NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Rozpočet občianskeho združenia

 

 

Dámy a páni, vážená domáca a zahraničná verejnosť!

 

Jedným zo zdrojov financovania činnosti nášho občianskeho združenia je podiel zaplatenej dane z príjmov do výšky 2 % v súlade s § 50 ods. 1 zák. č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov. Ďalším zdrojom financovania sú peňažné príspevky a dary od podnikateľov, fyzických osôb a právnických osôb.

Ak Vás cieľ našej činnosti uvedený v článku 3 stanov zaujal a rozhodli ste sa podporiť nás, dovoľujeme si Vás láskavo požiadať, aby sta nám poukázali Váš podiel zaplatenej dane vo výške 2 %, prípadne jej časť. Naše identifikačné číslo (IČO) je:

42116813

Ak ste sa rozhodli podporiť našu činnosť finančným darom, poukážte ho láskavo na číslo účtu v Tatra banke, a. s.:

2660724046/1100

IBAN: SK56 11000000002660724046

SWIFT: TATR SKBX

Za Vašu pomoc vopred ďakujeme.

 

 

 

                                                           členovia občianskeho združenia

                                                                    Nobilitas Carpathiae