NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Klobfest 2011 – VII. novozámocká súťaž vo výrobe klobásy

 

V sobotu 5. novembra 2011 sa v Nových Zámkoch uskutočnila v poradí už siedma súťaž vo výrobe klobás pod názvom „Klobfest 2011.“ Viac než štyridsať domácich družstiev, ako aj družstiev z Maďarska, Českej republiky a Slovinska si zmerali sily v tomto odvetví mäsiarskeho umenia.

Tohto roku sa súťaže prvýkrát zúčastnilo aj občianske združenie Nobilitas Carpathiae, a to so sedemčlenným družstvom. Výroba klobásy bola zverená mladým, samozrejme po dôkladnej príprave a vyskúšaní receptu. Zoltán Szabó, Péter Sztrida, Zoltán Borka a Dávid Berényi preukázali, že vynikajú nielen v učení, ale aj v mäsiarskom remesle, o čom svedčí dosiahnutý výsledok.

K aktuálnej výzdobe pracoviska prispel Ronald Póda svojim umením vyrezávania do ovocia a zeleniny, inak nazývaným „carving fruit.“ Mladý talentovaný „sochár“ skrášlil pracovný stôl družstva cuketou, do ktorej vyrezal názov občianskeho združenia „Nobilitas Carpathiae“ a tekvicou, do ktorej vyrezal kvet.

Predsedkyňa kultúrnej komisie Margita Berényiová a predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. sa venovali manažérskej práci. Tá prvá za pomoci Adrienn Barzsó ponúkali okoloidúcich záujemcov chutnými zabíjačkovými špecialitami, kým ten druhý sa zaoberal organizačnými prácami a dokumentovaním priebehu súťaže.

Dobrú náladu zabezpečovali nielen početné súťažiace družstvá svojimi pekne vyzdobenými stolmi a pracovnými oblečeniami, resp. domácimi gastronomickými špecialitami, ale aj speváci a tanečníci, ktorí sa od rána do večera striedali na javisku postavenom v jednom zo stanov. Za týchto okolností si výrobcovia klobás museli dávať pozor, aby v opojení dobrej nálady nepozabudli na dodržaniu receptu a technológie výroby klobásy.

Mladí členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae v silnej konkurencii skúsených domácich a zahraničných súťažiacich obstáli čestne: hneď pri svojej prvej účasti skončili v striebornom pásme. Potomkovia bývalých šľachticov tak dokázali, že vynikajú nielen v narábaní mečom a v spravovaní krajiny, ale aj v príprave nášho „nie každodenného chleba.”

 

 

Miestom konania súťaže boli dva obrovské stany postavené na Hlavnom námestí

 

 

Pracovisko občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

Družstvo občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae: (zadný rad) Zoltán Szabó, Péter Sztrida, Zoltán Borka a Dávid Berényi, (predný rad) Adrienn Barzsó, Margita Berényiová

a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

 

 

Názov občianskeho združenia „Nobilitas Carpathiae“ vyrezaný do cukety ...

 

 

... a kvet vyrezaný do tekvice je dielom mladého umelca Ronalda Pódu

 

 

Zoltán Borka, Zoltán Szabó a Péter Sztrida vykonávajú prvý úkon v rámci výroby klobásy

 

 

Zoltán Szabó a Dávid Berényi zložili skúšku z jednej z najťažších úkonov na výbornú

 

 

Péter Sztrida sa  nielen svojou postavou, ale aj svojimi pohybmi na nepoznanie podobá na majstra mäsiarskeho remesla; pri spracovaní klobásovej suroviny pomáha Dávid Berényi

 

 

A môže prísť prvá klobása: dávno očakávaný okamih Pétera Sztridu, Dávida Berényiho, Zoltána Borku a Zoltána Szabóa

 

 

Péter Sztrida, Zoltán Borka, Dávid Berényi a Zoltán Szabó hrdo ukazujú výsledok svojej práce – klobásu ocenenou strieborným pásmom

 

 

Pracovisko občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae bolo obklopené množstvom záujemcov

 

 

Medzi návštevníkmi boli aj predseda Zväzu Svätej Koruny vitéz Imre Kiss a člen zväzu Ferenc Szadeczky

 

 

Fotografie o činnosti občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae lákali pozornosť mnohých návštevníkov

 

 

Pracovisko občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae lákalo a mnoho televíznych štábov

 

 

Fotografie o činnosti občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae umiestnené po oboch stranách pracoviska zvečnila aj televízia

 

 

Predsedkyňa kultúrnej komisie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Margita Berényiová poskytuje rozhovor novozámockej televízii o činnosti občianskeho združenia

 

 

O dobrú náladu sa postaral spevák Zoltán Gaál sprevádzaný ľudovým orchestrom Zlatý lev

 

 

Speváci sa na javisku striedali od rána do večera

 

 

Spevák Zoltán Gaál s predsedom občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikulášom Práznovszkym, CSc. pred pracoviskom združenia

 

 

Spevák Zoltán Gaál, predseda Zväzu Svätej Koruny vitéz Imre Kiss,

predsedkyňa kultúrnej komisie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Margita Berényiová,

člen Zväzu Svätej Koruny Ferenc Szadeczky

a predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikulášom Práznovszky, CSc.

 

 

V popoludňajšom kultúrnom programe vystúpili tanečné súbory

 

 

Folklórna skupina Ružinov podala excelentný umelecký výkon

 

 

Stály člen družstva z Békéscsaby Zoltán Uhrin s predsedkyňou kultúrnej komisie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Margitou Berényiovou

 

 

Diplom občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae za jeho výkon ocenený strieborným pásmom

 

 

Trofej za umiestnenie v striebornom pásme