NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Sprievod Svätej pravice v Budapešti

 

Jednou zo základných priorít občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae je zachovanie trvalého historického odkazu našich predkov. V tomto duchu sa členovia združenia zúčastňujú tradičného sprievodu Svätej pravice – sprievodu relikvie pravej ruky zakladateľa uhorského štátu kráľa Svätého Štefana (1000 až 1038). Sprievod sa od roku 1862 (s výnimkou rokov 1948 až 1989) koná každoročne 20. augusta v hlavnom meste Maďarskej republiky Budapešti.

Za občianske združenie sa ho tohto roku zúčastnili Ferenc Erdődy, Ferenc Xavér Erdődy, Rudolf Rakovsky, Milena Rakovsky a predseda združenia JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

Program účasti na sprievode Svätej pravice začal už dopoludnia. Členovia občianskeho združenia sa stretli na Námestí hrdinov v Budapešti, kde spolu s ich partnerskou organizáciou – Zväzom Svätej Koruny si prezreli slávnostný sľub dôstojníkov armády a polície Maďarskej republiky.

Po spoločnom obede a krátkej prehliadke mesta sa presunuli na námestie pred bazilikou Svätého Štefana - Námestie Svätého Štefana, kde sa o 17 hod. konala slávnostná svätá omša. Celebroval ju kardinál Péter Erdő, arcibiskup Ostrihomsko-budapeštianskej arcidiecézy, a koncelebrovali Kolínsky arcibiskup kardinál Joachim Meisner, Košický arcibiskup Alojz Tkáč a Trnavský arcibiskup Róbert Bezák, ako aj členovia katolíckej biskupskej konferencie.

Kolínsky arcibiskup vo svojej kázni okrem iného povedal, že „Svätý Štefan naveky daroval svoju krajinu Matke Božej. Dalo by sa povedať, že krajinu prevzal z jej rúk na určitú dobu ako správca, splnomocnenec, aby ju riadil podľa jej predstáv. Pri takomto ponímaní štátu sa nikdy nemohol vyvinúť ten západoeurópsky absolutizmus, v ktorom kráľ povedal „Štát som ja.“ Svätý Štefan by bol skôr povedal: „Moje kráľovstvo je Mária“. Svätý Štefan chápal svoje kráľovstvo tak, že on je iba opatrovateľom a nie vlastníkom tých ľudí, ktorých mu ako správcovi zverili. Keby sa tento druh ponímania štátu zachoval z čias stredoveku až po novovek, potom by sa európsky kontinent bol býval vyhol mnohým utrpeniam a odriekaniam. Svätý Štefan chápal svoju korunu vždy ako symbol povinností, ktoré dostal od Márie. Pred ňou sa zaviazal k zodpovednosti za zverenú krajinu a jej ľud.“

Po slávnostnej svätej omši nasledoval vlastný sprievod. Okrem relikvie Svätej pravice pod ochranou Korunnej stráže v ňom kráčali reholné a rytierske rády uznané Apoštolskou Svätou stolicou, spoločnosti apoštolského života, pútnici z jednotlivých farností ako aj rôzne inštitúcie a občianske združenia.

Úplný filmový materiál z podujatia sa nachádza na stránkach:

http://videotar.mtv.hu/Videok/2009/08/20/19/Szent_Istvan_napja__Szent_Jobb_kormenet.aspx

http://www.dunatv.hu/musor/videotar?vid=575057

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Rudolf Rakovsky, Milena Rakovsky,

Ferenc Erdődy a Ferenc Xavér Erdődy na Námestí slobody v Budapešti

 

 

Milena Rakovsky a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

v blízkosti Námestia slobody po skončení prísahy dôstojníkov

 

 

Ferenc Erdődy, Ferenc Xavér Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

na Námestí Svätého Štefana

(v pozadí bazilika Svätého Štefana)

 

 

Pohľad na oltár pred bazilikou Svätého Štefana z miesta,

z ktorého sledovali svätú omšu členovia občianskeho združenia

Nobilitas Carpathiae

 

 

Ferenc Erdődy, Ferenc Xavér Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

na Námestí Svätého Štefana pred začiatkom svätej omše

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Ferenc Xavér Erdődy a Ferenc Erdődy

medzi zhromaždenými účastníkmi počas svätej omše

(za nimi členovia Rytierskeho rádu Svätého Juraja)

 

 

Pohľad na oltár pred bazilikou Svätého Štefana

 

 

Kolínsky arcibiskup kardinál Joachim Meisner ...

 

 

... počas svätej kázne

 

 

Ostrihomský arcibiskup kardinál Péter Erdő, koncelebrujúci arcibiskupi

a členovia katolíckej biskupskej konferencie počas svätej omše

 

 

Ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup kardinál Péter Erdő

a koncelebrujúci arcibiskupi

 

 

Ostrihomsko-budapeštiansky arcibiskup kardinál Péter Erdő

počas vysluhovania sviatosti eucharistie

 

 

Nasleduje sväté prijímanie ...

 

 

... pre zhromaždených účastníkov sprievodu

 

 

Na začiatku sprievodu Svätej pravice išli pútnici so sochou Panny Márie

 

 

Pred Svätou pravicou kráčali Maďarská Maltézska Pomoc, ...

 

 

... „Nezávislý rytiersky rád Svätého Jána, Maltézsky rytieri – Ekumenický rád“...

 

 

a Rytiersky rád Svätého Juraja.

 

 

Po nich nasledovala Svätá pravica ...

 

 

... pod ochranou Korunnej stráže.

 

 

Po Svätej pravici nasledovali Zvrchovaný rád maltézskych rytierov, ...

 

 

... Jeho Výsosť Georg von Habsburg so svojou rodinou ...

 

 

... a občianske združenie Nobilitas Carpathiae.

 

 

Ďalšie zábery z ulíc Budapešti, ...

 

 

,,, na ktorých vidieť členov a sympatizantov ...

 

 

... občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae so zástavou združenia.

 

 

Sprievod sa po ceste ulicami Budapešti vracia späť na Námestie Svätého Štefana.

 

 

 

Na záver jeden záber z Námestia Svätého Štefana

po skončení sprievodu.