NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Spomienková slávnosť na pamiatku revolúcie v Maďarsku v roku 1956

 

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae a miestna organizácia Csemadoku v Nových Zámkoch usporiadali dňa 17. októbra 2010 spomienkovú slávnosť na pamiatku revolúcie v Maďarsku v roku 1956. Na podujatí sa zúčastnil člen Historického rádu vitéz a celoštátny predseda Zväzu svätej koruny vitéz Imre Kiss, vedúci ústrednej organizačnej zložky Historického rádu vitéz a člen rytierskeho rádu svätého Ladislava vitéz a rytier Frigyes Thurzó, operná speváčka Katalin Pitti a klavírny umelec Valér Hegedűs.

Organizátori po odznení štátnej hymny pozdravili novozámocké publikum a privítali zahraničných hostí. Po tom sa ujal slova priamy účastník revolučných udalostí v roku 1956 pán vitéz Imre Kiss, ktorý prítomných oboznámil s najdôležitejšími okamihmi revolučných dní a porovnal ich s dnešným spoločenským dianím v Maďarsku. Vo svojej prednáške poukázal na to, že maďarský ľud sa už vtedy pred 54 rokmi síce neúspešne, ale pokúsil odstrániť stalinskú komunistickú diktatúru. Dnes, po májových parlamentných voľbách, začala rozsiahla spoločenská iniciatíva v záujme obnovenia tisícročnej historickej ústavy a nastolenia ústavnej kontinuity. V tomto procese hrá rozhodujúcu úlohu odkaz štátotvorného panovníka Svätého Štefana, ktorý v napomenutiach adresovaných svojmu synovi princovi Imrichovi položil základy maďarskej ústavy, ktorú odporníci považujú vo svetovom meradle za najmodernejšiu ústavu všetkých čias.

Vitéz a rytier Frigyes Thurzó oboznámil poslucháčov s okolnosťami, za ktorých sa dostal do jeho vlastníctva meč, ktorý používali na vykonávanie slávnostných obradov v Ráde vitéz, ktorý v roku 1920 založil vitéz Miklós Horthy de Nagybánya. Tento meč je v súčasnosti v depozite vo Vojenskom historickom múzeu v Budapešti.

Vrcholom slávnostného popoludnia bolo vystúpenie opernej speváčky a výkonnej umelkyne Katalin Pitti. Na úvod svojho programu predniesla báseň od Sándora Máraiho, po ktorej zaspievala pieseň o Svätom Štefanovi. Obecenstvu sa zavďačila zaspievaním ľudovej piesne pochádzajúcej z oblasti Horných Štitár. Svoj kultúrny program zakončila zaspievaním árie z opery Ferenca Erkela Bánk Bán.

„Je pre mňa nesmiernou poctou, že som dostala pozvanie do Nových Zámkov. Obyvatelia tohto historického mesta dnes opäť ukázali, že nezabudli na svoju minulosť a že sú schopní postarať sa o jej náležitú prezentáciu. Som hrdý na to, že dnes môžem byť medzi vami” – povedal uznanlivo vitéz Imre Kiss.

Katalin Pitti bola prvýkrát v Nových Zámkoch. „Veľmi ma dojalo, ako oduševnene a bezprostredne ste ma prijali vo vašom meste. Dúfam, že ešte budem mať veľa príležitostí na to, aby som sem zavítala” – vyhlásila známa a obľúbená umelkyňa.

 

Text a fotografie: MP

 

 

Spomienková slávnosť začala zaspievaním štátnej hymny 

 

 

Predsedkyňa základnej organizácie Csemadoku v Nových Zámkoch Margita Berényiová, vitéz a rytier Frigyes Thurzó a vitéz Imre Kiss počas spievania hymny

 

 

 Vitéz Imre Kiss prednáša o udalostiach z roku 1956 v Maďarsku

 

 

Za predsedníckym stolom sedia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., vitôz Imre Kiss, Margit Berényiová a vitéz a rytier Frigyes Thurzó

 

 

Vitéz a rytier Frigyes Thurzó prednáša o meči Rytierskeho rádu vitéz

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Margita Berényiová, vitéz a rytier Frigyes Thurzó a vitéz Imre Kiss ...

 

 

... sledujú kultúrny program v podaní Katalin Pitti

 

 

 

Katalin Pitti recituje báseň 

 

 

Predsedkyňa základnej organizácie Csemadoku v Nových Zámkoch Margita Berényiová ďakuje Katalin Pitti za jej vystúpenie

 

 

Záverečným aktom slávnostnosti bolo zaspievanie Sekulskej hymny a hymnickej piesne

 

 

Vitéz Imre Kiss pri zápise do pamätnej knihy základnej organizácie Csemadoku