NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

 

Pamätná tabuľa na počesť grófa Adama Forgácha*)

Nové Zámky, 7.10.2011

OZ Nobilitas Carpathiae usporiadalo dňa 24. septembra 2011 pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia a úmrtia župana Novohradskej stolice, sudcu kráľovského dvora grófa Adama Forgácha (1601-1681) spomienkovú slávnosť spojenú s odhalením pamätnej tabule a kladením vencov. Spomienková slávnosť sa začala slávnostnou svätou omšou v latinskom jazyku, ktorú celebroval biskupský vikár Nitrianskej diecézy Zoltán Ďurčo. Po presune z kostola pred kalváriu nasledovali slávnostné príhovory a kultúrny program. Pamätnú tabuľu odhalil vikár Zoltán Ďurčo a predseda OZ Nobilitias Carpathiae Mikuláš Práznovský. Po jej vysvätení pri vchode na kalváriu vence úcty položili: Zoltán Ďurčo a Vladimír Uhrin, kaplán, v mene OZ Nobilitas Carpathiae Mikuláš Práznovszky a František Erdődy (Lučenec), v mene Suverénneho rádu malstkých rytierov rytier Dr. Wilhelm Fuhrherr Freiherr von Marksfeld a rytier barón Péter Máriássy, v mene Rytierskeho rádu sv. Brigity vo Švédsku rytier Dr. Andrew T. Adam von Rhédey, v mene Rytierskeho rádu sv. Jakuba rytier Wiliam John Adam von Rhédey, v mene Združenia sv. koruny jeho predseda bohatier Imre Kiss, v mene Rytierskeho rádu sv. Juraja rytierka, pani Csicsicsová a rytier Ferenc Mayer, v mene OZ Jána Esterházyho jeho predseda Károly Peczár a v mene MO Matice slovenskej predsedníčka Mária Malperová a Jana Garajová.

Text a foto: (vi)

 *) Pamätná tabuľa na počesť grófa Adama Forgácha. Castrum Novum. XXI, 07.10.2011, č. 40, s. 4. http://www.novezamky.sk/Cn/SK/100_7_oktober_2011.pdf (2011-10-11)