NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Peňažný príspevok na zhotovenie a umiestnenie sochy veľkomoravského panovníka Svätopluka

 

Zámer vyjadriť symboliku slovenskej štátnosti umiestnením jazdeckej sochy veľkomoravského panovníka Svätopluka (871 – 894) vznikol z iniciatívy občianskeho združenia Svätopluk. Jeho zakladajúcimi členmi sú prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič, predseda Slovenskej národnej rady Pavol Paška a predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico.

Bronzová socha o výške približne 7,8 m je dielom akademického sochára prof. Jána Kulicha  a bude umiestnená na Čestnom nádvorí Bratislavského hradu.

Predpokladané náklady na odliatie sochy a jej inštaláciu sú 270 000 €. Tieto náklady budú financované z peňažných darov občanov na základe verejnej zbierky na účet občianskeho združenia Svätopluk č. 4010797875/7500.

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae združuje predovšetkým potomkov šľachticov bývalého uhorského kráľovstva, ktorí žijú na území Slovenskej republiky. V duchu tradícií slávnych predkov svojich členov si preto považuje za česť a zároveň aj povinnosť, aby si vážilo ústavné tradície slovenského národa a aby podporovalo všetky činnosti, ktoré vzišli z iniciatívy najvyšších ústavných činiteľov Slovenskej republiky.

Občianske združenie Nobilitas Carpathiae v duchu vyššie uvedeného podporilo zhotovenie a umiestnenie jazdeckej sochy veľkomoravského panovníka Svätopluka peňažnou čiastkou 10 €. Tento obnos je primeraný finančnej podpore, ktorú vláda Slovenskej republiky poskytuje občianskym združeniam a je o 10 € viac než podpora, ktorú občianske združenie Nobilitas Carpathiae po dobu svojej existencie od vlády dostalo.

Súvisiace stránky:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Sv%C3%A4topluk_(knie%C5%BEa)

www.ozsvatopluk.sk

 (MP)