NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Činnosť občianskeho združenia

 

 

2014

 

Nové Zámky. 6. septembra 2014: Petícia vo veci Benešových dekrétov a iných nariadení

 

2012

 

Nové Zámky, 17. novembra 2012: Slávnostné odhalenie pamätnej tabule Jánovi Thainovi, zakladateľovi novozámockého múzea

 

 

2011

 

Nové Zámky, 5. novembra 2011.: Klobfest 2011 – VII. novozámocká súťaž vo výrobe klobásy

 

Londýn, 30. septembra 2011.: Ďakovný list ich kráľovských výsostí za blahoželanie k sobášu

 

Poďakovanie

 

Nové Zámky, 24. septembra 2011: Slávnostné odhalenie pamätnej tabule novozámockému hradnému kapitánovi grófovi Adamovi Forgáčovi (1601 – 1681)

 

Budapešť, 20. augusta 2011.: Sviatok kráľa Svätého Štefana 2011 – slávnostná svätá omša a sprievod Svätej Pravice

 

Jelenec, 30. júla 2011: Slávnosť u grófa Forgácha - púť na hrad Gýmeš

 

Zmena erbu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae. Nové Zámky, 26. februára 2011 / Bratislava, 8. júla 2011

 

Budapešť, 7. mája 2011: I. Šľachtický kongres

 

Nové Zámky, 3. mája 2011: List Ich kráľovským výsostiam Wiliamovi, vojvodovi z Cambridge a Kate, vojvodkyni z Cambridge

 

Jelenec, 19. marca 2011: Slávnostná prezentácia a pokrstenie knihy o Forgáchovcoch

 

Praha, 6. februára 2011: Oslava 700. výročia korunovácie Jána Luxemburského a Elišky Přemyslovny

 

Verőce (Maďarsko), 9. januára 2011: Sviatok národného vzkriesenia.

 

Nové Zámky, 3. januára 2011: Výzva občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae na podporu jeho stanoviska k obnoveniu ústavnej kontinuity

 

 

2010

 

Budapešť, 11. decembra 2010: Slávnostná výročná členská schôdza Zväzu svätej koruny

 

Dunajská Streda, 4. decembra 2010: Rokovanie o zastúpení hornouhorských Maďarov v hornej komore maďarského parlamentu

 

Mariazell, 22. až 24. októbra 2010: Trojdňový pútnický zájazd z budínskeho hradu do Mariazellu na pamiatku záchrany Svätej koruny v rokoch 1944 – 45

 

Würzburg (Nemecká spolková republika), 1. až 3. októbra 2010: Generálna kapitula Nemeckého veľkopriorátu Rádu Templárov -

 

Nové Zámky, 17. októbra 2010: Spomienková slávnosť na pamiatku revolúcie v Maďarsku v roku 1956

 

Budapešť, 20. augusta 2010: Sviatok kráľa Štefana 2010 – slávnostná svätá omša a sprievod Svätej pravice

 

Chľaba, 24. júla 2010: In memoriam 1456. Spomienková slávnosť na pamiatku víťazstva pri Belehrade

 

Mattsee (Rakúsko), 4. júla 2010: Spomienková slávnosť pri príležitosti 65. výročia zachránenia Svätej koruny pred Červenou armádou

 

Lučenec, 26. júna 2010: Jednodňový poznávací zájazd do Lučenca a okolia

 

Bratislava, 6. júna 2010: Účasť na odhalení sochy veľkomoravského panovníka Svätopluka

 

Nové Zámky, 10. mája 2010: Peňažný príspevok na zhotovenie a umiestnenie sochy veľkomoravského panovníka Svätopluka

 

Oradea (Rumunsko), 2. mája 2010: Festum Varadinum – záverečná  slávnosť kultúrnych dní venovaných pamiatke kráľa svätého Ladislava

 

Nové Zámky, 17. apríla 2010: Jednodňový poznávací zájazd do Nových Zámkov a okolia

 

 

2009

 

Budapešť, 12. decembra 2009: Slávnostná členská schôdza Zväzu svätej koruny

 

Šurany, 4. decembra 2009: Odhalenie sochy barónky Žofie Bosniakovej

 

Belá, 28. novembra 2009: Šľachtický snem občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

Ostrihom, 31. októbra 2009: Blahorečenie biskupa – mučeníka Zoltána Lajosa Meszlényiho

 

Jelenec, 24. októbra 2009: Slávnostné odhalenie múzea rodu Forgach de Ghymes

 

Komárno, 21. augusta 2009: Slávnostné odhalenie sochy Svätého Štefana kráľa

 

Budapešť, 20. augusta 2009: Sprievod Svätej Pravice

 

Komárno, 12. augusta 2009: Zakúpenie pamätného listu k vytvoreniu sochy sv. Štefana Kráľa v Komárne

 

Nemecká, 6. júna 2009: Stretnutie potomkov šľachticov

 

Piešťany, 21. marca 2009: Šľachtický snem občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

2008

 

Nové Zámky, 13. decembra 2008: Slávnostný šľachtický snem občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

Budapešť, 7. decembra 2008: Slávnostná členská schôdza Zväzu Svätej Koruny

 

Nové Zámky, 1. októbra 2008: Pracovné stretnutie predsedníctva združenia

 

Nemecká, 24. augusta 2008: Stretnutie potomkov šľachticov

 

Budapešť, 20. augusta 2008: Sprievod Svätej Pravice

 

Jelenec, 21. júna 2008: Stretnutie s potomkami šľachticov rodu Forgáč na hrade Gýmeš

 

Hrad Červený Kameň, 17. mája 2008: Stretnutie členov občianskeho združenia a ich sympatizantov

 

Oradea (Rumunsko), 26. a 27. apríla 2008: Festum Varadinum - oslavy založenia mesta Oradea

 

Branč, 19. januára 2008: Stretnutie členov prípravného výboru so sympatizantmi občianskeho združenia

 

 

2007

 

Branč, 13. decembra 2007: Slávnostný ustanovujúci šľachtický snem