NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Slávnostné otvorenie múzea rodu Forgach de Ghymes

 

Pätnásť kilometrov severovýchodne od Nitry leží obec Jelenec, v ktorom sa nachádza kaštiel – rodové sídlo starobylého šľachtického rodu Forgáč. Kaštiel, ktorý je vo vlastníctve obce Jelenec, bol nedávno v spolupráci s občianskym združením Forgach de Ghymes zrekonštruovaný najmä za pomoci fondov Európskej únie. Vo vynovených priestoroch kaštiela bolo zriadené rodové múzeum Forgáčovcov. Zhromaždili do neho predmety, ktoré prepožičali jednotlivé múzeách v  Slovenskej republiky, ako aj tie, ktoré sa pred skazou zachránili vďaka obetavej zbereľskej činnosti obyvateľov Jelenca v povojnových rokoch.

Dňa 24. októbra 2009 sa uskutočnilo slávnostné otvorenie múzea rodu Forgach de Ghymes. Okrem potomkov tohto šľachtického rodu a starostu obce Jelenec sa ho zúčastnil aj predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milan Belica, PhD. a početní domáci a zahraniční hostia. Medzi pozvanými hosťami boli aj členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae so sídlom v Nových Zámkoch.

Slávnostný akt otvorenia múzea začal slovami starostu obce Jelenec Ladislavom Púchovským, ktorý privítal prítomných a následne stručne oboznámil s priebehom rekonštrukčných prác na kaštieli. Po slávnostnom prejave predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja doc. Ing. Milana Belicu, PhD. sa ujal slova PhDr. Miroslav Eliáš, ktorý podal podrobný výklad histórie rodu Forgáč ako aj expozície ich rodového múzea. Na záver sa tajomník občianskeho združenia Forgach de Ghymes Vladimír Forgáč poďakoval za spoluprácu pri obnovení priestorov kaštiela a vynaložené úsilie pri zriadení múzea.

Milé prekvapenie pripravil predseda Zväzu svätej koruny Imre Kiss (Maďarská republika), ktorý starostovi obce Jelenec odovzdal listinu, ktorá obsahovala stručný opis dejín hradu Gýmeš vrátane jeho dobovej kresby.

Slávnostné podujatie bolo sprevádzané kultúrnym programom, ktorý pripravili učitelia Základnej umeleckej školy v Šuranoch na čele s jej riaditeľkou Mgr. Helenou Farkasovou.

Po slávnostnom prestrihnutí pásky múzea rodu Forgach de Ghymes starostom obce Jelenec a predsedom Nitrianskeho samosprávneho kraja nasledovala exkurzia v priestoroch novootvoreného múzea. Podrobný výklad k jednotlivým exponátom podal PhDr. Miroslav Eliáš, ktorý je zanieteným historikom a expertom na dejiny rodu Forgáč.

Slávnostný akt otvorenia múzea sa zavŕšil recepciou v priestoroch kaštiela.

(Text a foto: MP)

 

 

Účastníci slávnostného otvorenia múzea rodu Forgach de Ghymes

na nádvorí kaštiela v Jelenci

 

 

Starosta obce Jelenec Ladislav Púchovský...

 

 

...zahajuje slávnostný akt otvorenia múzea rodu Forgach de Ghymes

 

 

Slávnostný príhovor...

 

 

...predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milana Belicu, PhD.

 

 

Správca mestského múzea v Šuranoch PhDr. Miroslav Eliáš...

 

...prednáša o histórii rodu Forgáč a o expozícii ich rodového múzea

 

 

Tajomník občianskeho združenia Forgach de Ghymes Vladimír Forgáč

ďakuje za prínos k obnovenu kaštiela v Jelenci a k zriadeniu múzea

 

 

Účastníci slávnostného otvorenia múzea rodu Forgáč v Jelenci

 

 

Riaditeľka Základnej umeleckej školy v Šuranoch Mgr. Helena Farkasová

spieva áriu princa Calafa „Nessun Dorma” (!!!) z Pucciniho opery Turandot

 

 

Predseda Zväzu svätej koruny Imre Kiss...

 

 

...odovzdáva starostovi obce Jelenec Ladislavovi Púchovskému...

 

 

...a predsedovi Nitrianskeho samosprávneho kraja

Doc. Ing. Milanovi Belicovi, PhD.

 

 

...dobovú listinu o hrade Gýmeš

 

 

Starosta obce Jelenec Ladislav Púchovský a predseda

Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica, PhD.

prestrihávajú pásku pri slávnostnom otvorení múzea rodu Forgáč

 

 

PhDr. Miroslav Eliáš (v strede) sprevádza čestných hostí

po novootvorom múzeu rodu Forgáč v Jelenci

 

 

Predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica, PhD....

 

 

...

 

 

... a správca Mestského múzea v Šuranoch PhDr. Miroslav Eliáš

 

 

Jedna z viacerých expozícií múzae rodu Forgáč v Jelenci

 

 

Správca Mestského múzea v Šuranoch PhDr. Miroslav Eliáš

a predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja Doc. Ing. Milan Belica, PhD.

pri obraze grófa Augustína I. Forgácha

 

 

Novootvorené múzeum rodu Forgáč v Jelenci vzbudil záujem

nielen čestných hostí ale aj účastníkov slávnostného aktu otvorenia

 

 

Aj manželia Práznovszkí s dcérou Evou si so záujmom prezerajú

exponáty múzea rodu Forgáč

 

 

Starosta obce Ladislav Púchovský prednáša slávnostný prípitok

na recepcii usporiadanej pri príležitosti otvorenia múzea rodu Forgáč

 

 

Tajomník občianskeho združenia Forgach de Ghymes Vladimír Forgáč

a zakladajúci člen občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

Mgr. Štefan Karol Domonkos počas prípitku na slávnostnej recepcii

 

 

Počas slávnostného prípitku si štrngli aj potomkovia historických rodín

Práznovszky, Rakovsky a Okoličáni

 

 

Počas recepcie sa našiel čas aj na rozhovor, ktorý redaktorke nitrianskej Televízie Centrál Ing. Miriame Podbehlej poskytol Ferenc Erdődy, zakladajúci člen občianskeho združenia

Nobilitas Carpathiae

 

 

Ferenc Erdődy, Imre Kiss, JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.,

Dr. Thurzo Frigyes a MUDr. Zuzana Práznovszká na slávnostnej recepcii

 

 

Potomkovia historických rodín Práznovszky a Erdődy

sú členmi občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae