NOBILITAS  CARPATHIAE

OBČIANSKE ZDRUŽENIE

potomkov šľachticov na Slovensku

 

 

 

Stretnutie potomkov šľachticov v Nemeckej

 

Dňa 24. augusta 2008 sa v Nemeckej uskutočnilo stretnutie potomkov šľachticov. Na tomto priateľskom podujatí sa zúčastnili potomkovia šľachtických rodov Rakovský de Nagyrákó et Nagyselmecz, Erdődy de Monyorókerék et Monoszló, Práznovszky de Zarkafalva et Praznocz, Forgách de Ghymes, Okolicsányi de Okolicsna a Pružinský de Pruzsina.

Hlavnou témou neformálneho stretnutia bolo spoločenské a právne postavenie potomkov bývalých šľachticov v súčasných európskych demokratických štátoch a hlavne v Slovenskej republike. Prítomní diskutovali aj o možnostiach zbližovania potomkov šľachtických rodín, ktorí žijú tak doma ako aj v zahraničí.

Účastníci stretnutia sa dohodli na hlavných zásadách spoločného postupu pri formovaní spoločenského vedomia týkajúceho sa potomkov bývalých šľachticov žijúcich v Slovenskej republike.

 

 

Účastníci stretnutia v Nemeckej

JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc., Ferenc Erdődy s manželkou Boženou a Ing. František Okoličáni s manželkou Helenou

Vladimír Forgáč, Jana Rakovská, Tatiana Forgáčová a Rudolf Rakovsky s manželkou Milenou

Milena Rakovsky (vpravo) vysvetľuje Vladimírovi Forgáčovi, Ferencovi Erdődymu a Jane Rakovskej rodostrom svojej rodiny

Rudolf Rakovsky, Milena Rakovsky a JUDr. Ing. Mikuláš Práznovszky, CSc. pri neformálnej diskusii