NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

 

Emléktábla avatás gróf Forgách Ádám tiszteletére Érsekújvárott/ Odhalenie pamätnej tabule grófa Adama Forgácha v Nových Zámkoch*)

30.08.2011,  Práznovszky Miklós

 A Nobilitas Carpathiae civil szervezet 2011. szeptember 24-én  emléktábla avatást tart gróf Forgách Ádám (1601 - 1681) országbíró, Nógrád vármegye főispánja, 1643 és 1663 között az érsekújvári eród főkapitánya születésének és halálának kerek évfordulója alkalmából.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Pri príležitosti okrúhleho výročia narodenia a úmrtia grófa Adama Forgácha (1601 - 1681), župana Novohradskej stolice, v rokoch 1643 až 1663 hlavného kapitána pevnosti Nové Zámky, usporiada občianske združenie Nobilitas Carpathiae v sobotu dňa 24. septembra 2011 spomienkovú slávnosť spojenú s odhalením pamätnej tabule.

Čítať celý článok...

 

 

 *) Emléktábla avatás gróf Forgách Ádám tiszteletére Érsekújvárott/ Odhalenie pamätnej tabule grófa Adama Forgácha v Nových Zámkoch. Érsekújvár és vidéke / Nové Zámky a okolie. 30.08.2011.08.30. www.watson.sk (2011-08-30)