NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Ďakovný list ich kráľovských výsostí za blahoželanie k sobášu

Londýn, 30. septembra 2011.

Ich kráľovské výsosti Wiliam, vojvoda z Cambridge, a Catherine, vojvodkyňa z Cambridge, zaslali občianskemu združeniu Nobilitas Carpathiae nasledovný ďakovný list ako odpoveď na blahoželanie zo dňa 3. mája 2011:

 

The Duke and Duchess of Cambridge

were immensely touched that you should

take the trouble to write as you did on

the occasion of their wedding and have

been overwhelmed by the kind letters

and cards that they have received.

It really was most thoughtful of you and

Their Royal Highnesses wish to send you

their warmest thanks and best wishes.