NOBILITAS  CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

 

Orbán Viktor miniszterelnök válasza a Nobilitas Carpathiae 2012. január 21-én kelt nyilatkozatára a magyar nemzet védelmében

Budapest, 2012. február 15.

 

Tisztelt Uram!

 

Engedje meg, hogy Magyarország miniszterelnöke és a kormány nevében ezúton köszönetet mondjunk biztató, támogató szavaiért, mellyel hozzájárult ahhoz, hogy ismételten kinyilvánítást nyerjen az a példátlanul erős összefogás, melynek köszönhetően 2010-ben a Nemzeti Együttműködés kormánya létre jöhetett. Miniszterelnök úr számára személyesen is sokat jelent, hogy mögötte, vele együtt az országért dolgozik és érez sok százezer ember. „Egynek minden nehéz; soknak semmi sem lehetetlen.” – mondotta egykoron Széchenyi István, a Legnagyobb Magyar. Az azóta eltelt másfél évszázad megtanított bennünket arra, hogy bármilyen akadállyal is kell szembenéznünk a Hazánk felvirágoztatásához vezető úton, ezek egyike sem leküzdhetetlen, ha a magyar nemzet összefogva nyilvánítja ki akaratát, egy emberként gondolkodik és cselekszik. A magyar történelem számtalan példája bizonyítja, hogy Hazánk életében valamennyi virágzó korszak csakis a nemzeti összefogás jegyében születhetett meg.

Magyarország Miniszterelnöke és kormánya tisztában van vele, hogy Hazánk most válaszút előtt áll, melynek tétje, hogy képesek leszünk-e továbbhaladni a megkezdett úton, és lefektetni egy új, virágzó korszak alapjait. Ennek tudatában továbbra is következetesen fogunk dolgozni mindazon célokért, melyeket 2010 tavaszán kitűztünk magunk elé, és melyek megvalósítását vállaltuk. A magyar emberek belénk fektetett bizalma, a tőlük kapott felhatalmazás és eddigi eredményeink egyaránt erre köteleznek bennünket. Tisztelettel arra kérjük tehát Önt, hogy továbbra is legyen a magyar nemzet történelmi összefogásának tevékeny részese, Hazánk, Magyarország, az egész magyar nemzet javára.

A jövőben is számítva megtisztelő soraira, ezúton kívánok Önnek Orbán Viktor miniszterelnök úr és a kormány nevében jó egészséget és tántoríthatatlan bizodalmat közös céljaink megvalósulásában, további munkánk sikerében!

 

Horváth Gyöngyi

közkapcsolati referens

 

Miniszterelnökség

H-1055 Budapest, Kossuth tér 1-3.