NOBILITAS  CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

José Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnökének válasza a Nobilitas Carpathiae 2012. január 21-én kelt nyilatkozatára a magyar nemzet védelmében

Brüssel, 2012. március 14.

(Fordítás angol nyelvről)

Brüsszel

JUST/C1/TK/vh/32297s

 

JUDr. MikulᚠPráznovszky úr

Nobilitas Carpathiae

Bočná 26

940 71 Nové Zámky

SLOVAKIA

 

Tisztelt Práznovszky úr,

 

Köszönöm 2012 január 31-i Barroso elnök úrnak címzett levelüket, amelyben tiltakoznak a Bizottság 2012 január 17-én Magyarországgal kapcsolatban meghozott jogi intézkedéseik ellen. Ezennel válaszolok az ő nevében.

A Bizottság határozata tükrözi a szerződések iránti felelőségét mint azok őrzője és részét képezi az Európai Únió jogszabályainak valamennyi tagállam általi betartása érdekében kifejtett tartós és elhatározott erőfeszítésének1).

A Bizottság legnagyobb tekintettel van a magyar nép, annak tőrténete, kultúrája a totalitáris rendszer elleni harca iránt. Az Európai Parlament 2012 januári plenáris ülésén Baroso elnök felszólította a magyar kormányt, világosan nyilvánítsa ki elkötelezettségét a demokrácia, a szabadság és a jogállam alapelvei iránt. A polgárok, partnerek és beruházók bizalmát csak egy jogilag stabil, a jogállam, a demokrácia és az emberi jogokon alapuló környezetben lehet megnyerni és fenntartani2).

 

Baráti üdvözlettel

 

 

 

 

                                                        Emmanuel Crabit s. k.

 

 1) More information available on the following links:

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=lP/12/24&format=HTML&aged=0&language=FR&guiLanguage=fr;

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=lP/12/222.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/12/165&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

2) http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/12/16.