NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Šuriansky múzejník napísal knihu o Forgáchovcoch*)

MY NAŠE NOVOSTI, 23. mája 2011, Mikuláš Práznovszky

V obnovenom kaštieli šľachtického rodu Forgach deGhymes slávnostne predstavili knihu muzeológa a historika  Miroslava Eliáša o tomto starobylom šľachtickom rode.

 

JELENEC. Na slávnosti sa okrem dnes žijúcich potomkov rodu zúčastnili predstavitelia ďalších šľachtických rodov, starostovia obcí, v ktorých mali Forgáčovci rodové sídla, ako aj podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Drahoslav Machala.

 

Podklady zbieral ešte ako študent

Publikáciu s názvom Forgáchovci – Šľachtický rod z Gýmeša predstavil sám autor. Rod pochádzajúci z dnešného

Jelenca patrí k najstarším šľachtickým rodom v dejinách Uhorského kráľovstva. Pôsobili na našom území od 13. storočia až do súčasnosti.

„Podklady som začal zhromažďovať už v roku 2005 ako študent Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vtedy som ešte netušil, že v spolupráci s občianskym združením Forgach de Ghymes sa v tomto kaštieli podarí zriadiť rodové múzeum a napokon aj vydať knihu. Verím, že svojou prácou som obohatil slovenskú historiografiu. Forgáchovci sú slávnym šľachtickým rodom, ktorý potreboval mať nielen vlastné múzeum, ale aj knižnú publikáciu“ – povedal mladý autor.

Predseda občianskeho združenia Forgach de Ghymes poukázal na to osemstoročnú históriu šľachtického rodu. „Publikácia súčasnej generácii predstavuje celý rad významných osobností – členov rodu, ktorí sa do dejín zapísali formovaním spoločenského systému z hľadiska vojenského, kultúrneho a cirkevného,“ povedal Ján Forgáč.

 

Knihu posypali zemou

Publikáciu pokrstili netradičným spôsobom – posypaním zemou dovezenou zo miest, v ktorých Forgáchovci žili a pôsobili. Postarali sa o to starostovia obcí Čachtice, Nižná Kamenica, Hertník a Halič, ako aj historik Gábor Karancz, riaditeľ miestneho múzea v maďarskom Marcali.

Kniha Miroslava Eliáša sa stretla s veľkým záujmom, o čom svedčí veľký počet predaných výtlačkov už počas tzv. inaugurácie. Autorské exempláre s vlastnoručným venovaním autora dostali prítomní predstavitelia šľachtických rodov.

„Je to nesmierne významná publikácia, ktorú Miroslav Eliáš napísal formou životných príbehov šľachticov z rodu Forgách. Zaujali ma príbehy magistra rytiera Andreasa I., rytiera Šimona I. a najmä diplomata Žigmunda Forgácha, ktorý sa zaslúžil o podpísanie viedenského mieru 23. júna 1606,“ zhodnotil dielo pre MY Drahoslav Machala, podpredseda Spolku slovenských spisovateľov. „Takáto slávnosť okrem iného buduje dobré priateľské vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi. Táto inaugurácia je toho živým príkladom.“

MIKULÁŠPRÁZNOVSZKY

 

 

Krst

Knihu posypali zemou z obcí, kde Forgáchovci pôsobili. FOTO: (MP)

 

 

M. Eliáš

Predstavuje knihu. FOTO: (MP)

 

 

Kniha

Publikácia o šľachtickom rode Forgáchovcov. FOTO: AUTOR

 

 

 


*) Šuriansky muzejník napísal knihu o Forgáchovcoch. MY Naše novosti. LI/XX., (23. mája) 2011, č. 20, s. 7.