NOBILITAS CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

Nyílt levél Mgr. art. Klein Otokárnak, Érsekújvár főpolgármesterének

Érsekújvár, 2016. április 11., hétfő

 

Tisztelt főpolgármester úr!

 

Nagy érdeklődéssel olvastam 2016. március 8-án kelt Sť/1.: č. 1796-4/2016/142/LB levelét, amellyel a 2016. február 8-i 2016/PR/004 sz., a gróf Esterházy János emléktáblája fénykéképét és a

„Nyíltan és bátran vallom a tételt, hogy nekünk, magyaroknak és szlovákoknak azt kell keresnünk, ami bennünket közelebb hoz, és nem azt, ami bennünket eltávolít“

szöveget tartalmazó hirdetés a Castrum Novum érsekújvári hetilapban történő közlésének elutasítása ellen benyújtott panaszom elintézését közli.

A panaszomat alaptalannak minősítette abból az okból, hogy

1. A hirdetés közlésével Érsekújvár Városa egy nem hivatalos közadakozást támogatna, mert a közadakozások elérhető jegyzékében sem a Nobilitas Carpathiae, sem a JUDr. Ing. Práznovszky Miklós, CSc. nevű személy nincs bejegyezve;

2. A hirdetés megrendelője 17.468,11 euró helyi adóval és illetékkel tartozik a városnak;

3. Az elutasítás komoly oka az, hogy Esterházy Jánost a szlovák és magyar történészek eltérően ítélik meg, miközben a Szlovák Tudományos Akadémia Történeti Intézetének Esterházy Jánosról kiadott nyilatkozata szerint a nevezett mint a Szlovák Köztársaság Országgyűlésének képviselője… segédkezett a totalitárius rendszer kiépítésénél és egy esettől eltekintve valamennyi zsidóellenes jogszabály elfogadása mellett szavazott, helyeselte „a zsidók ellen folytatott jogos harcot...“.

A panasz elintézését a következő szavakkal zárja: „Tudatában vagyunk annak, hogy Esterházy János emléktáblájára szóló nyilvános adakozás reklámjának, felhívásának a közlése heves reakciót és ellenszenvet váltana ki az emléktábla elhelyezése ellen és megzavarná a szlovákok és magyarok békés együttélését Érsekújvár területén.“

A panaszom elintézéséhez közlöm az alábbi álláspontomat:

Az 1. sz. ponthoz:

A közadakozásról szóló 162/2014 sz. törvény 2. § (1) bek. szerint közadakozás alatt az adakozás szervezésére jogosult jogi személyek által történő önkéntes pénzbeli adományok a jelen törvény szerint történő beszerzése és begyűjtése értendő egy előre meg nem határozott adakozók körén belül egy előre meghatározott közhasznú célra, vagy egy egyénileg meghatározott humanitárius segélynyújtásra olyan természetes személy vagy személyek részére, akik kényszer-, életüket veszélyeztető helyzetbe kerültek, vagy egy természeti katasztrófa folytán sürgős segélyre van szükségük.“

Ahhoz, hogy egy közadakozást a jelen törvény szerinti adakozásnak lehessen tekinteni, az alábbi ismérveknek kell egy időben teljesítve lenniük:

a) egy előre meg nem határozott adakozói körről kell, hogy szó legyen,

b) az adakozásnak egy előre meghatározott közhasznú célt kell szolgálnia, vagy egy egyénileg meghatározott humanitárius segítséget olyan természetes személy vagy személyek részére, akik kényszer-, életüket veszélyeztető helyzetbe kerültek, vagy egy természeti katasztrófa folytán sürgős segítségre van szükségük.

A hirdetés a Castrum Novum hetilapban történő közlésével az adakozók köre nem meghatározatlan lenne, hanem pont ellenkezőleg, pontosan meghatározott: ők csak a Castrum Novum olvasói lennének.

A 2016. március 8-án kelt 1796-4/2016/142/LB sz. levelének végén úgy fogalmaz, hogy a reklám közzététele „heves reakciót és ellenszenvet váltana ki az emléktábla elhelyezése ellen és megzavarná a szlovákok és magyarok békés együttélését Érsekújvár területén.“ Ezzel a nyilatkozattal Ön saját maga kifejezetten kimondta, hogy az adakozás célja, azaz gróf Esterházy János emléktáblájának a létesítése, nem egy közhasznú célt szolgál.

Gróf Esterházy János 1957-ben meghalt, ezért a humanitárius segélynyújtás vagy egy természeti katasztrófa folytán felmerülő segélynyújtás eleve nem jöhet számításba.

A törvény által előírt kötelező ismérvek közül legalább egy nincs teljesítve, ami elegendő ahhoz, hogy a gróf Esterházy János emléktáblájára szervezett adakozás ne egy közhasznú célt szolgáljon. Az adakozás ezért nem egy a jelen törvény szerinti közhasznú adakozás, ezért nem szükséges, hogy be legyen jegyezve.

A 2. sz. ponthoz:

Amennyiben aggodalmai vannak az iránt, hogy a várossal szembeni adóságom miatt nem fizetném meg a hirdetés közzététele után járó 50 eurót, akkor viszont adva van hirdetés közzétételének a díj előzetes befizetéséhez való kötése, amivel ez az akadály azonnal megszűnik.

A 3. sz. ponthoz:

Az álláspontom az 1. sz. pontba van foglalva.

Suma sumarum Ön a hirdetés közzétételének elutasítását semmilyen módon nem indokolta meg, ezért az Ön érvei nem mások, mind egy közönséges farizeusi magyarázkodás.

Ezzel kapcsolatban engedje meg, tisztelt főpolgármester úr, hogy felfrissítsem emlékezetét két, nem is olyan rég megtörtént eseménnyel kapcsolatban.

Az első az az ígérete, amelyet 2014 nyarán nekem tett személyesen arra, hogy felvállalja maga a tábla költségeit (vagy az ön változata szerint hogy saját maga beszerzi). Elfelejtette? Akkor nem érzett ellenszervet gróf Esterházy János emléktáblájának elhelyezése ellen?

A második esemény azzal a jótékonysági koncerttel kapcsolatban történt, amelyet a Nobilitas Carpathiae civil szervezet szervezett gróf Esterházy János emléktáblájának támogatására. Akkor Ön felajánlotta, hogy a kultúrműsorban szintén fellép azzal a nyilvános szándékával, hogy a rendezvényen kampányolni fog. Elfelejtette? Akkor sem érzett ellenszenvet?

Ha nem lett volna a Nobilitas Carpathiae civil szervezet, amely politikamentes tevékenysége miatt az ajánlatát nem fogadta el, akkor most a főpolgármesteri tisztségét az után látná el, hogy röviddel megválasztása előtt aktívan járult volna hozzá a hirtelen oly ellenszenves gróf Esterházy János emléktáblája költségeinek előteremtéséhez.

Sic transit gloria mundi!

 

JUDr. Ing. Práznovszky Miklós, CSc.