NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Jednodňový poznávací zájazd do Nových Zámkov a okolia

 

Dňa 17. apríla 2010 zorganizovalo občianske združenie Nobilitas Carpathiae pre svojich zahraničných partnerov jednodňový zájazd do Nových Zámkov a ich okolia. Turistov po celej ceste Slovenskom sprevádzal predseda občianskeho združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Trasa viedla cez hraničný priechod s Maďarskom v Štúrove najprv do kaštiela v Belej, odtiaľ cez Nové Zámky do Nitry, ďalej cez Kolíňanay a Zlaté Moravce do Hronského Beňadiku a cez Želiezovce naspäť k hraničnému priechodu v Štúrove. Prvú väčšiu neplánovanú zastávku sme absolvovali na čerpacej stanici v Štúrove. Tu sme strávili tri štvrte hodiny (!!!) len kvôli tomu, že vodič autobusu kupoval palubnú jednotku elektronického mýta. Na čerpacej stanici sme pritom boli sami, nikto pred nami nekupoval. Toľko trvalo vypísanie zmluvy so všetkými k tomu potrebnými údajmi, vrátane čísla motora autobusu, čísla podvozku a množstva iných dôležitých údajov, no a samozrejme rýchlosti písania zamestnanca čerpadla, ktorý na počítači vpisoval údaje do formulára zmluvy. V dôsledku tohto nepredvídaného zdržania sme hneď na začiatku celodenného programu boli nútení vypustiť jeden bod, a to návštevu Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hurbanove.

Do kaštielového Hotela Château Belá***** sme dorazili s meškaním, ale napriek tomu nás tam srdečne očakávali a privítali. Pán Ignác Tóth oboznámil zahraničných hostí s históriou a súčasnosťou kaštiela a ukázal im jednotlivé zariadenia interiéru a exteriéru slúžiace hotelovým hosťom. Poukázal na to, že novým majeteľom trvalo takmer päť rokov, kým doslova z ruín vybudovali jedno z najmodernejších a najluxusnejších päťhviezdičkových hotelov na Slovensku. Hotel s reštauráciou slúži predovšetkým ako zariadenie na usporiadanie rôznych príležitostných podujatí tak pre štátne orgány ako aj pre súkromné osoby, pričom na spestrenie pobytu v hoteli slúžia kultúrne a športové zariadenia - zdôraznil pán Tóth.

Ďalšou zastávkou boli Nové Zámky, kde nás na hlavnom námestí očakával miestny historik a spisovateľ pán Sándor Strba. Hoci mesto vzniklo ešte v roku 1545 ako stredoveká renesančná pevnosť, v dôsledku politiky habsburgovcov, nezmyselného vojnového pustošenia a prístupu povojnovej vládnucej garnitúry zostalo z pôvodného veľkého počtu historických pamiatok úboho málo: len františkánsky kláštor, farský kostol a socha Svätej trojice. Po krátkej prehliadke Hlavného námestia sa hostia presunuli do reštaurácie blízkeho Hotela Korzo, kde na nich v príjemnom komornom prostredí čakal chutný a výdatný obed.

Do Nitry sme už došli podľa plánu. V mestskomparku na Sihoti nás podľa dohovoru očakával miestny turistický vláčik nazývaný „Nitriansky expres”, ktorým sme absolvovali vyhliadkovú jazdu po historickom centre mesta, až sme skončili na zastávke pred nitrianskym hradom. Tu nás čakala dominanta mesta: starobylý hrad postavený na skalnatom vápencovom vŕšku Zobor. Cez kamenný most a hradnú bránu sme sa dostali na nádvorie hradu, kde sa našim zahraničným hosťom otvorila panoráma biskupského paláca a katedrály s kostolíkom sv. Emeráma. Pohľad na katedrálu natoľko fascinoval, že ani tí nejmenej mobilní účastníci neváhali, aby sa po barokových kamenných schodoch pešo vybrali až hore ku katedrále. Neoľutovali. Architektonika interiéru im poskytla dostatočné zadosťučinenie za ich námahu, k čomu za súčinnosti tlmočníka pristúpil odborný výklad kostolníka pána Norberta Dubíka. Účastníci zájazdu si nenechali ujsť ani prehliadku diecézneho múzea s exponátmi z dejín nitrianskeho hradu a liturgickými predmetmi. Spiatočnú cestu z hradu sme absolvovali pešo s krátkou zastávkou pri soche sv. Cyrila a Medoda. Tu zástupcovia Zväzu svätej koruny z Maďarska a občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae spoločne položili veniec na znak úcty k týmito velikánom slovenských dejín.

Cestou do Hronského Beňadiku sme sa zastavili v Kolíňanoch, aby sme si pozreli miestne dedinské múzeum. Na dohodnutom mieste a v dohodnutý čas nás očakával „János báči” (pod týmto menom ho totiž všetci poznajú), ktorý nám robil sprievodcu. V tomto múzeu miestni obyvatelia zhromaždili bohatú zbierku, ktorá pripomína históriu a kultúru obce. Jej súčasťou sú historické oblečenia, pracovné a hudobné nástroje, kuchanské náradie a pod. Podrobnobnosti vrátane panoramatického záberu sa nachádzajú na nasledovnej stránke:

http://panoramy.sme.sk/panorama/724/kolinany-muzeum-interier/?pr=729&p=726

V obci Hronský Beňadik na južných výbežkoch Pohronského Inovca sa nachádza dominanta obce: gotický Benediktínsky kláštor s kostolom. Toto miesto bolo poslednou plánovanou zastávkou jednodňového zájazdu, na ktorej nás odborným výkladom sprevádzala pani Terézia Rybárová. Porozprávala legendu o založení kláštora z čias panovania Gejzu I., jeho históriu, umelecké predmety, ktoré sa v ňom nachádzajú, ako aj jeho súčasný stav. Po skončení prehliadky katedrály účastník zájazdu Dr. György Koháry s manželkou položili veniec k mauzóleu grófa Štefana Koháryho, ktorý padol r. 1664 v bitke proti Turkom pri Leviciach, a ktorý je tu pochovaný.

Spiatočná cesta domov viedla cez Želiezovce, kde sme sa rozhodli urobiť si krátku prestávku na občerstvenie. Pán, ktorého sme sa v obci pýtali na cestu, bol zhodou okolností poslanec mestského zastupiteľstva. Po tom, čo zistil, odkiaľ sme a za akým účelom sme na Slovensku, ponúkol, že jeho priateľ, viceprimátor a zároveň miestny historik by bol ochotný – ak máme záujem – urobiť nám napriek pokročilému času krátku prednášku o kaštieli rodu Eszterházy a o múzeu Franza Schuberta. Samozrejme, že sme mali záujem, a tak sme v Želiezovciach pobudli a strávili ďalšiu približne hodinu v príjemnej spoločnosti pána Pavla Polku, ktorý nám zanietene porozprával zaujímavé skutočnosti na základe  výsledkov jeho vlastného výskumu.

Naši spolupracujúci partneri a priatelia z Maďarska nám ešte dlho po tomto zájazde prejavovali vďaku za príjemne strávený deň na Slovansku a za prekrásne zážitky a získané poznatky.

(Text a foto: MP)

 

 

 

Autobus s maďarskámi hosťami tri štvrte hodiny postával na čerpacej stanici v Štúrove,...

 

 

...kým jeho vodič vybavuje palubnú jednotku pre elektronické mýto

 

 

Účastníci poznávacieho zájazdu po príchode do Hotela Château Belá

 

 

Domáci sprievodca pán Ignác Tóth v tzv. sále Fresco podáva pre záujemcov odborný výklad

 

 

Raňajková miestnosť hotela

 

 

V suteréne pod sálou Fresco sa nachádza poľovnícky salón

 

 

Pohľad na terasu veľkej bálovej sály Orangeria

 

 

Pohľad na Hotel Château Belá smerom od parku

 

 

Skupinová fotografia na terase sály Fresco

 

 

Na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch sa hosťom venoval miestny historik a spisovateľ pán Sándor Strba

 

 

Socha Svätej trojice na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch; v pozadí vidieť časť františkánskeho kláštora

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. v spoločnosti zahraničných hostí na Hlavnom námestí v Nových Zámkoch

 

 

Spoločný obed v reštaurácii Hotela Korzo v Nových Zámkoch

 

 

Pohľad na dominantu Nitry – nitriansky hrad

 

 

Účastníci jednodňového poznávacieho zájazdu sa k hradu dopravili Nitrianskym expresom

 

 

Z kamenného mosta vedúceho do hradu sa naskytá dobrý výhľad na panorámu mesta Nitra

 

 

Katedrála nitrianskeho hradu s  kostolíkom sv. Emeráma

 

 

Ani tí najmenej mobilní neváhali zdolať početné schody vedúce do katedrály

 

 

Radostný úsmev po zdolaní posledného schodu

 

 

Interiér kostolíka sv. Emeráma na nitrianskom hrade

 

 

V Diecéznom múzeu sa nachádzajú hodnotné exponáty z dejín nitriankeho hradu

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. kladie k soche sv. Cyrila a Metóda pod nitrianskym hradom spoločný veniec občianskeho združenia a Zväzu svätej koruny z Maďarska

 

 

Predstavitelia Zväzu svätej koruny a občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae vzdávajú poctu pred sochou sv. Cyrila a Metóda

 

 

Predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. (druhý zľava) a predseda Zväzu svätej koruny Imre Kiss (tretí zľava) pred sochou sv. Cyrila a Metóda po položení venca

 

 

V kolíňanoch nás po dedinskom múzeu sprevádzal János báči

 

 

Jeden zo štýlovo zariadených miestností dedinského múzea

 

 

Na stenách sa nachádzajú historické oblečenia

 

 

Exponáty dedinského múzea v Kolíňanoch boli cenným motívom aj pre objektívy fotoaparátov

 

 

Účastníci poznávacieho zájazdu pešo zdolávajú strmú príjazdovú cestu do Benediktínskeho kláštora s katedrálou v Hronskom Beňadiku

 

 

 

Pohľad na vstupný portál katedrály v Hronskom Beňadiku

 

 

Maďarskí turisti z lavíc katedrály sledujú...

 

 

...odborný výklad miestnej sprievodkyne pani Terézie Rybárovej; do maďarského jazyka tlmočí predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

 

 

Dr. gróf György Koháry s manželkou si svojho slávneho predka grófa Štefana Koháryho uctili položením venca k jeho mauzóleu v katedrále kláštora v Hronskom Beňadiku

 

 

Viceprimátor mesta Želiezovce a miestny historik pán Pavel Polka neľutoval svoj voľný čas a v soboru neskoro večer sa nezištne podujal, aby našim hosťom priblížil najprv kaštiel rodu Eszterházy...

 

 

...a následne múzeum Franza Schuberta