NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Naše príspevky

 

 

2016

 

Otvorený list primátorovi mesta Nové Zámky Mgr. art. Otokárovi Kleinovi. Nové Zámky, 11. apríla 2016

 

 

2012

 

List občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milanovi Belicovi, PhD. Nové Zámky, 11. mája 2012

 

 

2011

 

Prednáška miestneho historika Alexandra Strbu z príležitosti odhalenia pamätnej tabule novozámockému hradnému kapitánovi grófovi Adamovi Forgáčovi. Nové Zámky, 24. septembra 2011

 

Prednáška historika a správcu Mestského múzea v Šuranoch PhDr. Miroslava Eliáša z príležitosti odhalenia pamätnej tabule novozámockému hradnému kapitánovi grófovi Adamovi Forgáčovi. Nové Zámky, 24. septembra 2011

 

Slávnostný príhovor predsedu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláša Práznovszkyho, CSc. z príležitosti odhalenia pamätnej tabule novozámockému hradnému kapitánovi grófovi Adamovi Forgáčovi. Nové Zámky, 24. septembra 2011

 

Homília Mons. Mgr. Zoltána Ďurča na svätej omši konanej z príležitosti odhalenia pamätnej tabule novozámockému hradnému kapitánovi grófovi Adamovi Forgáčovi. Nové Zámky, 24. septembra 2011

 

Otvorený list občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Rudolfovi Chmelovi, podpredsedovi vlády Slovenskej republiky. Nové Zámky, 3. augusta 2011.

 

Uloženie urny so srdcom Ota von Habsburg (1912 – 2011) v Benediktínskom opátstve v Pannonhalma

Nové Zámky, 17. júla 2011

 

Rozhovor s Mikulášom Práznovszkym, predsedom občianskeho združenia potomkov šľachticov Uhorského kráľovstva Nobilitas Carpathiae. Rádio Patria, Bratislava, 01.03.2011., utorok, „Kettőtől ötig“,

v čase od 15:32 do 15:42.  

 

 

2010

 

Nové Zámky, 17. decembra 2010: Stanovisko občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae k obnoveniu ústavnoprávnej kontinuity v Maďarsku

 

Práznovszky, M.: Uhorská šľachta. Historická šlechta, internetový magazín.

http://www.historickaslechta.cz/uhorska-slachta-id2010090001-19 (2010-09-07)

 

Nové Zámky, 8. mája 2010: Sanovisko k diskreditačnej mediálnej kampani proti potomkom Dr. Viliama Erdődyho žijúcim na Slovensku

 

Piešťany, 22. až 24. apríla 2010: Nemilá spomienka na kúpele Piešťany

 

Nové Zámky, 31. marca 2010: List Slovenskej televízii ohľadne polohraného dokumentárneho filmu o osude Lajosa Wintera, údajného zakladateľa piešťanských kúpeľov

 

Nové Zámky, 11. januára 2010: List generálnemu riaditeľovi spoločnosti Orange Slovensko, a. s. a predsedovi Čestného plesového výboru bratislavského Plesu v opere Ing. Pavlovi Lančaričovi, CSc.

 

 

2008

 

Nové Zámky, 28. novembra 2008: List Jej Veličenstvu Alžbete II, kráľovnej Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska, etc.

 

Nové Zámky, 4. septembra 2008: Otvorený list Magde Pavelekovej