NOBILITAS  CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

Hátra vagy ellőre a megmaradásért ?

Losonc, 2011. június 26.

 

    Figyelem és olvasom és halgatom a véleményeket.Nagyon megtisztelő az hogy a nemesség és a monarchista érzelműek szervezkednek civilszervezetekben.A helyzet ezzel kapcsolatban olyan,hogy  vannak olyan nemessi civil szervezetek vezetői is,akkik úgy gondolják,hogy éppen az ők szervezetük és személyük az amely kizáróan jogosult a vezéri szerepre.Ilyen hozzáállás nemvezet sehová,ez egy öntelt,pökhendi és korlátozot magatartás.

    Még sehol semmi és már például három éve van egy Nádori szövetségünk.Ezt a Nádori szövetséget támogatyák külföldről is,mint például uralkodó házak tagjai is.  Ez igen is szép és még hasznos is lehet a jövőt nézve,de ez nem elegendő.

    Már bocsánattot kérek,ez úgy van elképzelve hogy a Nádori szövetség fogja meghatározni,hogy ki legyen a király? Nem a magyar érzelmű polgárok és nemesek fogják választás által elhatározni,hogy ki legyen az,mert én is úgy vélem,hogy idegen érzelmű nemesekből és ugyanolyan királyi házakból származóakból a magyarságnak már elege van. Természetes,hogy jövőben megkoronázot személy nem lehet az aki sabadkőműves,NATO klub tagja,Bilderberg csoport tagja és finungorista !

     Nem akarok személyeskedni,sem neveket mondani de még viselkedni sem mint egy ellenség,de ha tiszta nemzeti eszmékel a Nádori szövetség teszi a dolgát akkor csak támogatni lehet.

     Egyet nefelejtsünk el,Habsburg Ottó Főherceg annak idején kijelentette,hogy neki semmi köze az uralkodó Házhoz…

      Megboldogult Boldoggá avattot,néhai Felséges urunk IV.Károly királyunk,        mikor a hadsereg hazatérőben volt és még voltak fegyverei,miért akkor nem adta ki   a parancsot a katonaságnak,hogy védjék meg határokat amennyire csak lehettet ahelyet hagyta hogy Károlyi dobja oda Magyarországot a szabadkőmüveseknek.

Ahelyet elküldte a sógorait akkik francia tisztek voltak,edgyeszkedni a franciákhoz …

    Mikor már úgy ahogy sztabilizálódot a helyzet akkor eljöt Magyaországra és felszólította Horthyt,hogy adja át a hatalmat …

     Józanul gondolkodó ember nemérthet egyet ezzel a király hajcsározással.Ebben a  politikai és gazdasági lékkörben egy királyi személy egy ostorcsapásal nem oldja meg az éppeni helyzettünket.Nagyon is félrevezető ha csak a király személyéről dönteni kíván valaki,mert az változásokat nem eredményez.

Fokozattosan és reálisan kel a jövőt épéteni.A nemzet azzaz a nép hangja a legfontosab,és nem úgy ahogy a mai szabadkőművesek azt elképzellik.!

A mai politikai pártok amelyek a országot vezetik azok nagyrészt magyarellenesek azzaz nem nemzetiek,azzok csak magyarul beszélnek és többrészben nem is magyarok,csak magyar állampolgárok. (persze,persze – tisztelet a kevésnek mondható kivételnek)

Negondoljuk azt,hogy ha adná az Isten és Magyarország monarchiává vállik,hogy a arisztokráciára bársonyos székek és fotelek várnak,nem ! azt ki kel érdemelni és nem csak a származás jogán.

      Ma úgy és bizonyítóan néz ki az ország helyzete,hogy csak egy politikai párt van Magyarországon amely nemzeti és az a Jobbik Magyarországért politizáló párt.

Ha valóban változást és jogfolytonosságot akarunk úgy Isten igazában,akkor mögéjük kel álnunk és őkket kel támogatni,más kiút csak ilúzió.

A nemességnek bátrabban kellene felszólalni,kiálni a nyilványosság elé,agitálni a jobbik és törvényes Magyarországért,nyiltan bírálni a rosz politikai és gazdasági kórmany döntéseit és ha arra kerül a sor akkor fel kel álnünk a barikádokra is,és azzokat megvédeni.

A régi eltörölt kiváltságok ma édes keveset jelentenek,majdnem hogy semmit.Ide hősiesség kívánkozik és nem a szalma cséplése.

      Az I.Nemessi Kongresszuson ki volt kiáltva a Királyság.Az otlévő nemesek,ahogy azt első kézből tudom,tapsal fogadták a bejelentést.De vannak olyanok is akkik ugyan tapsoltak és tudomásul vették,de utólag mondták,hogy ők bizony nemis nagyon tapsoltak.De kérem,ha azzal nemértettek egyet akkor miért nemkértek szót és úgy a saját álláspontjukat kifejezheték volna ?

Persze hogy vannak „főzécskelő” csoportok ahol az egyik V.Ferdinándot a másik a Károlyt a harmadik a Mihályt-mind hárman habsburg házból,de van olyan is aki Rakovszky családból kívanna királyt (Rakovszky legalább magyar) és így tovább is lehetne folytatni…

     Ha a Kongresszus résztvevői nem ellenezték I. Józsefet mint királyt akkor hol van most a becsület,ha most már mellé beszélnek ? De ha már személyesen is ott volt a „Ország Nádora „ akkor miért nem ült a elnökki asztal mögé ? mert nyilván más fontos dolga is lehetet ,mert egy kis idő múlva távozot.Elég furcsa magatartás.Lehet, hogy golfozni vagy passziánozni kellet mennie sürgősen,ki tudja ?

Figyelembe kel venni,hogy I.József már ággastyán sajnos és nincsen utódja.Kötve hisszem,hogy az Ő élettében valami változni fog ezzen a téren és hogy addigra beteljesül a törvényes vágyakozásunk.

Most nem arról kel vitézkednünk,hogy ki legyen a király,mert az nem oszt és nem szoroz.

Első lépésként rendbe kel rakni az ország dolgait és ahhoz bizony kemény kéz és tudás és nagy akarat kívántattik.Jön egy átmenetti időszak amely allat mindent el kel távolítani a közéletből ami nem kívánatos a nemzet számára.

Többen úgy gondolják,hogy létre kel hozni egy magyarokért felelős Nemzeti Kórmányt – Régensel az éllén.

       Ha az ország dolgai rendbe rakódnak,csak az után lehet Királyt választani.Ez így volna helyes és kívánatos,mert első helyen legyen mindég a nemzet a népunk és népeink mint a saját személyi dicsvágyaink!

 

 

Erdődy Ferenc