NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Založenie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae*)

 

NOVÁ SPOLOČNOSŤ, ktorej cieľom je združiť potomkov a sympatizantov bývalých uhorských šľachtických rodov, vznikla 4. decembra 2007. Nesie názov Nobilitas Carpathiae, sídli v Nových Zámkoch a jej predsedom je p. JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

 

 

 


*) Genealogicko-heraldický hlas, 18, 2008, č. 1, s. 64 http://www.genealogy-heraldry.sk/pdf/GHH2008_1.pdf (2011-05-06)