NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Slávnosť u grófa Forgácha - púť na hrad Gýmeš

Jelenec, 30. júla 2011

 

 Dňa 30. júla 2011, na sviatok patróna hradu Gýmeš sv. Ignáca z Loyoly, sa uskutočnil druhý ročník púte na starobylé sídlo šľachtického rodu Forgach de Ghymes s názvom „Slávnosť u grófa Forgácha“. Dnes už iba zrúcanina hradu sa nachádza v blízkosti obce Jelenec v pahorkatine s názvom Tribeč na kopci Dúň. Tradíciu púte spojenú s tzv. lopatovým tancom zaviedol biskup Pavol Forgáč okolo roku 1740.

Podujatie zorganizovalo občianske združenia potomkov šľachtického rodu s názvom Forgach de Ghymes so sídlom v Trenčíne. Pozvánku dostalo aj občianske združenie potomkov šľachticov na Slovensku Nobilitas Carpathiae, za ktorý sa na podujatí zúčastnili predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a zakladajúci člen združenia Ferenc Erdődy.

Účastníkov slávnosti vítal na zrúcanine hradu predseda občianskeho združenia Forgach de Ghymes Ing. Ján Forgáč a podpredseda združenia Vladimír Forgáč. K uvítaciemu rituálu patrili symbolické štyri údery lopatou na sedaciu časť tela prichádzajúcich hostí, ktoré však pri pohľade na sympatické mladé dámy, ktoré tento obrad vykonávali, boli nielenže znesiteľné, ale dokonca príjemné.

Úvodným aktom slávnosti bola svätá omša, ktorá sa konala na čistinke pri úpätí hradnej zrúcaniny. Predstavil ju farár z blízkej obce Jelenec dôstojný otec Jozef Švejdík. Liturgia sa konala v latinskom jazyku a čítania ako aj homília v ďalších troch jazykoch: v slovenčine, maďarčine a nemčine.

Po slávnostnej svätej omši sa predstavil dobový spolok Hereditas Patrum z Topoľčian, ktorého členovia oblečení do dobových odevoch predviedli ukážku šermiarskeho umenia.

Popoludní od 15:00 hod. sa na nádvorí nedávno obnoveného kaštieľa rodu Forgach de Ghymes v obci Jelenec uskutočnil kultúrny program, v rámci ktorého vystúpili Detský folklórny súbor Jelenček a folklórna skupina Jelenka, Tamburášsky súbor z MMŠ zo Šurian, Ženská a mužská spevácka skupina z Hertníka (Šariš), Heligonkári z Haliča (Novohrad), Folklórna skupina Čerešen z Nižnej Kamenice (Abov) a „Gímesi Hagyományőrző Csoport“.

Celodenná slávnosť vyvrcholila koncertom dobového súboru Musicantia.

 

 

Zakladajúci člen občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Ferenc Erdődy, autor monografie o rode Forgach de Ghymes PhDr. Miroslav Eliáš a predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. pri zrúcanine hradu Forgach de Ghymes pri Jelenci

 

 

Predsedu občianskeho združenia Ing. Mikuláša Práznovszkyho, CSc. vítajú symbolickými údermi lopatou.

 

 

Uvítaciemu obradu sa nevyhol ani potomok slávneho grófskeho rodu a zakladajúci člen občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae pán Ferenc Erdődy

 

 

Účastníci slávnosti pod zrúcaninami hradu Forgach de Ghymes; medzi nimi autor monografie o rode Forgach de Ghymes PhDr. Miroslav Eliáš

 

 

Slávnostnú svätú omšu predstavil farár z Jelenca dôstojný otec Jozef Švejdík v štyroch jazykoch:

v latinčine, slovenčine, maďarčine a nemčine

 

 

Pohľad na účastníkov svätej omše, ...

 

 

... ktorí sa zhromaždili v improvizovanom bohostánku pod zrúcaninami hradu Gýmeš

 

 

Medzi veriacimi bol aj predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

 

 

Liturgické čítanie, tentoraz v nemeckom jazyku

 

 

Čítanie z evanjelia

 

 

Vyvrcholenie svätej omše – premenenie chleba a vína ...

 

 

... na telo a krv Ježiša Krista

 

 

Obrad prijímania, ...

 

 

... ktorého sa v hojnom počte zúčastnili prítomní veriaci

 

 

Ukážka šermiarskeho umenia v podaní dobového spolku Hereditas Patrum z Topoľčian