NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Adresa:

Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., predseda občianskeho združenia

Bočná 26

940 02 Nové Zámky

Slovenská republika

 

IČO:

42116813

 

DIČ:

2022507366

 

Telefon:

00421 35 6416183 (linka)

00421 905 943724 (mobil)

 

E-mail:

nobilitas@nobilitas.sk

praznovszky.m@mail.t-com.sk

 

Bežný účet:

Slovenská sporiteľňa, a. s.

IBAN: SK50 0900 0000 0051 3463 5127

BIC - SWIFT: GIBASKBX