NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Nobilitas Carpathie zastupovalo Slovensko na spomienkovej slávnosti*)

MY NAŠE NOVOSTI, 14. februára 2011, Mikuláš Práznovszky

Siedmeho februára uplynulo 700 rokov od korunovácie Jána Luxemburského a jeho manželky Elišky, poslednej členky českej kráľovskej dynastie Přemyslovcov.

 

PRAHA. V predvečer výročia korunovácie sa v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade konala ďakovná výročná svätá

omša. Bola vyvrcholením početných kultúrnych podujatí, ktoré sa pod patronátom veľvyslanectva Luxemburského veľkovojvodstva v Českej republike konali po celý rok 2010. Celebroval ju pražský arcibiskup a český primas Dominik Duka.

Pozvánku na ďakovnú svätú omšu odovzdali veľvyslancom európskych monarchií, ktorých predstavitelia sú potomkami Jána Luxemburského a Elišky Přemyslovej. Okrem nich pozvali veľvyslancov Rakúskej republiky a Poľskej republiky. Zo Slovenskej republiky dostalo pozvánku občianske združenie Nobilitas Carpathiae so sídlom v Nových Zámkoch. Potomkov šľachticov niekdajšieho Uhorského kráľovstva na oslave zastupoval predseda OZ Mikuláš Práznovszky. Pozvánka bola zaslaná aj šľachtickým rodom, ktorých členovia sú potomkami kráľovského páru.

Pražský arcibiskup vyzdvihol najmä to, že po vymretí českej kráľovskej dynastie Přemyslovcov smrťou kráľa Václava III. roku 1306 bol sobáš jej posledného ženského potomka Elišky s potomkom rodu Luxemburgov jedinou možnosťou pre opätovné pozdvihnutie českého národa a upokojenie politickej situácie po zdĺhavých bojoch o český trón. Najväčšiu panovnícku slávu si vydobyl ich syn Karol, ktorý ako český kráľ Karol IV. sa preslávil založením univerzity, postavením mosta a položením základného kameňa katedrály v Prahe.

Po ďakovnej svätej omši sa v arcibiskupskom paláci uskutočnilo stretnutie veľvyslancov európskych monarchií a susedných štátov, ako aj predstaviteľov zahraničných šľachtických združení.

Počas recepcie si prítomní mohli pozrieť 5 metrov dlhé grafické stvárnenie rodokmeňa dynastie Luxemburgov počnúc franským kráľom Karolom Veľkým (768 – 814) až po súčasných potomkov. Autorom diela je spoluorganizátor spomienkovej slávnosti a predstaviteľ Sdružení autorů Fontes Europae pán Jan Drocár.

Spoluorganizátor osláv výročia korunovácie Jána Luxemburského a Elišky Přemyslovej zástupcom občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae osobne vyslovil radosť nad ich účasťou a poďakoval sa im za dôstojnú reprezentáciu Slovenska na tomto významnom podujatí českého národa.

MIKULÁŠPRÁZNOVSZKY

 

 

V Prahe

M. Práznovszky s rodinou.

 

 

Päťmetrový rodokmeň

Dynastie Luxemburgovcov. FOTO: AUTOR

 

 

 


*) Nobilitas Carpathiae zastupovalo Slovensko na spomienkovej slávnosti. MY Naše novosti. LI/XX., (14. februára) 2011, č. 6, s. 5.