NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Výzva občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae na podporu jeho stanoviska k obnoveniu ústavnej kontinuity

 

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae vypracovalo v decembri minulého roka stanovisko v súvislosti s produktom výboru parlamentu Maďarskej republiky na prípravu ústavy, ktorý pod názvom „Legislatívne zásady ústavy Maďarska“ zverejnil začiatkom decembra 2010. Začiatkom roka zaslal svoje stanovisko predsedovi výboru Dr. László Salamonovi, ako aj:

 

 

- predsedovi republiky Pálovi Schmittovi,

- predsedovi parlamentu László Kövérovi,

- ministerskému predsedovi Viktorovi Orbánovi,

- podpredsedovi vlády Zsoltovi Semlyénovi,

- predsedovi strany Jobbik Gáborovi Vonovi,

- Arcibiskupovi Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy Péterovi Erdőmu,

- Biskupovi reformovanej cirkvi Gusztávovi Bölcskeimu,

- biskupovi gréckokatolíckej cirkvi Fülöpovi Kocsisovi,

- biskupovi evanjelickej cirkvi Jánosovi Ittzésovi,

- poverenému biskupovi Maďarskej unitárnej cirkvi László Balázsimu,

- hlavnému rabínovi a riaditeľovi Budpaštianskeho rabínakeho úradu Róbertovi Deutschovi,

- predsedovi Strany maďaerskej koalície Józsefovi Berényimu,

- poslancovi Európskeho parlamentu László Tőkésovi,

- Mikulášovi Duraymu,

- Maďarskej televízii a Televízii Duna,

- tlačovým médiám v Maďarsku a maďarskej tlači na Slovensku.

 

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae adresovalo   v y z ý v u   všetkým občanom, aby v prípade, že s jeho stanoviskom súhlasí a podporuje ho, zaslal e-mail na jednu z nižšie uvedených adries:

nobilitas@nobilitas.sk

praznovszky.m@mail.t-com.sk

s uvedením mena, povolania a miesta bydliska.

Zoznam podporujúcich bude zaslalný výboru Parlamentu Maďarska na prípravu ústavy a bude zverejnený na tejto webovej stránke.