NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Erb

Erb združenia tvorí štvrtený štít. V prvom a štvrtom červenom poli dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku zeleného trojvršia, v druhom a treťom oranžovom poli zlatá koruna bývalého Uhorského kráľovstva (ďalej len „štít erbu“). Nad štítom slnko vychádzajúce spoza zeleného trojvŕšia. Štítonosičmi sú dvaja vznášajúci sa bieloodetí anjeli. Pod štítom strieborná stuha s čiernym nápisom: „Nobilitas Carpathiae Societas Civilis“.

Erb sa vyobrazuje farebne, odtieňmi šedej farby alebo v kresbe. Na listinách zásadného významu možno erb vyhotoviť aj ako reliéf vo farbe listiny.

Príklady vyobrazenia erbu: