NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Generálna kapitula Nemeckého národného veľkopriorátu Rádu templárov

 

Datei:Cross-Pattee-red.svgV dňoch 1. až. 3. októbra 2010 sa v nemeckom Würzburgu konala generálna kapitula nemeckého národného veľkopriorátu Rádu templárov - Suverénneho rytierskeho rádu ochrancov Ježiša Krista a chrámu Šalamúnovho v Jeruzaleme. Na pozvanie veľkopriora Jeho Exelencie Wernera Rinda, EMC, sa ho zúčastnili predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a členka združenia Mgr. Éva Práznovszky. Generálna kapitula sa uskutočnila za prítomnosti duchovného protektora veľkopriorátu Jeho Blaženosti Gregora III, melchitského gréckokatolíckeho patriarchu Antiochie a celého Východu, Alexandrie a Jeruzalema, ako aj kráľovského protektora veľkopriorátu Jeho cisárskej výsosti princa Dr. Asfa-Wossen-Asserateho, následníka trónu, ktorý je synovcom posledného etiópskeho cisára Haile Selassie II. Medzi zúčastnenými členmi rytierskeho rádu bol aj arcibiskup rímskokatolíckej cirkvi a pápežský generálny prelát biskup Msgr. Joan E. Jargue.

 

Bohoslužba podľa byzantského obradu a investitúra

Zasadnutie generálnej kongregácie národného veľkopriorátu Rádu templárov sa konalo hneď v prvý deň trojdňového podujatia, a to v Augustínskom kláštore vo Würzburgu. Podľa stanov rádu je neverejné, preto pozvaní hostia sa ho zúčastniť nemohli. Mimochodom Augustínsky kláštor je tým istým kláštorom, do ktorého svojho času vstúpil aj neskorší reformátor rímskokatolíckej cirkvi Martin Luther, aby „hľadal pokoj s Bohom.“

Hostia, medzi nimi aj delegácia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae z Nových Zámkov, sa však už mohli zúčastniť večernej slávnostnej bohoslužby, tzv. „Božskej liturgie“, ktorá sa konala podľa byzantského obradu v miestnej rímskokatolíckej bazilike Neumünster. Celebrovala ju Jeho Blaženosť patriarcha Gregor III. a koncelebrovali biskup Paul-Werner Acheele, ako aj mnohí iní rádoví kapláni a diakoni tak gréckokatolíckej ako aj rímskokatolícke cirkvi, všetci členovia rytierskeho rádu.

Po bohoslužbe nasledoval protokolárny akt Rádu templárov – tzv. investitúra, čo je v ich terminológii slávnostným prijímacím ceremoniálom nových rádových rytierov, novicov a pážat. Vykonal ju sám veľkoprior Jeho Excelencia Werner Rind, EMC spolu s duchovným protektorom veľkopriorátu Jeho Blaženosťou patriarchom Gregorom III. podľa prísnych protokolárnych pravidiel a rituálov. Patriarcha po tomto slávnostnom ceremoniáli odovzdal niektorým členom vyznamenania – patriarchálny rádový kríž, napríklad Jeho Eminencii arcibiskupovi Kyrovi Petrovi a ďalším rádovým kňazon a diakonom.

 

Ekumenická byzantská večiereň

Druhý deň generálnej kapituly sa po ďalšom neverejnom zasadnutí uskutočnila vo večerných hodinách v kaplnke miestneho Augustínskeho kláštora spoločná ekumenická modlitba podľa byzantského obradu, nazývaná večiereň alebo aj vešpery. Tradícia týchto večerných modlitieb pochádza z Východu, kde kresťanstvo vzniklo, a kde sa nový deň od dávnych dôb začínal večerom po západe slnka. Horiace sviečky a kadidlo boli neodmysliteľnou súčasťou obradu na znak toho, že slnko už síce zapadlo, ale Kristus, pravé a večné svetlo našich sŕdc, je stále s nami.

Večernej modlitbe predsedal rytier Rádu templárov - rádový diakon Nikolai Wiese. Jedinečnú a neopakovateľnú atmosféru duchovného rozjímania umocňoval spevácky zbor miestnej  komunity veriacich gréckokatolíckej cirkvi. Oslavné, kajúce, prosebné a ďakovné spevy v jeho podaní sa striedali s liturgickými textami, ktoré prednášali buď zúčastnení veriaci zborovo alebo jednotliví duchovní sólovo.

Večierňa sa uskutočnila v skrátenej forme, to zn. že trvala len necelé dve hodiny oproti obvyklým štyrom hodinám.

 

Prezentácia občianskeho združenia

Neodmysliteľnou súčasťou generálnej kapituly Rádu templárov bol aj spoločenský večierok, ktorý sa uskutočnil v reprezentačných priestoroch jedného miestneho kongresového hotela. Občianske združenie Nobilitas Carpathie je stavovskou organizáciou potomkov uhorských šľachtických rodín, preto členovia jeho delegácie sa na záverečnom spoločenskom večierku predstavili v tradičnom slávnostnom odeve, ktorý kedysi nosili ich predkovia.

Predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. sa pri tejto príležitosti poďakoval za pozvanie na toto trojdňové podujatie a vyzdvihol, že už za krátky dvojdňový pobyt na stretnutí templárov získali mnoho skvelých priateľov. Následne odovzdal veľkopriorovi Jeho Excelencii Wernerovi Rindovi, EMC., duchovnému protektorovi rádu Jeho Blaženosti Gregorovi III. a Jeho cisárskej výsosti princovi Dr. Asfa-Wossen Asseratemu skromný dar. Pozostával z knihy miestneho historika o dejinách sídla občianskeho združenia - mesta Nové Zámky a z CD-platne s fotografiami o činnosti občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae.

Veľkoprior Jeho Excelencia Werner Rind, EMC. vo svojom ďakovnom prejave okrem iného vyslovil svoju radosť nad tým, občianske združenie Nobilitas Carpathiae prijalo pozvanie na generálnu kongregáciu rádu. Zdôraznil, že prítomnosť delegácie občianskeho združenia im umožnila získať nových priateľov zo Slovenska a spoznať ich život. Vyslovil presvedčenie, že toto stretnutie je začiatkom úspešnej spolupráce medzi našimi organizáciami.

Generálny pápežský prelát Msgr. Joan E. Jargue pri rozhovore s predsedom občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae vyjadril svoje uznanie nad tým, že združenie vyvíja svoju činnosť na základe úcty ku kresťanským tradíciám. Vyslovil svoje želanie, aby aj na Slovensku bola založená organizácia Rádu templárov.

Záverečným aktom generálnej kapituly bola slávnostná rímskokatolícka svätá omša, ktorá sa uskutočnila v nedeľu dopoludnia v miestnom dóme Sv. Kiliána.

Viac o rytierskom Ráde templárov sa nachádza tu:

http://www.tempelritterorden.de/

 (Text a foto: MP)

 

 

Slávnostná bohoslužba, tzv. „Božská liturgia“ podľa byzantského obradu v rímskokatolíckej bazilike Neumünster vo Würzburgu

 

 

Jeho Blaženosť patriarcha Gregor III. počas celebrovania slávnostnej bohoslužby ...

 

 

… a počas kázne

 

 

Ceremoniár Rádu templárov Wolfgang Hänisch, veľkoprior Jeho Excelencia Werner Rind, EMC., a ďalší predstavitelia rádu v presbytériu kostola

 

 

Pohľad na členov Rádu templárov počas slávnostnej bohoslužby

 

 

Členka občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Mgr. Éva Práznovszky a predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. medzi veriacimi

 

 

Koncelebrujúci kňazi postupne pristupujú k svätému prijímaniu.

 

 

Veľkoprior Rádu templárov Jeho Excelencia Werner Rind, EMC, po skončení bohoslužby vykonáva investitúru – pasovanie nových rytierov

 

 

Pohľad na kaplnku Augustínskeho kláštora, ...

 

 

… v ktorej sa rytieri Rádu templárov zúčastnili na spoločnej ekumenickej modlitbe, tzv. večierne, nazývanej aj vešpery.

 

 

Predstavitelia Rádu templárov …

 

 

… zaujali v kaplnke čestné miesto.

 

 

Členka občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Mgr. Éva Práznovszky a predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. medzi účastníkmi ekumenickej modlitby

 

 

Duchovní gréckokatolíckej cirkvi počas večierne

 

 

Členka občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Mgr. Éva Práznovszky a predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. vo foyer hotela Maritim vo Würzburgu, kde sa konal slávnostný spoločenský večierok

 

 

Veľkoprior Rádu templárov Jeho Excelencia Werner Rind, EMC, počas úvodného príhovoru; po jeho pravici sedí duchovný protektor rádu Jeho Blaženosť patriarcha Gregor III., po ľavici biskup Paul-Werner Acheele a pápežský generálny prelát biskup Msgr. Joan E. Jargue.

 

 

Členka občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Mgr. Éva Práznovszky, predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a rytier Rádu templárov Olaf von der Horst na spoločenskom večierku v Hoteli Maritim vo Würzburgu

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. odovzdáva dar veľkopriorovi Rádu templárov Jeho Excelencii Wernerovi Rindovi, EMC.

 

 

Veľkoprior Rádu templárov Jeho Excelencia Werner Rind, EMC, za prítomnosti predsedu občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláša Práznovszkyho, CSc. prezerá knihu miestneho historika o dejinách sídla občianskeho združenia - mesta Nové Zámky.

 

 

Pohľad na účastníkov záverečnej rímskokatolíckej svätej omše v dóme Sv. Kiliána vo Würzburgu

 

 

Rytieri Rádu templárov sa svätej omše zúčastnili v slávnostnom rádovom rúchu.

 

 

Pohľad na presbytérium dómu Sv. Kiliána

 

 

Pohľad na rímskokatolíckych a gréckokatolíckych kňazov, ktorých slúžili svätú omšu

 

 

Liturgické čítanie

 

 

Kňazi slúžiaci svätú omšu sa s veriacimi spoločne modlia Otčenáš.

 

 

Účastníci generálnej kapituly po slávnostnej svätej omši pred bazilikou Neumünster vo Würzburgu.

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a diakon Hubertus Kyrill pred dómom Sv. Kiliána po skončení záverečnej slávnostnej svätej omše.