NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Stretnutie potomkov šľachticov v Nemeckej

 

Dňa 6. júna 2009 sa v Nemeckej uskutočnilo priateľské stretnutie potomkov tzv. historických rodov – šľachticov žijúcich v Slovenskej republike. Podujatie sa uskutočnilo na pozvanie rodiny Rakovsky de Nagyrákó et Nagyszelmecz v ich novom sídle nazývanom Milkin dvor. Sídlo dostalo svoj názov po manželke Rudolfa Rakovskyho pani Milene – Milke.

Okrem hostiteľov boli prítomní potomkovia rodov Pružinský de Pružina, Vladár de Cepcan et Muthna, rodu von Marksfeld, Máriássy de Markusfalva, Forgáč de Ghymes, Erdődy de Monyorókerék et Monoszló, Domonkos de Bacsfa a Práznovszky de Zarkafalva et Praznocz, ako aj redaktorka týždenníka Slovenka Alena Čisáriková s manželom Pavelom.

Hostitelia – manželia Rudolf a Milena Rakovsky prítomným hosťom ukázali priestory ich nového sídla a zanietene rozprávali o priebehu prestavby pôvodnej nehnuteľnosti na moderné obydlie v štýle niekdajšej šľachtickej kúrie.

Hostia mali možnosť stráviť príjemné chvíle u rodiny Rakovsky až do neskorých večerných hodín, za čo hostiteľom patrí srdečná vďaka.

 

 

Rudolf Rakovsky zapaľuje oheň v krbe, aby sa prichádzajúci hostia

cítili u nich už od prvej chvíle čo najpríjemnejšie

 

 

Šikovné ruky Ferenca Erdődyho, Beatrix Erdődy a Mileny Rakovsky

pri príprave jedál s uspokojením sleduje Mgr. Štefan Karol Domonkos

 

 

MUDr. Zuzana Práznovszká tiež prispela k hladkému priebehu

kuchynských prác

 

 

Milena Rakovsky ukazuje interiér ich nového sídla prvým hosťom:

Alene Čisárikovej a Márii Pružinskej

 

 

Rudolf Rakovsky vysvetľuje Benedikte Erdődy a MUDr. Zuzane Práznovszkej

svoje predstavy o úprave nádvoria

 

 

Redaktorka týždenníka Slovenka konzultuje s Ferencom Erdődy

možnosť uskutočnenia rozhovoru pre ich časopis

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Alena Čisáriková,

MUDr. Zuzana Práznovszká a Benedikta Erdődy

na chvíľu prerušili rozhovor, aby ich mohol zachytiť objektív fotoaparátu

 

 

Manželia Čisárikoví a manželia Pružinskí sa fotografovaním nenechali vyrušiť

 

 

Mgr. Štefan Karol Domonkos a Vladimír Forgáč

pod erbom rodu Rakovsky de Nagyrákó et Nagyszelmecz

 

 

Ferenc Erdődy na chvíľu odložil kuchynské náradie, aby si v spoločnosti

Tatiany Forgáčovej a jej priateľky

vypočul zaujímavé rozprávanie MUDr. Zuzany Práznovszkej

 

 

Alena Čisáriková a Mária Pružinská sa na okamih vzdialili od ostatnej spoločnosti

 

 

Ferenc Erdődy a JUDr. Juraj Pružinský sa tiež nenechajú vyrušovať

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. (vľavo), Alena Čisáriková

a JUDr. Juraj Pružinský (vpravo) pozorne sledujú

rozprávanie Márie Pružinskej

 

 

Ferenc Erdődy v spoločnosti  MUDr. Zuzany Práznovszkej

a svojej manželky Benedikty Erdődy

 

 

Hostitelia vítajú prichádzajúcich manželov Adolfa a Ľubicu Vladárových

 

 

Mgr. Štefan Karol Domonkos a Mária Pružinská

obdivujú štvornohého miláčika manželov Aleny a Pavla Čisárikových

 

 

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. vysvetľuje Márii Pružinskej

ciele občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae

 

 

Adolf Vladár pri rozhovore cez skype so Stephanom von Rakovszky, ktorý v súčasnosti býva v Nemeckej spolkovej republike neďaleko Mníchova

 

 

Manželia Alena a Pavel Čisárikovi a Mgr. Štefan Karol Domonkos na nádvorí sídla manželov Rakovských v Nemeckej

 

 

Manželia Pružinskí a Práznovszkí sa nechali zvečniť na spoločnej fotografii

 

 

Vladimír Forgáč a Rudolf Rakovsky strážia oheň v krbe

 

 

Časť účastníkov stretnutia

 

 

JUDr. Juraj Pružinský a jeho manželka Mária sa pred odchodom

zapisujú do pamätnej knihy rodiny Rakovských