NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Sviatok kráľa Svätého Štefana 2011 – slávnostná svätá omša a sprievod Svätej Pravice

Budapešť, 20. augusta 2011

 

Slávenie sviatku kráľa Svätého Štefana nariadil kráľ Svätý Ladislav I. (1077 – 1095) v roku 1092 na pokyn pápeža Gregora VII. Uctievanie relikvie pravej ruky kráľa Svätého Štefana I. ako kult Svätej pravice sa stal oficiálnym národným sviatkom v roku 1424. V roku 1771 nechala Mária Terézia (1740 – 1780) doviezť relikviu z Ragúzy (dnešného Dubrovníka – Chorvátsko) naspäť do Budína a nariadila jej vystavenie každý rok 20. augusta. Tento deň zároveň vyhlásila za oficiálny národný sviatok.

Tohto roku, to zn. 20. augusta 2011 sa na námestí pred Bazilikou Svätého Štefana v Budapešti opäť konala slávnostná svätá omša, po ktorej nasledoval sprievod Svätej pravice. Slávnosti sa zúčastnili prezident Maďarskej republiky Pál Schmidt, bývalý prezident republiky László Sólyom, podpredseda vlády Zsolt Semjén, bývalý predseda vlády Péter Boross, primátor Budapešti István Tarlós, ako aj ďalší členovia vlády. Medzi pozvanými bol aj novovymenovaný apoštolský nuncius Mons. Alberto Bottari de Castello a patriarcha kóptskej kresťanskej cirkvi z Egypta Senuda III.

Občianske združenie šľachticov žijúcich na Slovensku Nobilitas Carpathiae opiera svoju činnosť o kresťanské tradície, ktoré sú zárukou tisícročnej existencie nášho národa. Preto sa občianske združenie aj tohto roku zúčastnilo budapeštianskej slávnosti, ktorej sa zúčastnili potomkovia historických šľachtických rodov Práznovszky, Erdődy, Domonkos a Miticzky.

Svätoštefanskú slávnostnú svätú omšu, ktorá začala o 17:00 hod. na námestí pred Bazilikou Svätého Štefana v Budapešti, celebrovali ostrihomský arcibiskup kardinál a primáš Péter Erdő a členovia Maďarskej katolíckej biskupskej konferencie. Homíliu predniesol diecézny biskup v Győri Lajos Pápai.

Kardinál Péter Erdő vo svojom príhovore vyzdvihol, že „Dnes s radosťou a neochvejným odhodlaním slávime sviatok nášho kráľa, zakladateľa štátu. Tak v čase, kedy žil Svätý Štefan, ako aj dnes prichádzajú búrky, neočakávané zmeny, hospodárske a spoločenské krízy. Ten však, kto stavia svoj život na skutočné hodnoty, stojí vo víre udalostí na pevnej nohe. Skalou, na ktorú Svätý Štefan postavil svoj štát, bol sám Ježiš Kristus.“

Diecézny biskup v Győri Lajos Pápai nadviazal na myšlienku arcibiskupa o dome postavenom na skale. „Skala je našou kresťanskou katolíckou vierou. To je obzvlášť dôležité v dnešnom svete, v ktorom najväčším pokušením je ľahostajnosť. Na základy, ktoré postavil Svätý Štefan, však možno postaviť ďalších tisíc rokov.“ Lajos Pápai zdôraznil aj deklarovanie základných kresťanských hodnôt v novom základnom zákone Maďarska. So sociálnymi a etnickými problémami sa môžeme vysporiadať iba našou smelosťou a odhodlanosťou – dodal biskup.

Po svätej omši nasledoval sprievod Svätej pravice, ktorá sa tohto roku konala opäť po pôvodnej dlhšej trase. Pred Svätou Pravicou kráčali rehoľné a rytierske rády uznané Svätou Stolicou, spoločnosti apoštolského života, ako aj pútnici z jednotlivých farností. Po nich nasledovali kňazi, predstavitelia kapitúl a biskupi. Za Svätou Pravicou išiel kardinál Páter Erdő a protokolárni hostia. Za nimi dostali v sprievode miesto jednotlivé spoločnosti a združenia, medzi nimi aj občianske združenie Nobilitas Carpathiae.

Filmový záznam o sprievode Svätej Pravice sa nachádza na nasledovnej webovej stránke:

http://videotar.mtv.hu/Videok/2011/08/20/19/Szent_Istvan_kormenet.aspx

 (Text a fotografie: MP)

 

 

Relikvia pravej ruky Svätého Štefana, za ňou v pozadí chlieb upečený z tohtoročnej novej úrody

 

 

Námestie pred Bazilikou Svätého Štefana – dejisko osláv sviatku Svätého Štefana

 

 

Námestie Svätého Štefana sa do posledného miesta zaplnilo účastníkmi slávnosti

 

 

Protokolárni hostia, v popredí prezident Maďarskej republiky Pál Schmitt, za ním v treťom rade bývalý predseda Strany maďarskej koalície Pál Csáky.

 

 

V prvom rade pred oltárom sedeli zástupcovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae:

predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., ďalej Mgr. Éva Práznovszky, MUDr. Zuzana Práznovszká, Ferenc Erdődy, Margit Berényi, Mgr. Štefan Karol Domonkos, István Miticzky, Soňa Katreniaková a Ferenc Xavér Erdődy.

Za nimi je nová zástava občianskeho združenia.

 

 

Kardinál Péter Erdő počas úvodného obradu svätej omše

 

 

Relikvia pravej ruky Svätého Štefana, za ňou v pozadí chlieb upečený z tohtoročnej novej úrody a členovia Maďarskej katolíckej biskupskej konferencie

 

 

Diecézny biskup z Győru počas svätej kázne, za ním kardinál Péter Erdő

 

 

Hlavným celebrantom slávnostnej svätej omše bol ostrihomský arcibiskup kardinál a primáš Péter Erdő.

 

 

V premenení sa oživuje posledná večera

 

 

Kardinál Péter Erdő dvíha telo Kristovo, po tomto obrade nasleduje sväté prijímanie

 

 

Na sviatosti svätého prijímania sa zúčastnili stovky veriacich

 

 

Ferenc Xavér Erdődy, potomok slávneho grófskeho rodu, tiež prijal sviatosť svätého prijímania

 

 

Po slávnostnej svätej omši sa pohol sprievod Svätej Pravice, ...

 

 

... v čele ktorého kráčali rehoľné a rytierske rády uznané Svätou Stolicou

 

 

Na sprievode Svätej Pravice sa tradične zúčastňuje aj Suverénny rád maltézskych rytierov

 

 

Pred Svätou Pravicou kráčal apoštolský nuncius Alberto Bottari de Castello

 

 

Relikvia pravej ruky Svätého Štefana

 

 

Tesne za Svätou Pravicou nasledoval kardinál Péter Erdő

 

 

Delegácia občianskeho združenia Noblitas Carpathae; na čele išiel Ferenc Erdődy, za ním Ferenc Xavér Erdődy s novou zástavou občianskeho združenia, potom predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a ostatní členovia združenia

 

 

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae v uliciach Budapešti

 

 

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae na Rooseweltovom námestí v Budapešti pri brehu Dunaja

 

 

Spoločná fotografia po skončení sprievodu.

Zľava: Mgr. Štefan Karol Domonkos, MUDr. Zuzana Práznovszká, JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Margita Berényi, Ferenc Erdődy, Ferenc Xavér Erdődy, Soňa Katreniaková, Mgr. Éva Práznovszky a István Miticzky