NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

 

Otvorený list občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Rudolfovi Chmelovi, podpredsedovi vlády SR / A Nobilitas Carpathiae civil szervezet nyílt levele Rudolf Chmelhez, szlovák miniszterelnök-helyetteshez*)

04.08.2011 18:58 Práznovszky Miklós

 

Doc. PhDr. Rudolf Chmel, DrSc.

podpredseda vlády Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny

Bratislava

 

Vážený pán podpredseda vlády!

Píšem Vám v mene občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae, občianskeho združenia potomkov uhorských šľachticov žijúcich na území Slovenskej republiky.

Čítať celý článok...

 

 *) Otvorený list občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Rudolfovi Chmelovi, podpredsedovi vlády Nové Zámky a okolie. Nezávislý spravodajský portál, 04.08.2011. http://www.watson.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=685:otvoreny-list-obianskeho-zdruenia-nobilitas-carpathiae-rudolfovi-chmelovi-podpredsedovi-vlady-slovenskej-republiky&catid=37:default (2011-08-06)