NOBILITAS CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

Berényi Margit, a Nobilitas Carpathiae civil szervezet kultúrbizottsága elnökének köszöntője az „Amit még nem tudunk a Szent Koronáról“ című előadáshoz

Érsekújvár, 2012. április 20.

Szép, kellemes, tanulságos délutánt kívánok minden kedves jelenlévőnek. Köszöntöm a mai nap előadóját Vitéz Woth Imrét a Magyar Koronaőrök Egyesületének elnökét. Engedjék meg, hogy köszöntsem és egyben be is mutassam önöknek Dr. Práznovszky Miklóst, a Nobilitas Carpathiae civil szervezet országos elnökét.

Akik ma itt vagyunk, lehet, sok mindenben különbözünk. Egy azonban biztos: a hűség aurája alatt gyűltünk össze, nem karrierünk javára, nem előnyökért törleszkedve, hanem hogy lélekben, magyarságtudatunkban megerősödjünk. Nagy szükségünk van rá, és méginkább szükségük lenne rá azoknak, akik ma sem jöttek el....

Akik ma sem használják ki a lehetőséget, akiknél nem szólal meg egy belső hang, nem súgja meg miért érdemes kimozdulni otthonról...

Mert hogy érdemes az biztos, s ezzel önök bizonyára egyetértenek.

Érték és arány - két olyan fogalom, amelyről a harmadik évezred embere igyekszik megfeledkezni. Az igazi érték már-már ciki, arány? erény? ki foglalkozik ilyesmivel?  Néhány megszállott, akik úgy gondolják, ami tőlünk függ, azt ésszel-szívvel meg kell tenni! Az emberek között nagy tüzeket kell gyújtani?! Hányan vagyunk még, akik ezt a célt is merik vállalni, amikor a lemosolygás bénít, amikor a prominens értelmiségi körökben eluralkodni látszik a kívánalom, ami már-már korparancs, már-már kényszer: az önfeledt, könnyed, csábító szórakozás, szórakoztatás! Nos, ma nem zajos, látványos csinnadrattában, hanem érzékeny közvetítésben lesz részünk.

Miért kell a koronáról beszélni ? Miért kell immár harmadszor a Szent Koronáról beszélni Érsekújvárban?
Mert évtizedeken át elhallgatták, nem tanították a megelőző generációknak.
Mert a nehéz helyzetben lévő országunk mindenkori segítsége, uralkodásával a hit védelmezője!

A Szent Korona nem ékszer és nem gyönge tudósok romantikus elmélete, nem is Werbőczy szép formulája a rendi kiváltságok védelmére, hanem egy nagy és eleven történelmi valóságnak, a magyar államalkotásnak eredeti, megragadó és hódító szimbóluma.

A SZENT KORONA őrzi a magyar múltat, minden fényt, minden bukást, ezerévesnél régebbi történelmünk legszentebb képviselője, tanúja. Egy nép emlékezete és ősi emléke. Európaiságunk bizonyítéka. Sajnos nevében sokan és sokszor visszaéltek, de erről az ereklye nem tehet, csak az emberi tudatlanság és butaság, s hogy ezt a tudatlanságot legyőzzük szükségeltetnek az ismerettejesztő előadások.

 

Kívánok a mai előadás kapcsán olyan felejthetetlen élményt, amely sokáig fog rezonálni az itt jelenlévők emlékezetében úgy, mint Mireisz Tibor és Bakos Batu előadásai.