NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Slávnostná prezentácia a pokrstenie knihy o Forgáchovcoch

 

V sobotu 19. marca 2011 sa v obnovenom kaštieli šľachtického rodu Forgach de Ghymes v Jelenci uskutočnila slávnostná prezentácia knihy mladého muzeológa a historika PhDr. Miroslava Eliáša o tomto starobylom šľachtickom rode. Na slávnosti sa okrem dnes žijúcich potomkov rodu zúčastnili predstavitelia ďalších šľachtických rodov, starostovia obcí, v ktorých mali Forgáčovci rodové sídla, ako aj podpredseda Spolku slovenských spisovateľov Mgr. Drahoslav Machala.

Publikáciu s názvom Forgáchovci – Šľachtický rod z Gýmeša predstavil sám autor. Vo svojom prejave poukázal na to, že tento rod pochádzajúci z Gýmeša, dnešného Jelenca, patrí k najstarším šľachtickým rodom tak na Slovensku, ako aj v dejinách Uhorského kráľovstva. Žili, pôsobili a pôsobia na našom území od 13. storočia až do súčasnosti. Aj v ich prípade našlo v plnej miere uplatnenie a odozvu jedno z hesiel šľachty, ktoré hovorí, že majetok nezdedili pre seba, oni ho majú iba zveľadiť a odovzdať ako svoje dedičstvo potomkom. Práve v týchto myšlienkach je mnohokrát zakotvená oduševnená činnosť a aktivity členov rodu Forgách, ktorí pre našu spoločnosť zanechali kultúrne bohatstvo a hodnoty nemalého významu.

„Podklady o tomto šľachtickom rode som začal zhromažďovať už v roku 2005 ako študent – diplomant na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vtedy som ešte netušil, že v spolupráci s občianskym združením Forgach de Ghymes sa tu, v tomto kaštieli podarí zriadiť rodové múzeum a napokon aj vydať a prezentovať knihu. Verím, že svojou prácou som obohatil slovenskú historiografiu, lebo Forgáchovci sú tak slávnym šľachtickým rodom, že potrebovali mať nielen vlastné múzeum, ale aj knižnú publikáciu“ – povedal mladý autor PhDr. Miroslav Eliáš.

Predseda občianskeho združenia Forgach de Ghymes vo svojom slávnostnom príhovore poukázal na to, že táto kniha v zhutnenej forme podáva osemstoročnú históriu nášho šľachtického rodu. „Publikácia má pre nás veľký význam hlavne z toho dôvodu, že súčasnej generácii predstavuje celý rad významných osobností – členov rodu, ktorí sa do dejín zapísali formovaním spoločenského systému z hľadiska vojenského, kultúrneho a cirkevného“ – povedal Ing. Ján Forgáč.

Po príhovoroch nasledoval slávnostný akt pokrstenia publikácie, ktorý netradičným spôsobom – posypaním knihy zemou dovezených zo všetkých miest, v ktorých Forgáchovci žili a pôsobili, vykonali starostovia obcí Čachtice, Nižná Kamenica, Hertník a Halič, ako aj historik Gábor Karancz, riaditeľ miestneho múzea v maďarskom Karcali.

Kniha PhDr. Miroslava Eliáša sa stretla s veľkým záujmom, o čom svedčí veľký počet predaných výtlačkov už počas tzv. inaugurácie. Po jednom autorskom exemplári s vlastnoručným venovaním autora dostali prítomní predstavitelia šľachtických rodov Rakovský, Práznovszky, Benický, Máriássy, Fuhrherr a Erdődy.

Spolok slovenských spisovateľov zastupoval na slávnostnej prezentácii jeho podpredseda. „Je to nesmierne významná publikácia práve preto, lebo Miroslav Eliáš ju napísal formou životných príbehov šľachticov z rodu Forgách. Mňa osobne zaujali príbehy magistra rytiera Andreasa I., rytiera Šimona I. a najmä diplomata Žigmunda Forgácha, ktorý sa zaslúžil o podpísanie viedenského mieru 23. júna 1606“ – zhodnotil dielo pre našu redakciu Mgr. Drahoslav Machala a dodal: „Takáto slávnosť má význam vtedy, ak má presah do súčasnosti a buduje dobré priateľské vzťahy medzi Slovákmi a Maďarmi. Táto inaugurácia je toho živým príkladom.“

Publikáciu si možno zakúpiť alebo objednať

a) priamo u autora

                                                  PhDr. Miroslav Eliáš

                                                  Tyršova 2

                                                  942 01  Šurany

                                                  Tel.: 00421 904 469154

                                                  e-mail: m.elias@post.sk

b) alebo u podpredsedu občianskeho združenia Forgach de Ghymes

                                                  Vladimír Forgáč

                                                  Moravany nad Váhom 22

                                                  922 21  Moravany nad Váhom

                                                  Tel.: 00421 915 631323

                                                  e-mail: gymes@post.sk

 

Text a foto: MP

 

 

Predseda občianskeho združenia Forgach de Ghymes Ing. Ján Forgáč v rodovom kaštieli v Jelenci, ...

 

 

... v ktorom sa uskutočnila prezentácia a pokrstenie knihy „Forgáchovci – Šľachtický rod z Gýmeša.“

 

 

Slávnostné otvorenie podujatia; v pozadí erb rodu Forgach de Ghymes

 

 

Na slávnostnú prezentáciu knihy sa naplnila veľká sála kaštieľa v Jelenci

 

 

V prvom rade vidieť čestných hostí: Dr. Wilhelm – G. R. Fuhrherr Freiherr von Marksfeld, MUDr.  Boris Benický, Eva Benická; Peter Márriássy a Ferenc Erdődy

 

 

Starosta obce Jelenec Ing. Ladislav Púchovský počas slávnostného prejavu

 

 

PhDr. Miroslav Eliáš predstavuje svoju knihu „Forgáchovci – Šľachtický rod z Gýmeša.“

 

 

V mene Spolku slovenských spisovateľov sa prihovoril jeho podpredseda Mgr. Drahoslav Machala.

 

 

Starosta obce Jelenec Ing. Ladislav Púchovský „pokrstil“ knihu medzi prvými

 

 

Starostovia ďalších obcí ...

 

 

... sa rad radom pripojili k aktu pokrstenia

 

 

Riadiťeľ miestneho múzea v Marcali historik  Gábor Karancz pokrstil knihu ako posledný

 

 

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja MUDr. Milan Belica, PhD., počas prípitku

 

 

Starostovia dotknutých obcí pripíjajú na úspech knihy

 

 

Na záver prehovoril predseda občianskeho združenia Forgach de Ghymes Ing. Ján Forgáč, aby vyhodnotil priebeh slávnostného podujatia

 

 

PhDr. Miroslav Eliáš obklopený záujemcami ...

 

 

... zapisuje venovanie do svojej knihy

 

 

Predstavitelia šľachtických rodín, ktorí sa zúčastnili na slávnostnej prezentácii knihy:

Peter Máriássy, MUDr. Boris Benický, Dr. Wilhelm – G. R. Fuhrherr Freiherr von Marksfeld, Ing. Ján Forgáč, Rudolf Rakovsky, JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a Ferenc Erdődy

 

 

Predseda občianskeho združenia Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. preberá od autora knihy jeho autorský výtlačok

 

 

Jeden autorský výtlačok dostal aj Ferenc Erdődy

 

 

Slávnostná torta opatrená erbom rodu Forgach de Ghymes