NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Zmena erbu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

Nové Zámky, 26. februára 2011 / Bratislava, 8. júla 2011

 

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae na svojom šľachtickom sneme konanom v Nových Zámkoch dňa 26. februára 2011 schválilo dodatok č. 2 ku svojim stanovám, ktorého obsahom je aj zmena erbu občianskeho združenia.

Dňa 8.7.2011 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky – Odbor všeobecnej vnútornej správy v súlade s § 11 ods. 3 zák. č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov vzalo úplné znenie stanov v znení dodatku č. 2 na vedomie, čím nadobudli platnosť.

Predchádzajúci erb občianskeho združenia tvoril štvrtený štít. V prvom oranžovom poli zlatá koruna bývalého Rakúskeho cisárstva, v druhom oranžovom poli zlatá koruna bývalého Uhorského kráľovstva. V treťom červenom poli dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku modrého trojvršia. Štvrté pole štiepené, jeho pravá časť sedemkrát červeno-strieborno delená, v ľavej časti na červenom poklade na zelenom trojvrší zo zlatej koruny vyrastajúci dvojitý strieborný kríž. Nad štítom slnko vychádzajúce spoza zeleného trojvršia. Štítonosičmi sú vpravo stojaca čierno-zlatá postava s telom leva a hlavou orla a vľavo vznášajúci sa bielo odetý anjel. Pod štítom strieborná stuha s čiernym nápisom: „Občianske združenie Nobilitas Carpathiae“.

 

 

Pôvodný erb občianskeho združenia platný do 7. júla 2011

 

 

Nový erb občianskeho združenia tvorí štvrtený štít. V prvom a štvrtom červenom poli dvojitý strieborný kríž vztýčený na strednom vyvýšenom vŕšku zeleného trojvršia, v druhom a treťom oranžovom poli zlatá koruna bývalého Uhorského kráľovstva. Nad štítom slnko vychádzajúce spoza zeleného trojvršia. Štítonosičmi sú dvaja vznášajúci sa bielo odetí anjeli. Pod štítom strieborná stuha s čiernym nápisom: „Nobilitas Carpathiae Societas Civilis“.

 

 

Nový erb občianskeho združenia platný od 8. júla 2011