JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

Čestný člen Zväzu Svätej Koruny

 

 

 

Nové Zámky, 11. januára 2010

 

 

 

Vážený Pán Generálny riaditeľ!

 

Obraciam sa na Vás ako na predsedu Čestného plesového výboru tohoročného bratislavského Plesu v opere.

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae je organizáciou, ktorého členovia sú potomkami šľachticov bývalého Uhorského kráľovstva žijúcimi v Slovenskej republike. Jedným z našich hlavných cieľov je dosiahnutie spoločenského uznania tých hodnôt, ktorých nositeľmi bola v minulosti šľachta, a ktoré sú zlučiteľné s princípmi súčasného demokratického a právneho štátu.

Pred desiatimi rokmi sa u nás založila tradícia organizovania reprezentatívneho plesu v celoštátnom meradle – Plesu v opere, alebo ako sa inak nazýva plesu plesov. Účelom tohto podujatia je zahájiť každoročnú fašiangovú plesovú sezónu za účasti najvyšších predstaviteľov nášho politického, kultúrneho a spoločenského života.  Iniciatíva je pre nás veľmi sympatická a v plnej miere s ňou súhlasíme, lebo ide o udalosť, ktorú Slovensko potrebuje.

Ako je všeobecne známe, naši slávni predkovia boli v minulosti tak isto reprezentantmi svojej vlasti vo všetkých oblastiach spoločenského života. Z tohto dôvodu je nám bratislavský Ples v opere podujatím veľmi blízkym, a preto ho každý rok so záujmom pozorne sledujeme. Spolu s vami, organizátormi plesu, sa úprimne tešíme z toho, ako získavate skúsenosti v organizovaní tejto najprestížnejšej udalosti roka, čo sa prejavuje v jeho stále narastajúcej úrovni. S rovnakou úprimnosťou si Vám však dovoľujem oznámiť, vážený pán generálny riaditeľ, že si všímame aj drobné nedostatky, ktoré sa z nášho pohľadu občas vyskytnú napriek nepochybnej profesionalite a všetkej pozornosti organizátorov.

Dovoľte mi, vážený pán generálny riaditeľ a zároveň predseda Čestného plesového výboru, aby sme sa s Vami podelili o niektoré naše postrehy. Robíme tak bez akéhokoľvek falošného úmyslu a prosíme Vás, aby ste nižšie uvedené odporúčania prijali s rovnakou vážnosťou, s akou ich ponúkame mi do Vašej ctenej pozornosti.

Ako sme sa dozvedeli z priameho televízneho prenosu, najvyšším ústavným činiteľom, ktorý sa tohtoročného jubilejného desiateho bratislavského Plesu v opere zúčastnil, bol podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky. Domnievame sa, že to nie je správne, lebo takéhoto excelentného vrcholného spoločenského podujatia by sa mal bezpodmienečne zúčastniť prezident Slovenskej republiky, samozrejme aj s jeho pani manželkou – prvou dámou Slovenskej republiky. Ich prítomnosť by nad všetky pochybnosti pozdvihla úroveň a hlavne prestíž tohto plesu a v budúcnosti by určite prilákal aj mnohých zahraničných prominentných hostí.

Z priameho televízneho prenosu sme sa dozvedeli, že hostiteľom Plesu v opere ste boli Vy, generálny riaditeľ spoločnosti Orange Slovakia, a. s. a zároveň predseda Čestného plesového výboru. Podľa nášho názoru by bolo správnejšie, keby hostiteľom bol ten, kto ním je aj v skutočnosti: riaditeľ Opery Slovenského národného divadla. Pri všetkej úcte k Vášmu záslužnému prínosu pri príprave plesu, Vy by ste mali vystupovať ako sponzor. Nepochybujeme o tom, že spomedzi všetkých členov Čestného plesového výboru ste jedným z tých, ktorí majú bohaté skúsenosti s organizátorskou prácou. Predsa sa však domnievame, že post predsedu (hoci aj ako čestná funkcia) patrí riaditeľovi opery a nie sponzorovi.

Hostí, ktorí postupne prichádzali do historickej budovy Národného divadla, vítali organizátori už tesne po ich vstupe do budovy. Dovoľujeme si odporúčať, vážený pán generálny riaditeľ, aby sa v budúcnosti táto procedúra trochu upravila. Skromne odporúčame, aby sa cteným hosťom po ich vstupe do budovy najprv poskytla možnosť, aby si vo vyhradených priestoroch odložili zvrchníky a iné osobné predmety a aby si upravili svoju cestou poznačenú toaletu. Hostiteľ by potom mal privítať takto upravených a pripravených hostí na exkluzívnom mieste, najlepšie pred ich vstupom do plesovej sály. Určite súhlasíte so mnou v tom, že aj tento úvodný akt je rovnako dôležitou spoločenskou udalosťou ako samotný ples. Mala by sa jej preto venovať náležitá pozornosť v súlade s diplomatickým protokolom, lebo predstavuje vlastne prvý kontakt organizátorov s hosťami, ktorí by sa pri tejto príležitosti určite radi prezentovali v čo najväčšej noblese.

Prichádzajúcich hostí ste vítali Vy spoločne s pánom Pavlom Smolíkom. Opäť mi dovoľte vysloviť naše skromné odporúčanie, podľa ktorého by sa tejto úlohy mal ujať skutočný hostiteľ podujatia, to zn. riaditeľ Opery SND, samozrejme opäť s jeho manželkou. Vy ráčite byť vynikajúcim odborníkom a úspešným manažérom, ale bolo by na mieste uvedomiť si, že existujú určité pravidlá protokolu a spoločenskej etikety, ktoré by sa mali dodržiavať hlavne na podujatí takého formátu, akým je reprezentatívny bratislavský Ples v opere.

Dovoľte mi ešte niekoľko slov k účasti prominentného hosťa Lisy Stansfieldovej. Už v roku 2004 ste s ňou mali nepríjemnú skúsenosť, keď na slávnostné otvorenie plesu úderom gongu sa dostavila v zjavne neprimeranom oblečení s dodatočným odôvodnením, že vraj nevedela, kam prichádza. Nemienim polemizovať s vysvetlením menovanej umelkyne, lebo ja na Vašom mieste by som jej určite odoprel vstup na ples, nech by to malo akékoľvek následky. Na dôvažok sa tohto roku táto istá osoba objavila podľa nášho názoru tak isto v neprimeranom oblečení, lebo nohavicový kostým bez akýchkoľvek doplnkov a akejkoľvek osobnej úpravy sa nehodí ani na priemerné firemné podujatie. Ak sa od hostí nekompromisne vyžaduje, aby sa na plese objavili v oblečení predpísanom na pozvánke, rovnako nekompromisne a s fatálnymi dôsledkami by som aj od nej vyžadoval, aby dodržala predpísaný bontón. Som presvedčeným vážený pán generálny riaditeľ, že úlohu pri tomto otváracom akte by ste v budúcnosti pokojne mohli zveriť aj domácej váženej osobnosti bez toho, aby úroveň plesu utrpela.

Vážený pán generálny riaditeľ! Dovoľte mi, aby som Vám v mene všetkých členov a sympatizantov občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae zaželal veľa osobných úspechov a prostredníctvom Vás bratislavskému Plesu v opere veľa úspechu do ďalších rokov.

 

S hlbokou úctou

 

 

 

 

                                     JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., v. r.

 

 

 

 

Váženému Pánovi

Ing. Pavlovi Lančaričovi, CSc.

Generálnemu riaditeľovi

spoločnosti Orange Slovakia, a. s.

Bratislava