NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Napísali o nás

 

2012

 

Pamätná tabuľa zakladateľovi múzea. Nové Zámky SME, 5. decembra 2012

 

Gymnaziálny profesor, maliar, etnograf J. Thain má na priečelí miestneho múzea pamätnú tabuľu. Regionálne noviny. 26. novembra 2012

 

Na počesť Jána Thaina odhalili na múzeu pamätnú tabuľu. MY Naše Novosti, LII/XXI, (26. novembra) 2012, č. 47, s. 21.

 

Zakladateľovi novozámockého múzea odhalili pamätnú tabuľu. Nové Zámky SME, 24. novembra 2012

 

Pamätná tabuľa pre zakladateľa novozámockého múzea. Castrum Novum, XXII, (22. novembra) 2012, č. 47, s. 1.

 

 

2011

 

Úspešná premiéra Nobilitas Carpathiae na tohtoročnom VII. novozámockom Klobfeste. Nové Zámky a okolie. Nezávislý spravodajský portál, 9. novembra 2011.

 

Tekvice a klobásy pod strechou s ľudskými právami. Nové Zámky SME, 7. novembra 2011.

 

Tekvice a klobásy pod strechou s ľudskými právami. MY Naše novosti. LI/XX, (7. novembra) 2011, č. 44, s. 3.

 

„Ticho poviem ó Bože“ - koncert v novozámockom Františkánskom kostole. Nové Zámky a okolie. Nezávislý spravodajský portál, 3. novembra 2011.

 

Pamätná tabuľa na počesť grófa Adama Forgácha. Castrum Novum. XXI, 07.10.2011, č. 40, s. 4.

 

Hradný kapitán má po 350 rokoch pamätnú tabuľu. Nové Zámky SME. Internetový spravodajský portál, 28. septembra 2011.

 

Slávnostné prejavy k odhaleniu pamätnej tabule Adamovi Forgáchovi / Ünnepi beszédek Forgách Ádám emléktáblájának ünnepélyes leleplezésénél. Nové Zámky a okolie. Nezávislý spravodajský portál, 28. septembra 2011.

 

Emléktáblát avattak Érsekújvár egykori várkapitányának / Odhalenie pamätnej tabule grófovi Adamovi Forgáchovi. Nové Zámky a okolie. Nezávislý spravodajský portál, 28. septembra 2011.

 

Hradný kapitán má po 350 rokoch pamätnú tabuľu. MY Naše Novosti, LI/XX, (26. septembra) 2011, č. 38, s. 7.

 

Odhalenie pamätnej tabule grófa Adama Forgácha v Nových Zámkoch

Nové Zámky a okolie. Nezávislý spravodajský portál, 30. augusta 2011.

 

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae v sprievode Svätej Pravice v Budapešti

Nové Zámky a okolie. Nezávislý spravodajský portál, 23. augusta 2011.

 

Otvorený list občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Rudolfovi Chmelovi, podpredsedovi vlády SR Nové Zámky a okolie. Nezávislý spravodajský portál, 4. augusta 2011.

 

Šuriansky muzejník napísal knihu o Forgáchovcoch. MY Naše novosti LI/XX., (23. mája) 2011, č. 20, s. 7.

 

Rozhovor s Mikulášom Práznovszkym, predsedom občianskeho združenia potomkov šľachticov Uhorského kráľovstva Nobilitas Carpathiae. Rádio Patria, Bratislava, 01.03.2011., utorok, „Kettőtől ötig“, v čase od 15:32 do 15:42. www.radiopatria.sk  

 

Nobilitas Carpathiae zastupovalo Slovensko na spomienkovej slávnosti.  MY Naše novosti. LI/XX., (14. februára) 2011, č. 6, s. 5.

 

Nobilitas Carpathiae zo Slovenska sa zúčastnilo osláv výročia korunovácie Jána Luxemburského a Elišky Přemyslovny (A felvidéki Nobilitas Carpathiae részt vett Luxemburgi János koronázási évfordulója ünnepségén). Felvidék Ma, internetový portál, 11.  februára2011.

http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=26930:a-felvideki-nobilitas-carpathiae-reszt-vett-luxemburgi-janos-koronazasi-evforduloja-uennepsegen&catid=1:koezelet&Itemid=110 (2011-02-11)

 

Stanovisko občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae k procesu tvorby ústavy v Maďarsku (A magyar történelmi családok Nobilitas Carpathiae elnevezésú civil szervezet állásfoglalása a magyar alkotmányozási folyamat témájához). Szilaj Csikó. II., 10. februára) 2011, č. 6, s. II –III.

s. II.:                   s. III.:     

 

Stanovisko občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae k procesu tvorby ústavy v Maďarsku na stránka maďarského parlamentu. Budapešť, 10. januára 2011.

http://www.parlament.hu/biz/aeb/info/2011/nc.pdf (2011-07-05)

maďarsky:                 slovenský preklad:  

 

 

2010

 

Ľudskosť a starostlivosť boli vlastné aj šľachte (Az emberséget és a törődést a nemesség is tudatosította). Szabad Újság, XVIII., (22. decembra) 2010, č. 51-52, s. 26-27.

s. 1                    s. 26 - 27  

 

Pútnický zájazd po trase záchrany Svätej koruny do Mariazellu (Zarándoklat a Szent Korona menekítésének útvonalán Mariazellbe). Duna TV, Živá cirkev (Élő egyház), 14. novembra 2010, 12:05 hod. (02:20 – 05:37)

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=673754 (2010-11-14)

 

 „1956 – očisťujúci výchor“. Spomienka v Csemadoku („1956 – a tisztító vihar“. Megemlékezés a Csemadokban). Castrum Novum. XX, (29. októbra) 2010, č. 43, s. 5.

http://www.novezamky.sk/Cn/2010/CN/HU/063_2010_október_29..pdf (2010-10-29)

 

Pútnický zájazd po trase záchrany Svätej koruny z budínskeho hradu do Mariazellu (Zarándoklat a Szent Korona menekítésének útvonalán Budavárról Mariazellig). Felvidék Ma, Internetportal, 28. Oktober 2010.

http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=25084&Itemid=73  (2010-11-25)

http://www.felvidek.ma/tajolo/multidezo/25084-zarandoklat-anszent-korona-menekitesenek-utvonalan-budavarrol-mariazellig (2011-05-24)

 

Novozámockí pútnici sa vrátili (Hazatértek az újvári zarándokok). Nové Zámky a okolie. Nezávislý spravodajský portál. 25. októbra 2010.

http://www.watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=221:hazatertek-az-ujvari-zarandokok&catid=37:default (2010-10-28)

 

 „1956 – očisťujúci výchor“ – spomienka v Csemadoku v Nových Zámkoch („1956 - a tisztító vihar“ - megemlékezés Érsekújvárban). Felvidék Ma, internetportál, 2010. október 20.

http://www.felvidek.ma/felvidek/regio/24949 (2011-05-24)

 

Očisťujúci výchor dorazil (A tisztító vihar elérkezett). SZÚonline (Szabad Újság online), 20. októbra 2010.

http://www.szuonline.sk/index.php/kultura/kulturalis-hirek/169-a-tisztito-vihar-elerkezett (2010-10-28)

 

Novozámocká delegácia sa zúčastnila generálnej kapituly Rádu templárov. MY Naše novosti.  L/XIX, (18. októbra) 2010, č. 41, s. 11.

 

Pútnický zájazd po trase záchrany Svätej koruny z budínskeho hradu do Mariazellu (Zarándoklat a Szent Korona menekítésének útvonalán Budavárról Mariazellig). Felvidék Ma, internetový portál, 27. septembra 2010.

http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=24557&Itemid=79 (2010-09-28)

 

Z budínskeho hradu do Mariazellu – Púť po stopách záchrany Svätej koruny (Budavárról Mariazellig - Zarándoklat a Szent Korona menekítésének 1944–45 évi útvonalán). Szabad Újság, XVIII., 2010 (október 6), č. 40, s. 22.

 

Ďakovný list hlavného veliteľa Historického rádu vitéz (Történelmi Vitézi Rend) pána vitéz László Hunyadiho. Budapešť, 14. septembra 2010.

 

Ungarische Aristokratie (Maďarská aristokracia). Domovská stránka rodu Von der Horst (Spolková republika Nemecko).

http://www.ovdhorst.com/pageID_10109275.html

 

V Chlabe sme si pripomenuli víťazstvo pri Belehrade (A nándorfehérvári diadalra emlékeztünk Helembán).  Felvidék Ma, internteový portál, 2. augusta 2010.

http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=23582&Itemid=95 (2010-08-02)

 

V Chlabe sme si pripomenuli víťazstvo pri Belehrade (A nándorfehérvári diadalra emlékeztünk Helembán).  Webová stránka občianskeho združenia Pázmáneum, 2. augusta 2010.

http://www.pazmaneum.com/hirek2010/hir-10NandorfeherverB.html (2010-08-08)

 

V Chlabe sme si pripomenuli víťazstvo pri Belehrade (A nándorfehérvári diadalra emlékeztünk Helembán).  Nem! nem! Soha!, internetový portál, 2. augusta 2010.

http://nemnemsoha.gportal.hu/gindex.php?pg=27796293&nid=5660654 (2010-08-08)

 

V Chlabe si pripomenú víťazstvo pri Belehrade (A nándorfehérvári győzelemre emlékeznek Helembán). Kecskeméti Lapok. Online denník mesta Kecskemét. 22. júla 2010.

http://kecskemetilapok.hu/magazin/s_!news/i_magyar_vilag_63/i_a_nandorfehervari_gyozelemre_emlekeznek_helemban_28819/t_A%20n%C3%A1ndorfeh%C3%A9rv%C3%A1ri%20gy%C5%91zelemre%20eml%C3%A9keznek%20Helemb%C3%A1n%20/index.html (2010-12-08)

 

V Chlabe si pripomenú víťazstvo pri Belehrade  (A nándorfehérvári győzelemre emlékeznek Helembán). Felvidék Ma, internetový portál, 22. júla 2010.

http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=23427&Itemid=48 (2010-09-11)

 

Stretli sa potomkovia historických rodín (Találkoztak a történelmi családok leszármazottjai). BUMM, internetový portál, 15.1.2010.

http://www.bumm.sk/37685/belan-talalkoztak-a-tortenelmi-csaladok-leszarmazottai.html (2010-01-20)

                Preklad článku tu  

 

Stretli sa potomkovia historických rodín (Találkoztak a történelmi családok leszármazottjai). Delta. Komárňanský regionálny týždenník. VII, (11. januára) 2010, č. 2, s. 10.

               

 

 

2009

 

Povedali na slávnosti. Odkaz Žofie nám stále má čo povedať. MY Nitrianske noviny. Príloha: Naše Novosti. XLIX/XVIII, (14. decembra) 2009, č. 49, s. 6.

 

Sochu Žofie v Šuranoch slávnostne odhalili. MY Nitrianske noviny. Príloha: Naše Novosti. XLIX/XVIII, (14. decembra) 2009, č. 49, s. 4 - 5.

s. 4                      s. 5  

 

Nobilita stále žije medzi nami. MY Nitrianske noviny. Nové Zámky – Šurany – Komárno – Štúrovo. XLIX/XVIII, (7. decembra) 2009, č. 48, s. 11.

 

Modrá krv stále pulzuje. Na vidieku aj v penziónoch. Pravda. XIX, (30. novembra) 2009, č. 276, s. 14 a 43.

www.pravda.sk/slachta

http://spravy.pravda.sk/modra-krv-stale-pulzuje-na-vidieku-aj-v-penzionoch-fss-/sk_domace.asp?c=A091129_214048_sk_domace_p29 (2009-11-30)

Verzia pre tlač + video:

http://spravy.pravda.sk/tlac.asp?r=sk_domace&c=A091129_214048_sk_domace_p29 (2009-11-30)

 

List prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča. Bratislava, (29. októbra) 2009, č. 6241/2009-BA

 

Anjeli Strážni – grófky Bobrinskej alias B. Čerbaničovej. Slovenská televízia, STV2, 26. týždeň, 27. júna 2009, 21:30 hod.

http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/anjeli-strazni/ (2009-06-28)

Video:

http://stv.livetv.sk/tvarchive/video/video.html?video=44400 (2009-06-28)

 

Dáma s modrou krvou. Slovenka. LXII, (7. apríla) 2009, č. 15, s. 28 – 30.

http://www.slovenka.sk/index.php?id=blog&no=3489 (2009-04-21)

s. 28            s. 29     s. 30  

 

Do Piešťan sa vrátila šľachta. Slovenka. LXII, (31. marca) 2009, č. 14, s. 63.

http://www.slovenka.sk/index.php?id=archiv-vypis&rocik=2009&cislo=14 (2009-04-10)

 

Modrá krv: Opäť sa rieši pravosť slovenských šľachticov. Život. LIX, (28. marca) 2009, č. 13, s. 10 – 15.

http://zivot.lesk.cas.sk/cl/11125/247125/Modr--krv-Op---sa-rie-i-pravos--slovensk-ch---achticov (2009-03-29)

s. 10                      s. 11      s. 12      s. 13      s. 14                    s. 15  

 

Anjeli Strážni – grófa F. Erdődyho. Slovenská televízia, STV2, 8. týždeň, 21. februára 2009, 21:30 hod.

http://www.stv.sk/videoarchiv/relacia/anjeli-strazni/ (2009-02-22)

Video:

http://stv.livetv.sk/tvarchive/video/video.html?video=41081 (2009-02-22)

 

Šľachtický snem v Nových Zámkoch. Castrum Novum. XIX, (13. januára) 2009, č. 1, s. 10.

http://www.novezamky.sk/Cn/2009/2009-1s/snemsla.htm (2009-01-17)

 

 

2008

 

Modrá krv. Plus7dní. XVIII, (2. mája) 2008, č. 18, s. 72 – 75.

Článok sa na stránke http://www.plus7dni.sk/plus7dni/vsimli-sme-si/?page=41 (2009-05-04) nenachádza.

Namiesto toho je tam napríklad http://www.plus7dni.sk/plus7dni/vsimli-sme-si/profesorka-sexu.html (2009-05-04).

s. 72      s. 73          s. 74          s. 75 

 

Založenie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae. Genealogicko-heraldický hlas, 18, 2008, č. 1, s. 64.

 

2007

 

Potomci uherských šlechticů žijící na Slovensku založili dnes v Branči občanské sdruženi Nobilitas Carpathiae. Aristokracie.cz. Odborný web o aristokracii u nás i ve světe. 13.12.2007.

http://www.aristokracie.cz/fortes-fortuna-adiuvat/ (2010-01-10)

http://www.aristokracie.cz/news/web-nobilitas-sk/ (2010-01-10)

 

Potomkovia šľachticov na Slovensku založili občianske združenie. Webnoviny.sk – spravodajský portál SITA. 12. decembra 2007.

http://webnoviny.sk/print.php?clanok=931