NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Adresa:

Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., predseda občianskeho združenia

Bočná 26

940 71 Nové Zámky

Slovenská republika

 

IČO:

42116813

 

DIČ:

2022507366

 

Telefon:

00421 35 6416183 (linka)

00421 905 943724 (mobil)

 

E-mail:

nobilitas@nobilitas.sk

praznovszky.m@mail.t-com.sk

 

Bežný účet:

Tatra banka, a. s.

2660724046/1100

IBAN: SK56 11000000002660724046

SWIFT: TATR SKBX