NOBILITAS  CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

Levél Michael John Wyn Roberts excelenciás úrnak, Nagy-Britannia és Észak-Írország etc. Egyesült Királysága Szlovákiai nagykövetének

Érsekújvár (Nové Zámky), Szlovákia, 2008. november 28.

 

A Nobilitas Carpathiae felvidéki civil szervezet 2008. szeptember 8-án az alábbi tartalmú nyílt levelet küldte Michael John Wyn Roberts excelenciás úrnak, Nagy-Britannia és Észak-Írország etc. Egyesült Királysága Szlovákiai nagykövetének:

 

Mélyen tisztelt excelenciás úr!

 

Mi, a Nobilitas Carpathiae polgári társulás tagjai, akik az egykori Magyar Királyság nemeseinek a mai Szlovák Köztársaság területén élő leszármazottai vagyunk, Őfelségének II Erzsébetnek, Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királyságának etc. királynőjének 2008 október 23.-án és 24.-én Szlovák Köztársaságban tett látogatása kapcsán fordulunk Önhöz jelen levelünkel.

Nemesi származásunkból és eszméinkből adódóan különös figyelemmel kísértük ezt az eseményt, amely jelentős nem csak hazánk, hanem polgári társulásunk szempontjából is. Őfelsége személyében ugyanis nem csak egy államfőt látunk, hanem Európa kevés monarchiáinak egyikének az uralkodóját is, ami világos példa arra, hogy az állam monarchisztikus elrendezésének jelentős helye van a modern demokráciákban is.

Őfelsége látogatási programjából legnagyobb érdeklődéssel az ő tiszteletére adott ünnepi díszvacsorát vártuk, mert jogosan reméltük, ezen Szlovákia politikai, kulturális és társadalmi életének tényleges legmagasabb képviselői lesznek jelen. Polgári társulásunk tagjainak és általában a nemesek leszármazottainak kedvezőtlen társadalmi pozíciója végett érthető módon nem voltunk jelen a több mint százötven meghívott  vendég között. Ennek ellenére a sajtón és a televízión keresztül lehetőségünk volt meggyőződést szerezni arről, hogy elvárásaink csak részben teljesedtek be.

Tudatában vagyunk annak, hogy a díszvacsora résztvevőinek körét minkét oldal a diplomáciai protokol nemzetközileg elismert és gyakorolt szabályai szerint előzetesen egyeztette. Ez úton szeretnénk mi, a Nobilitas Carpathiae polgári társulás tagjai köszönetet mondani az Egyesült Királyság diplomáciájának azért, hogy a meghívott vendégek közé nem jutottak – nem juthattak be olyan vezető politikai személyek, akik hazánkban nyilvánvalóan semmibe veszik az alapvető emberi jogokat és szabadságokat.

A protokol szabályai szerint megegyezett résztvevői kör konkrét megvalósításban azonban mégis csak a végső szerep Szlovákia köztársasági elnökének és hivatala alkalmazottainak jutott. Valószínűleg ezért fordulhatott elő, hogy a meghívottak között nem voltak jelen olyan személyek, akiket ez méltóan megilletett volna, például az előző köztársági elnök és az előző kormány miniszterelnöke. Jelen volt viszont néhány olyan személy, aki minden demokratikusan gondolkodó ember számára elfogadhatatlan és így nem volt méltó arra, hogy mint a Szlovák Köztársaság politikai, kulturális vagy egyég legmagasabb szintű képveselője megjelenjen Őfelsége színe előtt a tiszteletére rendezett díszvacsorán. Erre nem szolgálhat mentségül az sem, hogy a felelős személyek – a Szlovák köztársaság elnöke és hivatalának felelős alkalmazottai a díszvacsora vendégeinek kiválasztását valószínűleg legjobb tudásuk és meggyőződésük szerint végezték el hűen maradva egész életükön át őrzött ideológiai hagyományaiknak és szokásaiknak.

Kérjük excelenciás nagykövet urat, tolmácsolja Őfelségének legmélyebb sajnálatunkat azért, hogy a díszvacsorán olyan nem oda való személyek is részt vettek, akik jelenlétét egyébként a  szlovák sajtó is élesen bírálta és akik jelenlétét esetleg Őfelsége iránti tiszteletlenségnek lehetne minősíteni. Mi, a Nobilitas Carpathiae polgári társulás tagjai szeretnénk ez úton elnézést kérni Őfelségétől a fent említett helytelenségekért és közölni Őfelségével, hogy a szlovák részről tanúsított diplomáciai magatartással semilyen téren nem értünk egyet.

Végezetül engedje meg, excelenciás úr, hogy néhány szót ejtsünk polgári társulásunkról és annak tagjairól. Mint ismeretes, a Csehszlovák Köztársaság magalakulása után 1918-ban nem csak nemesi származásunk bölcsőjétől – a Magyar Királyságtól szakadtunk el, de ráadásul az újonnan megalakult köztársaságban még a mai napig érvényben és hatályban lévő 61/1918 sz. törvénnyel a nemességet is megszüntették és megtiltották a nemesi címek és előnevek használatát. Ennek következtében mai hazánkban – a Szlovák Köztársaságban a nemes és általában a nemesség fogalma tabu. Ez viszont  mit sem változtat azon, hogy ide s tova egy evszázad után is hűek maradtunk elődeink nemes eszméihez és el vagyunk határozva tovább ápolni hagyományaikat.

A fent említett okoknál fogva polgári társulásunk egyik legfőbb célja, hogy széleskörű polgári nyilvánosság támogatásával elérjük azoknak az értékeknek a társadalmi elismerését, amelyek hordozója a múltban a nemesség volt és amelyek összeférhetők egy mai demokratikus és jogállam elveivel. Tudatában vagyunk viszont annak, hogy a totális diktatúra hosszú évei után ezek a célok nem könnyűek és az elérésük hosszadalmas lesz.

Őfelsége Szlovák Köztársaságban tett látogatása viszont mély pozitív benyomást hagyott bennünk és megerősített minket abban a meggyőződésben, hogy szükséges az olyan eszmék terjesztése, amelyeket nemesi elődeinktől örököltünk, mert – amint a fentiek is mutatják - társadalmunkban ezekre jelenleg nagy szükség van. Őfelsége látogatása ehez nekünk mérhetetlenül sok erőt és elhatározást nyújtott.

A Nobilitas Carpathiae polgári társulás nevében mély tisztelettel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             JUDr. Ing. Práznovszky Miklós, CSc.

                                                               társulás elnöke