NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Oslava 700. výročia korunovácie Jána Luxemburského a Elišky Přemyslovny

 

7. februára 2011 uplynulo presne 700 rokov od korunovácie Jána Luxemburského a jeho manželky Elišky, poslednej členky českej kráľovskej dynastie Přemyslovcov. Najväčšiu panovnícku slávu si vydobyl ich syn Karol, ktorý ako český kráľ Karol IV. sa preslávil založením univerzity, postavením mosta a položením základného kameňa katedrály v Prahe.

V predvečer výročia sa v mieste ich korunovácie – v Katedrále sv. Víta na Pražskom hrade – konala ďakovná výročná svätá omša, ktorá bola vyvrcholením početných kultúrnych podujatí, ktoré sa pod patronátom veľvyslanectva Luxemburského veľkovojvodstva v Českej republike konali po celý rok 2010. Celebroval ju pražský arcibiskup a český primas J. E. Mons. Dominik Duka OP, účinkovali Pražský katedrálny zbor, Svätovítska chorálna schola a študenti Pražského konzervatória pod vedením Josefa Kšicu.

Pozvánka na ďakovnú svätú omšu bola odovzdaná veľvyslancom európskych monarchií, ktorých predstavitelia sú potomkami Jána Luxemburského a Elišky Přemyslovej: belgický kráľ Albert II., dánska kráľovná Margarethe II., lichtenštajnský knieža Hans Adam II., luxemburský veľkovojvoda Henri, monacký knieža Albert II., holandská kráľovná Beatrix, nórsky kráľ Harald V., španielsky kráľ Juan Carlos I., švédsky kráľ Carl XVI. Gustav a britská kráľovná Alžběta II. Okrem nich boli pozvaní veľvyslanci Rakúskej republiky a Poľskej republiky.

Zo Slovenskej republiky dostalo pozvánku občianske združenie potomkov šľachticov niekdajšieho Uhorského kráľovstva Nobilitas Carpathiae so sídlom v Nových Zámkoch, ktoré na oslave výročia korunovácia zastupoval jeho predseda JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. s rodinou.

Pozvánka bola zaslaná aj šľachtickým rodom, ktorých členovia sú potomkami kráľovského páru, ako napríklad dynastia Habsbursko-Lotrinská a rody Auersperg, Czernin, Daczický z Heslova, Deym ze Stříteže, Dobrzenský, Fürstenberg, Hohenlohe, Kinský, Kolowrat-Krakowský, Lobkowicz, Pallavicini, Pálffy, Sternberg, Thun-Hohenstein, Waldstein a Windischgrätz.

Pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka vo svojej svätej kázni vyzdvihol najmä to, že po vymretí českej kráľovskej dynastie Přemyslovcov smrťou kráľa Václava III. roku 1306 bol sobáš jej posledného ženského potomka Elišky s potomkom rodu Luxemburgov jedinou možnosťou pre opätovné pozdvihnutie českého národa a upokojenie politickej situácie po zdĺhavých bojoch o český trón.

Po ďakovnej svätej omši sa pri príležitosti 700. výročia korunovácie českého kráľovského páru uskutočnilo v arcibiskupskom paláci stretnutie čestných hostí s pražským arcibiskupom. Hostiteľ privítal veľvyslancov európskych monarchií a susedných štátov, ako aj predstaviteľov zahraničných šľachtických združení. Mnoho stáročí trvajúce historické súvislosti s osobou Jána Luxemburského pripomenul netradičný prípitok pivom Gambrinus a ponúkané arcibiskupské vína z kroměřížskych zámockých pivníc. Podávané pivo bolo totiž v ranom stredoveku pomenované po jeho starom otcovi - burgundskom vojvodovi Jánovi I. Víťaznom (Ján I. = Ján Primus = Gambrinus) a výsadu vyrábať omšové víno kroměřížskym pivniciam zase udelil jeho syn Karol IV. už v roku 1345.

Počas recepcie si prítomní mohli pozrieť 5 metrov dlhé grafické stvárnenie rodokmeňa dynastie Luxemburgov počnúc franským kráľom Karolom Veľkým (768 – 814) až po súčasných potomkov. Autorom diela je spoluorganizátor spomienkovej slávnosti a predstaviteľ Sdružení autorů Fontes Europae pán Jan Drocár.

Spoluorganizátor osláv výročia korunovácie Jána Luxemburského a Elišky Přemyslovej zástupcom občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae osobne vyslovil radosť nad ich účasťou poďakoval sa im za dôstojnú reprezentáciu Slovenska na tomto významnom podujatí českého národa.

 

Text a obrázky: MP

 

 

Katedrála sv. Víta v Prahe – miesto konania výročnej ďakovnej svätej omše

 

 

Na bočnej stene hlavnej lode katedrály sa nachádza aj štátny znak Slovenskej republiky

 

 

Pražský arcibiskup a český primas arcibiskup Mons. Dominik Duka OP vchádza do katedrály v liturgickom sprievode

 

 

Ďakovná výročná svätá omša začala privítaním veľvyslancov európskych monarchií, šľachtických združení a členov šľachtických rodov.

 

 

Pohľad na čestných hostí – veľvyslancov európskych monarchií, ...

 

 

... ktorí sledujú otvárací prejav

 

 

Jeden z úvodných obradov svätej omše

 

 

Zhromaždení čestní hostia a ostatní veriaci ...

 

 

... sledujú svätú kázeň pražského arcibiskupa Mons. Diminika Duku

 

 

Arcibiskup Mons. Diminik Duka počas vysluhovania svätej omše

 

 

Priebeh svätej omše ...

 

 

... v Katedrále sv. Víta

 

 

Arcibiskup Mons. Diminika Duka si na znak pokoja podáva ruky s čestnými hosťami

 

 

Medzi čestnými hosťami boli aj Predstavitelia Suverénního řádu Maltézských rytířů (ČR) a Vojenského a špitálního Řádu svatého Lazara Jeruzalémského (ČR)

 

 

Záverečným aktom svätej omše bolo predstavenie 5 metrov dlhého grafického stvárnenia rodokmeňa Jána Luxemburského

 

 

Arcibiskup Mons. Diminik Duka v liturgickom sprievode opúšťa Katedrálu sv. Víta

 

 

Čestní hostia na III. nádvorí pražského hradu; v pozadí Katedrála sv. Víta, v popredí predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a členovia združenia MUDr. Zuzana Práznovszká a Mgr. Éva Práznovszky

 

 

Čestní hostia na recepcii v arcibiskupskom paláci

 

 

Čestní hostia si so záujmom prezarajú grafické stvárnenie rodokmeňa českého kráľa Jána Luxemburského

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a členovia združenia MUDr. Zuzana Práznovszká a Mgr. Éva Práznovszky počas recepcie v arcibiskupskom paláci

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a manželka  MUDr. Zuzana Práznovszká pred pražským hradom