NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Slávnostné odhalenie sochy Svätého Štefana kráľa

 

V piatok 21. augusta 2009 o 18 hod. sa v Komárne na Tržničnom námestí uskutočnilo slávnostné odhalenie sochy Svätého Štefana kráľa z rodu Árpádovcov.

Socha je dielom maďarského akademického sochára Lajosa Győrfiho. Je vyhotovená z bronzu v životnej veľkosti, od podstavca po vrchol kopije meria 8,3 m a váži 25 ton. Na čelnej strane podstavca sa nachádza kráľov charakteristický monogram.

Na ceremoniál odhalenia sochy Svätého Štefana dostalo pozvánku aj občianske združenie Nobilitas Carpathiae. Tohto slávnostného aktu sa za združenie zúčastnili jeho predseda JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., ďalej členovia Ferenc Erdődy, Milena Rakovsky a Rudolf Rakovsky.

Po príchode a prijatí pozvaných hostí v Dôstojníckom pavilóne sa títo

krátko pred 18 hod presunuli na Tržničné námestie, kde ich už čakalo

niekoľko tisíc zhromaždených účastníkov.

 Program odhalenia sochy Svätého Štefana viedol riaditeľ Jókaiho divadla v Komárne Tibor Tóth. Na začiatku slávnosti si prítomní minútou ticha uctili pamiatku tragicky zosnulých baníkov z Bane Handlová. Po úvodnom príhovore primátora mesta Komárno MUDr. Tibora Baštrnáka sa ujal slova veľvyslanec Maďarskej republiky v Slovenskej republike pán Antal Heizer, ktorý predniesol príhovor prezidenta Maďarskej republiky Lászlóa Sólyoma. Maďarský historik László Szarka vo svojom príspevku zdôraznil najmä to, že v Komárne má svoje miesto tak socha gen. Milana Rastislava Štefánika ako aj Svätého Cyrila a Metóda a Svätého Štefana.

Po príhovoroch čestných hostí nasledovalo slávnostné odhalenie sochy Svätého Štefana, ktorú následne posvätili J. E. Mons. Ján Orosch, pomocný biskup trnavský, a Ladislav Fazekas, biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi pôsobiaci v Komárne.

Po akte odhalenia a posvätenia sochy Svätého Štefana nasledovalo kladenie vencov. Členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae položila k soche zakladateľa spoločného štátu maďarov a slovákov veniec s kvetmi vo farbe slovenskej trikolóry, čím v duchu tradície svojich slávnych šľachtických predkov vyjadrili vernosť k svojej vlasti a hlave štátu.

Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae sa po slávnostnom ceremoniáli presunuli naspäť do Dôstojníckeho pavilónu, kde sa zúčastnili recepcie pre pozvaných hostí.

 

 

Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

Rudolf Rakovsky, Milena Rakovsky, Ferenc Erdődy

a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

v sídle občianskeho združenia pred odchodom do Komárna

 

 

Časť pozvaných hostí pred Dôstojníckym pavilónom v Komárne

 

 

Rudolf Rakovsky, Milena Rakovsky, Ferenc Erdődy

a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. ...

 

 

... na ceste na Tržničné námestie v Komárne

 

 

Riaditeľ Jókaiho divadla v Komárne Tibor Tóth

pred tisíckami zhromaždených občanov

zahajuje slávnostný akt odhalenia sochy Svätého Štefana

 

 

Pohľad na čestných hostí počas minúty ticha na pamiatku

tragicky zosnulých baníkov v Bani Handlová

 

 

Primátor mesta Komárno MUDr. Tibor Bastrnák počas svojho príhovoru

 

 

Veľvyslanec Maďarskej republiky v Slovenskej republike Antal Heizer

prednáša príhovor prezidenta Maďarskej republiky Lászlóa Sólyoma

 

 

Maďarský historik László Szarka

 

 

Slávnostné odhalenie sochy Svätého Štefana vyvolalo veľký záujem médií

 

 

Milena Rakovsky, Rudolf Rakovsky, Ferenc Erdődy

a predseda občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. so zástavou združenia

medzi pozvanými hosťami

 

 

Delegácia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

v slávnostnom odeve šľachty a so zástavou združenia ...

 

 

... bola lákavým motívom aj pre zahraničných fotografov

 

 

Členovia komisie na realizáciu sochy Svätého Štefana kráľa

počas slávnostného aktu odhalenia sochy ...

 

 

... a po jej odhalení

 

 

Čerstvo odhalené dielo sochára Lajosa Győrfiho

 

 

Pomocný biskup trnavský Mons. Ján Orosch ...

 

 

... svätí sochu Svätého Štefana kráľa

 

Biskup Reformovanej kresťanskej cirkvi Ladislav Fazekas

 

 

Veľvyslanec Maďarskej republiky v Slovenskej republike

Antal Heizer sa klania po položení venca

 

 

Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae kráčajú

k soche Svätého Štefana, aby k nemu položili veniec

 

 

Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

Milena Rakovsky a Ferenc Erdődy počas kladenia venca

 

 

Rudolf Rakovsky, Milena Rakovsky, Ferenc Erdődy

a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

so sklonenou zástavou občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

vzdávajú poctu Svätému Štefanovi kráľovi

 

 

Veniec občianskeho združenia Nobilias Carpathiae

 

 

Členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae ...

 

 

... pred sochou Svätého Štefana kráľa

 

 

Rudolf Rakovsky, Milena Rakovsky, Ferenc Erdődy

a predseda občianskeho združenia

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. so zástavou združenia

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. a Ferenc Erdődy

pri  rozhovore so zhromaždenými občanmi

 

 

Členovia delegácie občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Milena Rakovsky

a Rudolf Rakovsky počas zhotovovania spoločnej fotografie

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.,

Milena Rakovsky a Rudolf Rakovsky, resp.

 

 

Ferenc Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

medzi zhromaždenými účastníkmi v Komárne