NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Palatínska pečať

Palatínska pečať je okrúhla a má priemer 36 mm. V jej strede štít erbu a okolo neho je do kruhu umiestnený nápis (kruhopis) „* PALATINUS * REGNI *“.

V strede palatínskej pečate sa namiesto štítu erbu môže nachádzať aj rodová pečať palatína.

Príklad vyobrazenia palatínskej pečate: