NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Jednodňový poznávací zájazd do Lučenca a okolia

 

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae zorganizovalo pre Zväz svätej koruny z Maďarska jednodňový poznávací zájazd do Lučenca a jeho okolia. Členov partnerskej organizácie sprevádzali Ferenc Erdődy a predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Trasa zájazdu viedla popri rieke Ipeľ cez Šahy, Balog nad Ipľom, Sklabinú, Lučenec do konečnej zastávky vo Fiľakove.

Prvou zastávkou poznávacieho zájazdu bolo sídlo niekdajšej hontianskej župy Šahy. Účastníci zájazdu si v Hontianskom múzeu, ktoré založil v roku 1902 Elemér Pongrácz de Szentmiklós et Óvár, pozreli výstavu o histórii župy. Odtiaľ viedla trasa do Baloga nad Ipľom, kde boli v sprievode starostu Gábora Balogha hosťami farára Ferenca Györgya. Pán farár na úvod predstavil miestny kostol Svätého Mikuláša a následne uskutočnil prednášku o bohatej histórii dediny a kostola. Zvláštnosťou kostola je, že na vrchole jeho veže sa namiesto kríža nachádza napodobenina Svätej koruny. Po prednáške si prítomný mohli z blízka prezrieť vernú kópiu Svätej koruny, ktorú v od roku 2005 strážia v špeciálnom trezore.

V Sklabinej sa rodný dom spisovateľa, novinára a poslanca parlamentu Kálmána Mikszátha nezachoval, lebo v roku 1968 ho zbúrali. Zachoval sa však dom, v ktorom strávil svoje detské roky. V súčasnosti je v ňom zriadené múzeum, ktoré slúži na prezentáciu vzťahu umelca a politika k tomuto kraju, ako aj jeho zážitkov, spomienok a umeleckých diel, ktoré tu vytvoril.

V Lučenskej Redute sa účastníci zájazdu najprv zúčastnili spoločného obeda, po ktorom sa presunuli do blízkeho kostola reformovanej cirkvi, kde si vypočuli prednášku miestneho historika Istvána Böszörményiho o bohatej histórii kostola. Prednášajúci poukázal na to, že poklad, ktorý v roku 1851 objavili pri odkrývaní hrobky nachádzajúcej sa pod kostolom, možno dať pravdepodobne do súvisu s Annou Losonczyovou. Jedna časť pokladu sa dostal do cisárskej a kráľovskej pokladnice do Viedne, druhá do národného múzea.

Účastníci jednodňového poznávacieho zájazdu dorazili do miesta ich poslednej – k hradu Fiľakovo neskoro popoludní. Najvýznamnejšími vlastníkmi hradu boli Matúš Čáka (okolo r. 1321), kráľovná Alžbeta (r. 1438), rodina Perényi (od r. 1453) a František Bebek (do r. 1554). Po jeho získaní späť od Turkov r. 1598 bol striedavo vo vlastníctve cisárskych a kuruckých povstaleckých vojsk, až ho Turci po jeho opätovnom dobytí r. 1682 vyhodili do vzduchu.

Jedinou úplne zachovalou časťou hradu je hradná veža, v ktorej je zriadené hradné múzeum.

 

(Text a fotografie: MP)

 

 

Prvou zastávkou bolo Hontianske múzeum v Šahách

 

 

Zamestnanec múzea predstavuje exponáty múzea

 

 

Jedna z výstavných miestností múzea, v ktorej si návštevníci môžu prezrieť výstavu s názvom „dejiny Hontianskej stolice”

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., starosta obce Balog nad Ipľom Gábor Balogha a predseda Zväzu svätej koruny vitéz Imre Kiss pred Hontianskym múzeom

 

 

Ďalšia trasa zájazdu ...

 

... viedla do kostola Svätého Mikuláša v Balogu nad Ipľom, ...

 

 

... na veži ktorého sa nachádza Svätá koruna.

 

 

Farár v Balogu nad Ipľom Ferenc György prednáša o dejinách obce a kostola

 

 

Účastníci jednodňového zájazdu ...

 

 

... so záujmom sledujú prednášku.

 

 

V kostole Svätého Mikuláša v Balogu nad Ipľom je uložená verná kópia Svätej koruny, ...

 

 

... ktorú farár Ferenc György práve vyberá z trezora.

 

 

Predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. pred vernou kópiou Svätej koruny

 

 

Dom v Sklabinej, v ktorom prežil svoje detstvo ...

 

 

... spisovateľ, novinár, poslanec parlamentu a člen Maďarskej akadémie vied Kálmán Mikszáth.

 

 

Pamätný dom Kálmána Mikszátha ...

 

 

... predstavil účastníkom zájazdu jeden miestny historik

 

 

Výstava v pamätnom dome

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. v pracovni Kálmána Mikszátha

 

 

Po príchode do Lučenca predseda Zväzu svätej koruny vitéz Imre Kiss a zakladajúci člen občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Ferenc Erdődy diskutujú o ďalšom programe zájazdu

 

 

Účastníci zájazdu sa schádzajú pred Redutou v Lučenci ...

 

 

... k spoločnému obedu.

 

 

Predseda Zväzu svätej koruny vitéz Imre Kiss s manželkou Gizelou a Ferenc Erdődy počas obeda v lučenskej Redute

 

 

Zakladajúci člen občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Ferenc Erdődy a jeho predseda JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. počas obeda v lučenskej Redute

 

 

Kostol reformovanej cirkvi v Lučenci

 

 

Kostol reformovanej cirkvi v Lučenci, ktorý je dielom Miklósa Ybl, predstavil účastníkom zájazdu miestny historik István Böszörmény

 

 

Medzi poslucháčmi boli zakladajúci člen občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Ferenc Erdődy, predseda Zväzu svätej koruny vitéz Imre Kiss s manželkou Gizelou, veliteľ organizačnej zložky Historického rádu vitéz vitéz a rytier Frigyes Thurzó a predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

 

 

Pod kostolom reformovanej cirkvi sa nachádza hrobka, ...

 

... do ktorej pravdepodobne pochovali manželku Žigmunda Forgáča Annu Losonczyovú, ktorá zomrela 22. februára 1595.

 

 

Predseda Zväzu svätej koruny vitéz Imre Kiss s duchovným reformovanej cirkvi v Lučenci Istvánom Miklósom po prehliadke kostola

 

 

Počas spievania hymny

 

 

Poslednou zastávkou jednodňového poznávacieho zájazdu bol fiľakovský hrad.

 

 

Na ceste k ruinám hradu

 

 

Jedinou zachovalou časťou fiľakovského hradu ...

 

 

... je hradná veža, v ktorej je zriadené múzeum.

 

 

Predseda Zväzu svätej koruny vitéz Kiss Imre, člen Zväzu svätej koruny Ferenc Szadeczky, predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a zakladajúci člen občianskeho združenia Ferenc Erdődy sledujú výklad o exponátoch múzea.

 

 

Zachovalá kostra - jeden z exponátov hradného múzea – vzbudila najväčší záujem návštevníkov.

 

 

Síce unavení, ale plní zážitkov sa účastníci zájazdu vracajú domov.