NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Stanovisko občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae k diskreditačnej mediálnej kampani proti potomkom Dr. Viliama Erdődyho žijúcim na Slovensku:

 

 

Dámy a páni, vážení spoluobčania!

 

V uplynulom období  sa v našich médiách objavujú príspevky, ktoré spochybňujú, že niekdajší vlastník hlohovského zámku, piešťanských kúpeľov a rozsiahlych pozemkov, lúk a lesov gróf Viliam Erdődy má potomkov žijúcich na Slovensku. Pána Ferenca Erdődyho v priam hysterickej diskreditačnej kampani otvorene označujú za podvodníka len preto, lebo sa zákonnými prostriedkami domáha dedičstva po svojom otcovi.

Pán Ferenc Erdődy je riadnym členom nášho občianskeho združenia. Jednou z podmienok riadneho členstva je okrem iného to, aby žiadateľ bol potomkom šľachtica po mužskej línii, a aby túto skutočnosť preukázal úradne overenými listinami.

Pán Ferenc Erdődy vyššie uvedenú podmienku bezo zvyšku splnil. Z tohto dôvodu rozhodne odmietame diskreditačnú mediálnu kampaň vedenú proti menovanému a jeho rodine, lebo je nepravdivá, klamlivá a účelová. Účelom tejto kampane je jedno: všetkými prostriedkami dosiahnuť, aby sa dedičstvo po grófovi Viliamovi Erdődym nedostalo do vlastníctva oprávnených dedičov, ale aby ho mohli ukoristiť rôzne oligarchické mafiánske skupiny. Kto tvorí tieto skupiny, resp. kto za nimi stojí a kto ich podporuje, si môžete ľahko domyslieť.

V mene občianskeho združenia Nobilitas Carpathie oznamujem ctenej verejnosti, že na základe dokladov, ktoré pán Ferenc Erdődy predložil občianskemu združeniu Nobilitas Carpathiae, ho bez akýchkoľvek pochabností považujeme za legitímneho potomka grófa Erdődyho a užíva plnú dôveru našich členov. To platí rovnako pre jeho rodinu, najmä pre jeho syna Ferenca Xavéra.

 

V Nových Zámkoch dňa 7. mája 2010.

 

 

 

 

                                          JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

                                               predseda občianskeho združenia