NOBILITAS  CARPATHIAE

Magyar nemesi családok felvidéki

CIVIL SZERVEZETE

 

 

 

A civil szervezet tagsága

 

A Nobilitas Carpathiae civil szervezetnek

a) rendes,

b) különleges,

c) pártoló és

d) tiszteletbeli

tagjai vannak.

A társulásban való tagság önkéntes. A társulás létszáma nincs korlátozva.

A társulás tagja lehet minden személy, aki

a) cselekvőképes,

b) a társulás alapszabályával egyetért,

c) a társulás tevékenységében részt kíván venni,

d) írásos felvételi kérelmet nyújtott be,

e) a bejegyzési illetéket és a tagsági díjat befizette,

f) teljesítette az ebben az alapszabályban foglalt tagságra vonatkozó további feltételeket.

Kiskorú személy kérelméhez a törvényes vagy bíróság által kijelölt képviselőjének beleegyezése szükséges.

A bejegyzési illeték 20 € és a felvételi kérelem benyújtásakor esedékes.

A tagsági díj

a) rendes és különleges tagok számára évente 24 €,

b) támogató tagok számára évente 12 €,

és a folyó év január 31.-ig esedékes.

Az újonnan felvett tag tagsági díja az előző felyezet szerinti tagsági díj arányos részét képezi és a civil szervezetbe való felvétel közlésétől számított egy hónapon belül esedékes.

 

A tagság további feltételei az alapszabály 20. – 23. cikkeiben találhatók.