2/1940 Ú. v.

Ústavní dekret presidenta republiky*)

 

K návrhu vlády ustanovuji:

 

§ 1

Dokud nebude možné prováděti ustanovení hlavy druhé ústavní listiny z 29. února 1920 o moci zákonodárné, bude prezident republiky úkony, které mu ukládá par. 64 č. 1 a č. 3  úst. listiny, pokud k nim je zapotřebí souhlasu Národního shromáždění, vykonávat se souhlasem vlády.

§ 2

Předpisy, jimiž se mění, ruší nebo nově vydávají zákony, budou vydávány po dobu platnosti zatímního státního zřízení v nezbytných případech prezidentem republiky k návrhu vlády ve formě dekretů, které spolupodepíše předseda vlády, respektive členové vlády pověření jejich výkony

§ 3

Výkonem tohoto dekretu, který nabude účinnosti dnem jeho podepsání prezidentem republiky, se pověřuje celá vláda.

 

Podepsáno v Londýně, dne 15. října 1940

 

 

 


*) Prameň: http://www.vakobobri.cz/lachtan/dekret_02.htm (2009-05-01)