NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

 

Gymnaziálny profesor, maliar, etnograf J. Thain má na priečelí miestneho múzea pamätnú tabuľu*)

Na priečelí novozámockého Múzea J. Thaina je už niekoľko dní umiestnená nová pamätná tabuľa. Venovaná je zakladateľovi a prvému riaditeľovi múzea Jánovi Thainovi. Tabuľa bola na budovu múzea umiestnená v deň výročia úmrtia tohto významného novozámockého rodáka. Organizátorom podujatia bolo Občianske združenie Nobilitas Carpathiae, ktorého predseda Mikuláš Práznovszky dal tabuľu na vlastné náklady zhotoviť. Gymnaziálny profesor, maliar, etnograf, zakladateľ a prvý riaditeľ novozámockého múzea Ján Thain sa narodil 5. septembra 1885 v Nových Zámkoch. S výtvarnými prejavmi ľudovej tvorivosti prišiel prvýkrát do kontaktu v rodnej obci Semerovo.  Neskôr sa jeho rodina presťahovala do Nových Zámkov, kde strávil aj svoje stredoškolské roky. V štúdiách pokračoval na Vysokej škole výtvarných umení v Budapešti, kde roku 1911 získal diplom učiteľa kreslenia. Po návrate do Nových Zámkov pôsobil 36 rokov ako profesor kreslenia na miestnom gymnáziu, kde na prelome rokov 1912-1913 otvoril svoju prvú autorskú výstavu. Založil súkromnú etnografickú a historickú zbierku, o odkúpenie ktorej prejavilo záujem aj Slovenské národné múzeum. Thain mal veľký podiel na založení novozámockého múzea, ktoré bolo otvorené verejnosti 11. apríla 1936 a ktorého bol prvým riaditeľom. Zomrel 17. novembra 1953 v Nitre. Pochovaný je na novozámockom cintoríne. (tasr)

 *) Gymnaziálny profesor, maliar, etnograf J. Thain má na priečelí miestneho múzea pamätnú tabuľu. Regionálne noviny. 26. novembra 2012. http://regionalne-noviny.sk/spravy/gymnazialny-profesor-maliar-etnograf-j-thain-ma-na-prieceli-miestneho-muzea-pamatnu-tabulu/ (2012-12-02)