NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Odhalenie sochy barónky Žofie Bosniakovej

 

Žofia sa narodila v Šuranoch dňa 2. júna 1609 ako tretia zo siedmych detí baróna Tomáša Bosniaka. Tu, v rodnej obci prežila väčšinu svojho pomerne krátkeho života. Po tom, čo sa v roku 1629 druhýkrát vydala, tento krát za baróna, neskôr grófa Františka Vešeléniho, bývala najprv na zámku v Tepličke nad Váhom, neskôr – po vypuknutí povstania Juraja Rákócziho v roku 1644 – na bezpečnejšom hrade Strečno, kde onedlho 28. apríla 1644 ako 35-ročná aj zomrela.

Žofia Bosniaková sa celý svoj život riadila zásadou, podľa ktorej „po človeku zostanú len jeho dobré skutky, všetko ostatné odveje neľútostný čas.“ So svojim manželom založili a vydržiavali útulok pre chudobných a bola všeobecne známa svojou pobožnosťou a charitatívnou činnosťou. Po nej boli pomenované aj malé chlebíky, ktoré často rozdávala svojim poddaným: bosniaky.

Pri príležitosti štvorstého výročia narodenia Žofie Bosniakovej sa v piatok 4. decembra 2009 konala v jej rodnej obci Šurany slávnosť, v rámci ktorej odhalili jej bronzovú sochu v životnej veľkosti. Je dielom akademického sochára Jaroslava Gubrica, rodáka zo Šurian.

Na slávnostnom odhalení sochy sa zúčastnili nitriansky diecézny biskup Jeho Excelencia Mons. Viliam Judák, dištriktuálny dekan v Šuranoch Rudolf Daňo, primátor mesta Šurany Imrich Várady, starosta družobnej obce Teplička nad Váhom Milan Lazar, primátor mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák a iní čestní hostia. Pozvanie dostalo aj občianske združenie Nobilitas Carpathie so sídlom v Nových Zámkoch, ktorej delegácia na čele s jeho predsedom JUDr. Ing. Mikulášom Práznovszkym, CSc. sa slávnosti zúčastnila pod vlajkou občianskeho združenia a v dobovom odeve šľachticov.

Podujatie začalo slávnostnou svätou omšou v kostole sv. Štefana prvomučeníka. Celebroval ju nitriansky biskup Mons. Viliam Judák a koncelebroval dekan šurianskej farnosti Rudolf Daňo. V homílii otec biskup poukázal na cnostný život Žofie Bosniakovej, ktorý je príkladom a svetlom pre kresťana v každej i v dnešnej dobe: milovať, odpúšťať a pomáhať.

Po svätej omši sa účastníci presunuli na blízke námestie, kde sa na nádvorí Cirkevnej základnej školy uskutočnil akt odhalenia sochy Žofie Bosniakovej. Úvodný prejav predniesol primátor mesta Šurany Imrich Várady, v ktorom poukázal na význam životného odkazu Žofie pre súčasné generácie. Slávnostný akt odhalenia a následného požehnania sochy uskutočnil biskup Mons. Viliam Judák. Po odhalení sochy nasledovalo kladenie vencov a príhovory starostu Tepličky nad Váhom Milan Lazar, primátora Trnavy Ing. Štefan Bošnák a riaditeľky Cirkevnej základnej školy v Šuranoch PaedDr. Moniky Svitačovej.

Akt odhalenia sochy dopĺňal kultúrny program, v rámci ktorého vystúpil ženský spevácky zbor Kantáta zo Šurian.

Na záver podujatia sa uskutočnila recepcia v spoločenskej hale v Šuranoch.

(Text: MP, foto: MP & LT)

 

 

Členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a Ferenc Erdődy

n ceste z mestského úradu  do kostola sv. Štefana prvomučeníka

 

 

Milena von Rakovsky, JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.,

Rudolf von Rakovsky (v pozadí) a Ferenc Erdődy

vchádzajú do kostola sv. Štefana prvomučeníka

 

 

Pohľad na veriacich v kostole sv. Štefana prvomučeníka v Šuranoch;

v pozadí Ferenc Erdődy a manželia Rudolf a Milena von Rakovsky

 

 

Ferenc Erdődy a manželia Rudolf a Milena von Rakovsky

medzi veriacimi v kostole sv. Štefana prvomučeníka v Šuranoch

 

 

Slávnostná svätá omša v kostole sv. Štefana prvomučeníka v Šuranoch

pri príležitosti odhalenia sochy Žofie Bosniakovej

 

 

Biskup Mons. Viliam Judák počas svojej homílie;

v popredí JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

so zástavou občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

Miekoľko záberov z priebehu svätej omše...

 

 

...

 

 

...

 

 

...

 

 

...

 

 

Členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

opúšľajú kostol sv. Šteana prvomučeníka po skončení svätej omše

 

 

Pohľad na zhromaždených pri socha Žofie Bosniakovej

na nádvorí Cirkevnej základnej školy v Šuranoch

 

 

Členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

Rudolf von Rakovsky, Milena von Rakovsky,

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a Ferenc Erdődy

 

 

Primátor mesta Šurany Imrich Várady zahajuje akt odhalenia sochy

Žofie Bosniakovej

 

 

Nitriansky biskup Mons. Viliam Judák pri akte odhalenia sochy

 

 

Následne biskup Mons. Viliam Judák...

 

 

...sochu požehnáva

 

 

Čestní hostia, ...

 

 

...ženský spevácky zbor Kantáta zo Šurian a členovia delegácie

občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae so sídlom v Nových Zámkoch

pri práve odhalenej soche Žofie Bosniakovej

 

 

Spevácky zbor Kantáta zo Šurian dopĺňa program odhalenia sochy

Žofie Bosniakovej

 

 

Primátor mesta Šurany Imrich Várady kladie veniec k soche

 

 

Členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

kladú veniec k soche Žofie Bosniakovej...

 

 

...a následne jej vzdávajú poctu

 

 

Starosta Tepličky nad Váhom Milan Lazar, ...

 

 

...primátor Mesta Trnava Ing. Štefan Bošnák a...

 

 

...a riaditeľka Cirkevnej základnej školy v Šuranoch PaedDr. Monika Svitačová

sa svojimi prejavmi tiež aktívne pripojili k slávnosti odhalenia sochy

 

 

Ferenc Erdődy, manželia Rudolf a Milena von Rakovsky

a predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. sa nechali zvečniť

na spoločnej fotografii pri soche Žofie Bosniakovej

 

 

Primátor mesta Šurany Imrich Várady na recepcii v spoločenskej hale

prednáša svoj slávnostný prípitok

 

 

Symbolicky si pripili aj nitriansky biskup Mons. Viliam Judák

a dekan šurianskej farnosti Rudolf Daňo

 

 

Primátor mesta Šurany Imrich Várady (vpravo) spoločne

s dekanom šurianskej farnosti Rudolfom Daňom

a biskupom nitrianskej diecézy Mons. Viliamom Judákom

 

 

Biskup Viliam Judák si na recepcii našiel príležitosť na to,

aby sa občianskemu združeniu Nobilitas Carpathie

poďakoval za jeho prínos k slávnostnému priebehu odhalenia sochy

Žofie Bosniakovej; spoločná fotografia ho zachytáva

s predsedom združenia JUDr. Ing. Mikulášom Práznovszkym, CSc.

a jeho zakladajúcim členom Ferencom Erdődym

 

 

Členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Ferenc Erdődy

a manželia Rudolf a Milena von Rakovsky

na recepcii v spoločenskej hale

 

 

Účastníkov recepcie vítalo bohaté pohostenie

 

 

Správca Mestského múzea v Šuranoch PhDr. Miroslav Eliáš (druhy zľava) pri rozhovore s predsedom občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikulášom Práznovszkym, CSc., Ferencom Erdődym

a Milenou von Rakovsky

 

 

Neskôr sa k nim pridal aj Rudolf von Rakovsky

 

 

Prvá strana pamätného zápisu v kronike mesta Šurany

 

 

Členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Ferenc Erdődy,

Milena von Rakovsky a Rudol von Rakovsky

pred sochou barónky Žofie Bosniakovej v Mestskom múzeu v Šuranoch