NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Výročná členská schôdza Zväzu Svätej Koruny

 

V nedeľu dňa 7. decembra 2008 sa členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae v Budapešti zúčastnili výročnej členskej schôdze Zväzu Svätej Koruny.

Program schôdze začal o 16:00 hod. slávnostnou svätou omšou v korunovačnom kostole kráľa Mateja, ktorý sa nachádza v blízkosti Budískeho hradu. Okrem členov Zväzu Svätej Koruny a občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae sa jej zúčastnili aj zástupcovia Vitézskeho rádu a rytierskych rádov pôsobiacich v Maďarsku, ako napríklad Rádu Templárov, Vojenského a dobročinného (nemocničného) rádu Sv. Lazara Jeruzalemského, Maďarského kráľovského rádu Svätého Ladislava, Maďarského kráľovského spolku strážcov koruny a pod.

Svätú omšu, počas ktorej bola vystavená Svätým otcom požehnaná kópia Svätej Koruny, celebroval rímskokatolícky farár György Hajnal. K prítomným veriacim sa prihovoril aj biskup reformovanej cirkvi a armádny duchovný generálporučík Tamás Csuka. Na záver svätej omše sa konal slávnostný sľub novoprijatých členov Zväzu Svätej Koruny. Obrad  viedol predseda zväzu vitéz Imre Kiss.

Po slávnostnej svätej omši nasledovala v neďalekom hoteli Hilton recepcia a po nej sa konala výročná členská schôdza Zväzu Svätej Koruny, na ktorej delegáti prerokovali správu o činnosti za uplynulé obdobie a plán činnosti na rok 2009. Za celoštátneho predsedu zväzu bol opäť zvolený vitéz Imre Kiss.

Zástupcovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae sa počas podujatia zoznámili s potomkom fiľakovskej vetvy rodu Koháry – Dr. gróf György Koháry a jeho manželkou, ktorí žijú v Budapešti.

 

 

 

Delegácia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae v zložení Ferenc Erdődy, Ferenc Xavér Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. pred Hotelom Hilton v Budapešti

 

 

Ferenc Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc.

s členmi Rádu Sv. Lazara na Budínskom hrade

 

 

Ferenc Erdődy, Ferenc Xavér Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. medzi čestnými hosťami počas svätej omše v Kostole kráľa Mateja

 

 

Ferenc Erdődy, Ferenc Xavér Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. ako čestní hostia v spoločnosti členov rytierskych rádov počas svätej omše v Kostole kráľa Mateja

 

 

Členovia Zväzu Svätej Koruny a čestní hostia počas svätej omše

 

 

Členovia Zväzu Svätej Koruny so zástavou zväzu

 

 

Delegácia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae (v pozadí) počas svätej omše

 

 

Svätým otcom vysvätená kópia Svätej Koruny so Strážou Svätej Koruny a zástavou Zväzu Svätej Koruny

 

 

Predseda Zväzu Svätej Koruny vitéz Imre Kiss pri čítaní textu slávnostného sľubu v Kostole kráľa Mateja v Budapešti

 

 

Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Ferenc Erdődy a Ferenc Xavér Erdődy počas recepcie v Hoteli Hilton v Budapešti

 

 

Členovia občianskeho združenia Nobilitas Carpathiae Ferenc Erdődy, Ferenc Xavér Erdődy a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., počas členskej schôdze Zväzu Svätej Koruny v Hoteli Hilton v Budapešti

 

 

Ferenc Xavér Erdődy, gróf Dr. György Koháry s manželkou a Ferenc Erdődy vo foyeri Hotela Hilton v Budapešti