NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

In memoriam 1456. Spomienková slávnosť na pamiatku víťazstva pri Belehrade

 

Organizačná zložka Rytierskeho rádu Svätej koruny na Slovensku spolu s občianskym združením Pázmáneum v sobotu 24. júla 2010 v obci Chľaba (pri Štúrove) už po druhýkrát usporiadal spomienkovú slávnosť pri príležitosti výročia víťazstva nad Turkami pri Belehrade dňa 22. júla 1456.

Na slávnosti sa okrem členov rytierskeho rádu zo Slovenska zúčastnili aj predstavitelia rádu z Maďarska, množstvo katolíckych kňazov, členovia rádu Paulínov, ďalej umelecké súbory, ako aj domáce a zahraničné združenia historického šermu. Na podujatie dostali pozvánku aj predstavitelia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae.

Program slávnosti začal už o 11:00 hod. Svätou omšou v miestnom rímsko-katolíckom kostole, ktorý celebroval otec Lóránt Lépes. Koncelebrovali pápežskí kapláni Károly Magyar a László Burián, rehoľník Rádu paulínov otec Róbert Antal Puskás, otec János Karaffa, otec Zsolt Farkas diakon Jozef Hupka. Počas obradu bola na čestnom mieste pred oltárom vystavená verná kópia Svätej koruny a korunovačných klenotov.

Po svätej omši sa účastníci v sprievode presunuli na miestne futbalové ihrisko. Na čele sprievodu išli členovia Rytierskeho rádu svätej koruny so Svätou korunou a korunovačnými klenotmi. Za mini nasledovala delegácia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae a jednotlivé združenia historického šermu.

V rámci kultúrneho programu na futbalovom ihrisku vystúpili spevácke a tanečné skupiny, uskutočnili sa predajné výstavy predmetov ľudového umenia a na záver ukážky stredovekých bojových umení a rytierskych turnajov.

Veľkancelár Rytierskeho rádu svätej koruny rytier Tibor Mireisz uskutočnil prednášku o Svätej korune a jej histórii. Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. zase prednášal o maďarských národných a štátnych symboloch. Medzi inými vyzdvihol, že jednotlivé prvky historických symbolov Maďarska možno nájsť v súčasných erboch mnohých slovenských obcí a miest, čo v určitom zmysle svedčí o právnej kontinuite medzi bývalým maďarským a súčasným slovenským štátom.

 

(Text a fotografie: MP)

 

Súvisiace stránky:

http://www.felvidek.ma/index.php?option=com_content&task=view&id=23582&Itemid=95 (2010-08-02)

 

 

Členovia Rytierskeho rádu svätej koruny na čele s veľkancelárom rytierom Tiborom Mireiszom vchádzajú so Svätou korunou a korunovačnými klenotmi do rímskokatolíckeho kostola v Chľabe; na obrázku vidno ešte Ferenca Erdődyho, zakladajúceho člena občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae.

 

 

Veľkancelár Rytierskeho rádu svätej koruny rytier Tibor Mireisz so Svätou korunou; v pozadí predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. so zástavou občianskeho združenia.

 

 

Svätá koruna na čestnom mieste pred oltárom; v pozadí predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. so zástavou občianskeho združenia a členovia Rytierskeho rádu svätej koruny

 

 

Liturgické čítanie; v popredí Svätá koruna

 

 

Otec Lóránt Lépes počas slávenia svätej omše; po jeho pravici guvernér organizačnej zložky rytierskeho rádu na Slovensku rytier János Karaffa

 

 

Eucharistická modlitba, ...

 

... v pozadí predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. so zástavou občianskeho združenia

 

 

Veriaci zhromaždení v rímskokatolíckom kostole v Chľabe

 

 

Slávnostná svätá omša sa skončila maďarskou hymnou.

 

 

Slávnostný program pokračoval na miestnom futbalovom ihrisku.

 

 

Na spomienkovej slávnosti predstavilo svoje výrobky mnoho remeselníkov a ľudových umelcov, ...

 

 

... čo vzbudilo veľký záujem prítomných účastníkov.

 

 

Maďarský ľudový súbor Gyöngyharmat, ...

 

 

...po ňom nasledoval súbor Hollóének Hungarica.

 

 

Veľkancelár Rytierskeho rádu svätej koruny rytier Tibor Mireisz počas prednášky o Svätej korune

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. počas prednášky o maďarských národných a štátnych symboloch

 

 

Združenia historického šermu ukázali aj život v stredovekom vojenskom tábore

 

 

Bratislavské združenie Equires Posoniensis ...

 

 

... predvádza ukážku ...

 

 

... stredovekého bojového umenia