich predkov, ale aj chvíle nádejí v našu lepšiu budúcnosť. My, členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae v začatom diele pokračujeme a budeme pokračovať, kým nám k tomu Všemohúci dopraje síl a zdravia. Ak sa raz opäť stretneme, porozprávame Ti, čo sa nám podarilo dosiahnuť.

Dovtedy s Pánom Bohom a odpočívaj v pokoji!

 

Smútočný príhovor Zory Bittarovej na rozlúčkovom obrade s Rudolfom Rakovskym

Smútočný príhovor Wilhelma Fuhrherra na rozlúčkovom obrade s Rudolfom Rakovskym

 

 

Rudolf Rakovsky pri rodinnom krbe v jeho rodovom sídle v Nemeckej

 

 

Rudolf Rakovsky (vzadu) pri stretnutí priateľov – potomkov šľachticov

v jeho rodovom sídle v Nemeckej dňa 6. júna 2009

 

 

Rudolf Rakovsky (druhý z ľava) s členmi občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

na oslavách sviatku kráľa Sv. Štefana v Budapešti dňa 20. augusta 2009

 

 

Rudolf Rakovsky (prvý z ľava) s členmi občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

pri novoodhalenej soche kráľa Sv. Štefana v Komárne dňa 21. augusta 2009

 

 

Rudolf Rakovsky (prvý z ľava) na slávnostnom šľachtickom sneme občianskeho združenia

Nobilitas Carpathiae v kašieli Belá dňa 29. novembra 2009

 

 

Rudolf Rakovsky (druhý z ľava) s členmi občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

pri novoodhalenej soche grófky Žofie Bosniakovej v Šuranoch dňa 4. decembra 2009